Retourneert de rest van een deling.

Beschrijving

De functie Mod retourneert het restgetal nadat een deeltal is gedeeld door een deler.

Het resultaat heeft hetzelfde teken als de deler.

Syntaxis

Mod( Number, Divisor )

  • Getal - vereist. Het te delen getal.
  • Divisor - vereist. Het getal waardoor moet worden gedeeld.