Retourneert de huidige datum en tijd en test of een datum/tijd-waarde vandaag is.

Beschrijving

De functie Now retourneert de huidige datum en tijd als een datum/tijd-waarde.

De functie Today retourneert de huidige datum als een datum/tijd-waarde. Het tijdgedeelte is middernacht. Today heeft dezelfde waarde gedurende de hele dag, van vandaag middernacht tot morgen middernacht.

De functie IsToday test of een datum/tijd-waarde tussen vandaag middernacht en morgen middernacht ligt. Deze functie retourneert de Booleaanse waarde true of false.

Al deze functies werken met de lokale tijd van de huidige gebruiker.

Zie working with dates and times (werken met datums en tijden) voor meer informatie.

Syntaxis

Now()

Today()

IsToday( DateTime )

  • DateTime - vereist. De datum/tijd-waarde die moet worden getest.

Voorbeelden

Voor de voorbeelden in deze sectie is de huidige tijd 3:59 uur op 12 februari 2015 en is de taal nl-nl.

Formule Beschrijving Resultaat
Text( Now(), "dd-mm-yyyy hh:mm:ss" ) Hiermee worden de huidige datum en tijd opgehaald en weergegeven als een tekenreeks. "12-02-2015 03:59:00"
Text( Today(), "dd-mm-yyyy hh:mm:ss" ) Hiermee wordt alleen de huidige datum opgehaald, wordt als tijd middernacht gebruikt en wordt het resultaat weergegeven als een tekenreeks. "12-02-2015 00:00:00"
IsToday( Now() ) Test of de huidige datum en tijd tussen vandaag middernacht en morgen middernacht valt. true
IsToday( Today() ) Test of de huidige datum tussen vandaag middernacht en morgen middernacht valt. true
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "dd-mm-yyyy hh:mm:ss" ) Hiermee worden de huidige datum en tijd opgehaald, worden 12 dagen opgeteld bij het resultaat en wordt het resultaat weergegeven als een tekenreeks. "24-02-2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "dd-mm-yyyy hh:mm:ss" ) Hiermee wordt de huidige datum opgehaald, worden 12 dagen opgeteld bij het resultaat en wordt het resultaat weergegeven als een tekenreeks. "24-02-2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Test of de huidige datum en tijd, plus 12 dagen, tussen vandaag middernacht en morgen middernacht valt. false
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Test of de huidige datum, plus 12 dagen, tussen vandaag middernacht en morgen middernacht valt. false