Downloadt of start een webpagina of een app met parameters.

Beschrijving

De functie Download downloadt een bestand van internet naar het lokale apparaat. De gebruiker wordt om een locatie gevraagd waar het bestand moet worden opgeslagen. Download retourneert de lokale locatie waar het bestand werd opgeslagen als een tekenreeks.

De functie Launch start een webpagina of een app. Deze functie kan optioneel parameters aan de app doorgeven.

De functie Param ontvangt een parameter die aan de app werd doorgegeven toen hij werd gestart. Als de genoemde parameter niet werd doorgegeven, retourneert Param blank.

Syntaxis

Download( Address )

  • Address - vereist. Het adres van een te downloaden webresource.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address - vereist. Het adres van een webpagina of de ID van een app die moet worden geopend.

  • ParameterName(s) - optioneel. Parameternaam.

  • ParameterValue(s) - optioneel. Bijbehorende parameterwaarden die aan de app of de webpagina moeten worden doorgegeven.

Param( ParameterName )

  • ParameterName - vereist. De naam van de parameter die aan de app wordt doorgegeven.