Retourneert een pseudo-willekeurig getal.

Beschrijving

De functie Rand retourneert een pseudo-willekeurig getal dat groter is dan of gelijk is aan 0, maar kleiner is dan 1.

Syntaxis

Rand()