Hiermee verwijdert u records uit een gegevensbron.

Beschrijving

De functie Remove

Gebruik de functie Remove als u een of meer specifieke records uit een gegevensbron wilt verwijderen.

Voor verzamelingen moet de hele record overeenkomen. U kunt het argument All gebruiken om alle exemplaren van een record te verwijderen. Anders wordt slechts één exemplaar van de record verwijderd.

De functie RemoveIf

Gebruik de functie RemoveIf om een of meer records te verwijderen op basis van een voorwaarde of een reeks voorwaarden. Elke voorwaarde kan elke formule zijn die resulteert in true of false en kan verwijzen naar kolommen in de gegevensbron, waarbij de naam van de kolom wordt gebruikt. Elke voorwaarde wordt afzonderlijk geëvalueerd voor elke record en de record wordt verwijderd als alle voorwaarden true zijn.

Remove en RemoveIf retourneren de gewijzigde gegevensbron als een tabel. U kunt beide functies alleen in gedragsformules gebruiken.

U kunt ook de functie Clear gebruiken om alle records uit een gegevensbron te verwijderen.

Delegering

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.

Syntaxis

Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • DataSource - vereist. De gegevensbron met de record of records die u wilt verwijderen.

 • Record(s) - vereist. De record of records die u wilt verwijderen.

 • All - optioneel. In een verzameling kan een record meerdere keren voorkomen. U kunt het argument All toevoegen als u alle exemplaren van de record wilt verwijderen.

Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • DataSource - vereist. De gegevensbron met de records die u wilt verwijderen.

 • Table - vereist. Een tabel met records die moeten worden verwijderd.

 • All - optioneel. In een verzameling kan een record meerdere keren voorkomen. U kunt het argument All toevoegen als u alle exemplaren van de record wilt verwijderen.

RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • DataSource - vereist. De gegevensbron met de record of records die u wilt verwijderen.

 • Condition(s) - vereist. Een formule die evalueert als true voor de records die u wilt verwijderen. U kunt kolomnamen uit de DataSource gebruiken in de formule. Als u meerdere Conditions opgeeft, moeten alle voorwaarden evalueren als true voor de record of records die u wilt verwijderen.

Voorbeelden

In deze voorbeelden verwijdert u een of meer records in een gegevensbron genaamd IJs die begint met de gegevens in deze tabel:

Formule Beschrijving Resultaat
Remove( IJs,
First( Filter ( IJs, Smaak="Chocolade" ) ) )
Hiermee verwijdert u de record Chocolade uit de gegevensbron.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.
Remove( IJs,
First( Filter( IJs, Smaak="Chocolade" ) ) First( Filter( IJs, Smaak="Aardbeien" ) ) )
Verwijdert twee records uit de gegevensbron.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.
RemoveIf( IJs, Aantal > 150) Hiermee verwijdert u records waarvan Aantal groter is dan 150.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.
RemoveIf( IJs, Aantal > 150, Left( Smaak, 1 ) = "S" ) Hiermee verwijdert u records waarvan Aantal groter is dan 150 en Smaak begint met een S.


De gegevensbron IJs is gewijzigd.
RemoveIf( IJs, true ) Verwijdert alle records uit de gegevensbron.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.

Stap voor stap

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris en geef deze weer in een galerie, zoals wordt beschreven in Gegevens weergeven in een galerie.

 2. In de galerie, stelt u de eigenschap OnSelect van de afbeelding in op deze expressie:
  Remove(Inventaris, ThisItem)

 3. Druk op F5 en selecteer vervolgens een afbeelding in de galerie.
  Het item wordt verwijderd uit de galerie en de verzameling.