Herstelt de records in een gegevensbron en wist fouten.

Beschrijving

De functie Revert herstelt een hele gegevensbron of één record in die gegevensbron. U ziet dan wijzigingen die andere gebruikers hebben aangebracht.

Voor de herstelde records wist Revert ook eventuele fouten in de tabel die de functie Errors retourneert.

Als de functie Errors een conflict meldt nadat Patch of een andere gegevensbewerking is uitgevoerd, kunt u Revert gebruiken om de conflicterende versie van de record te herstellen en de wijziging opnieuw toepassen.

Revert heeft geen retourwaarde. U kunt deze functie alleen gebruiken in een gedragsformule.

Syntaxis

Revert( DataSource [, Record ] )

  • DataSource - vereist. De gegevensbron die u wilt herstellen.
  • Record - optioneel. De record die u wilt herstellen. Als u geen record opgeeft, wordt de hele gegevensbron hersteld.

Voorbeeld

In dit voorbeeld herstelt u de gegevensbron met de naam IJs die begint met de gegevens in deze tabel:

Een gebruiker op een ander apparaat wijzigt de eigenschap Aantal van de record Aardbeien in 400. Rond dezelfde tijd wijzigt u dezelfde eigenschap van dezelfde record in 500 aangezien u niet op de hoogte bent van de andere wijziging.

U gebruikt de functie Patch om de record bij te werken:
Patch( IJs, First( Filter( IJs, Smaak = "Aardbeien" ) ), { Aantal: 500 } )

U controleert de tabel Fouten en vindt een fout:

Record Kolom Bericht Fout
{ ID: 1, Smaak: "Aardbeien", Aantal: 300 } leeg "De record die u probeert te wijzigen, is gewijzigd door een andere gebruiker. Herstel de record en probeer het opnieuw." ErrorKind.Conflict

Op basis van de kolom Fout is er een knop Opnieuw laden waarvoor de eigenschap OnSelect ingesteld op deze formule:
Revert( IJs, First( Filter( IJs, Smaak = "Aardbeien" ) ) )

Nadat u de knop Opnieuw laden hebt geselecteerd, is de tabel Fouten leeg en is de nieuwe waarde voor Aardbeien geladen:

U past uw wijziging toe boven op de vorige wijziging en de wijziging lukt omdat het conflict is opgelost.