Deze functies ronden een getal af.

Beschrijving

De functiesRound, RoundDown en RoundUp ronden een getal af op het opgegeven aantal decimalen:

  • Round rondt af naar boven als het volgende cijfer een 5 of hoger is. Anders rondt deze functie af naar beneden.
  • RoundDown rondt altijd af naar beneden op het vorige lagere getal.
  • RoundUp rondt altijd af naar boven op het volgende hogere getal.

Als u één getal doorgeeft, is de resulterende waarde de afgeronde versie van dit getal. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die getallen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met afgeronde getallen. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals wordt beschreven in werken met tabellen.

Syntaxis

Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Getal is vereist. Het getal dat moet worden afgerond.
  • DecimalPlaces - vereist. Het aantal posities rechts van het decimaalteken waarop moet worden afgerond. Gebruik 0 als u wilt afronden op een geheel getal.