Hiermee worden alle records in een tabel geteld of worden alle records geteld die aan een voorwaarde voldoen.

Beschrijving

De functie Count telt het aantal records dat een getal bevat in een tabel met één kolom.

De functie CountA telt het aantal records dat niet leeg is in een tabel met één kolom. Deze functie telt ook lege tekst ("") mee.

De functie CountIf telt het aantal records in een tabel dat true is voor een logische formule. De formule kan verwijzen naar kolommen in de tabel.

De functie CountRows telt het aantal records in een tabel.

Elk van deze functies retourneert een getal.

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.

Syntaxis

Count( TabelMetEénKolom )
CountA( TabelMetEénKolom )

 • TabelMetEénKolom - vereist. De kolom met records die moeten worden geteld.

CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Tabel - vereist. De tabel met records die moeten worden geteld.
 • LogicalFormula - vereist. De formule die moet worden geëvalueerd voor elke record in de tabel. Records die true retourneren voor deze formule worden geteld. De formule kan verwijzen naar kolommen in de tabel.

CountRows( Table )

 • Tabel - vereist. De tabel met records die moeten worden geteld.

Voorbeeld

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris, zoals wordt beschreven in de eerste subprocedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.

 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  CountIf(Inventaris, EenhedenInVoorraad < 30)

  Het label geeft 2 weer omdat er voor twee producten (Ganymedes en Callisto) minder dan 30 eenheden in voorraad zijn.

 3. Voeg nog een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  CountA(Inventaris.EenhedenInVoorraad)

  Het label geeft 5 gegeven, het aantal niet-lege cellen in de kolom Eenheden in voorraad kolom.

 4. Voeg nog een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  CountRows(Inventaris)

  Het label geeft 5 weer omdat de verzameling vijf rijen bevat.