Hiermee verwijdert u extra spaties uit een tekenreeks.

Beschrijving

De functie Trim verwijdert alle spaties uit een tekenreeks behalve enkele spaties tussen woorden.

De functie TrimEnds verwijdert alle spaties aan het begin en einde van een tekenreeks, maar spaties tussen woorden blijven intact.

Als u één tekenreeks opgeeft, is de geretourneerde waarde voor beide functies de tekenreeks waarbij eventuele extra spaties zijn verwijderd. Als u een tabel met één kolom opgeeft die tekenreeksen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met tekenreeksen waaruit spaties zijn verwijderd. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.

Doordat de functie Trim spaties tussen woorden verwijdert, werkt deze op dezelfde manier als de functie SPATIES.WISSEN in Microsoft Excel. De functie TrimEnds komt daarentegen overeen met programmeerfuncties die alleen spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks wissen.

Syntaxis

Trim( String )
TrimEnds( String )

  • String - vereist. De tekenreeks waaruit spaties moeten worden verwijderd.

Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( SingleColumnTable )

  • TabelMetEénKolom - vereist. Een tabel met één kolom met tekenreeksen waaruit spaties moeten worden verwijderd.

Voorbeeld

Formule Beschrijving Resultaat
Trim( "   Hallo     wereld   " ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van de tekenreeks en extra spaties in de tekenreeks. "Hallo wereld"
TrimEnds( "   Hallo     wereld   " ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van de tekenreeks. "Hallo     wereld"

In de volgende voorbeelden wordt een verzameling met één kolom, genaamd Spaties, gebruikt die de volgende tekenreeksen bevat:

U maakt deze verzameling door de eigenschap OnSelect van een besturingselement Knop in te stellen op de volgende formule, de voorbeeldmodus te openen en daarna op de knop te klikken of te tikken:
ClearCollect( Spaties, [ "   Jannie   Jansen   ", "    Jan   en   Joke", "Zonder spaties", "   Venus,   Aarde,   Mars  ", "Olie en Water   " ] )

Formule Beschrijving Resultaat
Trim( Spaties ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks en extra spaties in elke tekenreeks in de verzameling Spaties.
TrimEnds( Spaties ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks in de verzameling Spaties.

Opmerking: Extra spaties worden niet weergegeven als u een verzameling weergeeft door te klikken of tikken op Verzamelingen in het menu Bestand. Als u de lengte van de tekenreeks wilt controleren, gebruikt u de functie Len .