De functie Validate controleert of de waarde van één kolom of een volledige record geldig is voor een gegevensbron.

Beschrijving

Voordat een gebruiker een gegevenswijziging doorvoert, kunt u direct feedback geven over de geldigheid van die bijdrage, wat resulteert in een betere gebruikerservaring.

Gegevensbronnen kunnen informatie bieden over wat geldige waarden binnen een record zijn. Deze informatie kan bestaan uit diverse beperkingen, zoals deze voorbeelden: - of een kolom een waarde vereist - hoe lang een tekenreeks mag zijn - hoe hoog en hoe laag een getal mag zijn - hoe vroeg en hoe laat een datum mag zijn

De functie Validate gebruikt deze informatie om te bepalen of een waarde geldig is en moet een geschikt foutbericht retourneren als dat niet het geval is. U kunt de functie DataSourceInfo gebruiken om dezelfde informatie weer te geven die Validate gebruikt.

Gegevensbronnen variëren in de hoeveelheid validatie-informatie die ze leveren en soms leveren ze deze informatie helemaal niet. Validate kan alleen waarden verifiëren op basis van deze informatie. Zelfs als Validate geen probleem vindt, kan het toepassen van de gegevenswijziging mislukken. U kunt de functie Errors gebruiken om informatie over de fout te verkrijgen.

Als Validate een probleem vindt, retourneert de functie een foutbericht dat u kunt weergeven aan de gebruiker van de app. Als alle waarden geldig zijn, retourneert Validate de waarde leeg. Wanneer u werkt met een verzameling die geen validatie-informatie bevat, zijn waarden altijd geldig.

Syntaxis

Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource - vereist. De gegevensbron waarmee moet worden gevalideerd.

  • Column - vereist. De kolom die moet worden gevalideerd.

  • Value - vereist. De waarde die voor de geselecteerde kolom moet worden gevalideerd.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource - vereist. De gegevensbron waarmee moet worden gevalideerd.

  • OriginalRecord - vereist. De record waarvan updates moeten worden gevalideerd.

  • Updates - vereist. De wijzigingen die worden toegepast op de oorspronkelijke record.

Voorbeelden

Voor deze voorbeelden moeten de waarden in de kolom Percentage van de gegevensbron Scores een getal tussen 0 en 100 inclusief zijn. De functie retourneert leeg als de gegevens slagen voor de validatie. Anders retourneert de functie een foutbericht.

Valideren met één kolom

Formule Beschrijving Resultaat
Validate( Scores, Percentage, 10 ) Controleert of 10 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores. leeg
Validate( Scores, Percentage, 120 ) Controleert of 120 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores. "Waarden moeten tussen 0 en 100 liggen."

Valideren met een volledige record

Formule Beschrijving Resultaat
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Controleert of 10 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores. leeg
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Controleert of 120 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores. "Waarden moeten tussen 0 en 100 liggen."