Genereer in PowerApps automatisch een app waarin gebruikers items in een aangepaste SharePoint Online-lijst kunnen beheren. De app heeft drie schermen waarmee gebruikers het volgende kunnen doen:

 • door alle records in de lijst bladeren (BrowseScreen1)
 • alle velden voor een bepaalde record weergeven (DetailsScreen1)
 • een record maken of bewerken (EditScreen1)

Als u een app maakt van een aangepaste lijst via de opdrachtbalk in SharePoint Online, wordt de app weergegeven als een weergave van die lijst. U kunt de app niet alleen in een webbrowser uitvoeren, maar ook op een Windows Phone-, iOS- of Android-apparaat.

Belangrijk: PowerApps biedt geen ondersteuning voor alle soorten SharePoint-gegevens. Zie Bekende problemen voor meer informatie.

Een app genereren

 1. Open een aangepaste lijst in SharePoint Online, klik of tik op PowerApps op de opdrachtbalk en klik op of tik vervolgens op Een app maken.

 2. Typ een naam voor uw app in het deelvenster dat verschijnt en klik of tik op Maken.

  Er wordt een nieuw tabblad weergegeven in de webbrowser, met daarop de app die u automatisch hebt gegenereerd op basis van de SharePoint-lijst.

 3. Klik of tik op het browsertabblad voor uw SharePoint-lijst en klik of tik daarna op Openen.

  Opmerking: Mogelijk moet u het browservenster vernieuwen (bijvoorbeeld door op F5 te drukken) voordat de app wordt geopend.

  De app wordt op een afzonderlijk browsertabblad geopend.

De app beheren

 • Als u klikt of tikt op Bewerken in PowerApps, wordt de app geopend in een afzonderlijk browsertabblad, waar u de app kunt bijwerken in de webversie van PowerApps Studio.

 • Als u klikt of tikt op Deze weergave openbaar maken, kunnen andere personen in uw organisatie deze zien. Standaard ziet u alleen weergaven die u zelf maakt. Als u wilt dat anderen uw app kunnen bewerken, moet u de app met hen delen en hen vervolgens machtigen als Medewerker.

 • Als u klikt of tikt op Deze weergave verwijderen, verwijdert u de weergave uit SharePoint, maar de app blijft aanwezig in PowerApps, tenzij u deze verwijdert.

Volgende stappen