Maak een volledig nieuwe app met een van de vele gegevensbronnen, en voeg later meer bronnen toe indien nodig. Bepaal het uiterlijk en gedrag van elk UI-element om de resultaten te optimaliseren voor uw specifieke doelstellingen en werkstroom. Deze benadering kost veel meer tijd dan automatisch een app genereren, maar ervaren app-makers kunnen zo de beste app voor hun wensen maken.

Opmerking: Dit onderwerp is geschreven voor PowerApps Studio voor Windows, maar de stappen zijn vergelijkbaar als u werkt met PowerApps in een browser.

Wanneer u deze zelfstudie volgt, maakt u een app met twee schermen. In een scherm kunnen gebruikers bladeren door een set records:

Scherm waarin een gebruiker kan bladeren door een gegevensset

In het andere scherm kunnen gebruikers een record maken, een of meer velden in een record bijwerken of een hele record verwijderen:

Scherm waarin een gebruiker gegevens kan toevoegen of bijwerken

Vereisten

In deze zelfstudie kunt u alleen de algemene concepten doorlezen, of u kunt de zelfstudie precies volgen door de stappen te voltooien.

 1. Kopieer deze gegevens en plak ze in een Excel-bestand.

  Start Day Start Time Volunteer 1 Volunteer 2
  Saturday 10am-noon Vasquez Kumashiro
  Saturday noon-2pm Ice Singhal
  Saturday 2pm-4-pm Myk Mueller
  Sunday 10am-noon Li Adams
  Sunday 10am-noon Singh Morgan
  Sunday 10am-noon Batye Nguyen
 2. Maak deze gegevens op als tabel met de naam Schedule, zodat de gegevens kunnen worden geparseerd door PowerApps.

  Zie Een Excel-tabel maken in een werkblad voor meer informatie.

 3. Sla het bestand op onder de naam eventsignup.xls en upload het naar een cloudopslagaccount, zoals OneDrive.

 4. Als PowerApps nieuw voor u is:

Een lege app maken en verbinding maken met gegevens

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op Nieuw in het menu Bestand (aan de linkerkant van het scherm).

  Optie Nieuw in het menu Bestand

 2. Klik of tik onder Lege app op Telefoonindeling.

  Optie voor het maken van een app op basis van gegevens

 3. Volg wanneer u daarom wordt gevraagd de rondleiding, om te begrijpen wat de hoofdgebieden van PowerApps zijn (of klik of tik op Skip).

  Korte rondleiding

  U kunt de rondleiding altijd later nog volgen door eerst op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op Take the intro tour te klikken of tikken.

 4. Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.

  Schakelen tussen weergaven

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.

  Gegevensbron toevoegen

 6. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u al een verbinding met uw cloudopslagaccount hebt, klikt of tikt u daarop.
  • Als u nog geen verbinding hebt met uw cloudopslagaccount, klikt of tikt u op Add connection, klikt of tikt u op uw accounttype, klikt of tikt u op Connect en geeft u vervolgens (wanneer u daarom wordt gevraagd) uw referenties op.
 7. Klik of tik onder Choose an Excel file op eventsignup.xlsx.

  Het Excel-bestand opgeven dat u wilt gebruiken

 8. Selecteer onder Choose a table het selectievakje Schedule en klik of tik op Connect.

  De Excel-tabel opgeven die u wilt gebruiken

  Op het tabblad Data sources in het rechter deelvenster worden de gegevensbronnen weergegeven die u hebt toegevoegd aan uw app.

  Verbonden gegevensbronnen weergeven

  Voor deze zelfstudie is slechts één gegevensbron nodig, maar u kunt er later meer toevoegen.

Gegevens weergeven

 1. Ga naar het tabblad Start en klik of tik op Nieuw scherm en vervolgens op Lijstscherm.

  Een indeling toevoegen met elementen voor een koptekst, ondertitel en hoofdtekst

  Er wordt een scherm toegevoegd met verschillende standaardbesturingselementen, zoals een zoekvak en een besturingselement Galerie. De galerie vult het volledige scherm onder het zoekvak.

 2. Klik op of tik op een willekeurige plaats in de galerie (behalve op een pijl), bijvoorbeeld vlak onder het zoekvak.

  Galerie selecteren

 3. Open in het rechterdeelvenster de lijst Indelingen en klik of tik vervolgens op de optie voor een titel, een ondertitel en hoofdtekst.

  Galerie selecteren

 4. Klik of tik in de lijst met eigenschappen op Items, kopieer deze formule en plak die in de formulebalk:

  SortByColumns(Search(Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer_x0020_1"), "Volunteer_x0020_1", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

  Als u niet zeker weet waar u de eigenschappenlijst vindt, raadpleegt u Besturingselementen toevoegen en configureren.

  Opmerking: Kolomnamen met spaties in gegevensbronnen van Excel of SharePoint worden in PowerApps vervangen door '_x0020_'. In dit voorbeeld wordt de kolom 'Volunteer 1' in een formule weergegeven als 'Volunteer_x0020_1'.

  Deze galerie laat de gegevens uit de tabel Schedule zien.

  De standaardweergave van de Schedule-gegevens in de galerie

  Met het zoekvak kan een filter worden toegepast op de galerie, op basis van de tekst die de gebruiker typt. Als een gebruiker ten minste één letter in het zoekvak typt, geeft de galerie alleen de records weer waarin het veld Volunteer 1 de tekst bevat die de gebruiker heeft getypt.

  Met de sorteerknop kunnen de records worden gesorteerd op basis van de gegevens in de kolom Volunteer 1. Wanneer een gebruiker op deze knop klikt of tikt, verandert de sorteervolgorde van oplopend naar aflopend of omgekeerd.

  Deze formule bevat de functies Sort, If, IsBlank, Filter en Text. Voor meer informatie over deze en andere functies raadpleegt u de naslaginformatie over formules

 5. Typ een i in het zoekvak en klik of tik eenmaal (of een oneven aantal malen) op de knop Sorteren.

  De resultaten worden weergegeven in de galerie.

  De galerie sorteren en filteren

  Meer informatie over Sorteren, Filteren en andere functies

 6. Selecteer het besturingselement Label boven aan het scherm door erop te klikken of tikken.

  Titelbalk selecteren

 7. Klik of tik in de lijst met eigenschappen op Text, kopieer deze tekst en plak die in de formulebalk:
  "Records weergeven"

  Titelbalk wijzigen

Het ChangeScreen en de banner maken

 1. Verwijder Screen1 en wijzig de naam van Screen2 in ViewScreen.

  Naam van scherm wijzigen

 2. Voeg een scherm toe en noem het ChangeScreen.

  Scherm toevoegen en de naam wijzigen

 3. Ga naar het tabblad Invoegen en klik of tik op Tekst en vervolgens op Label.

 4. Configureer het besturingselement Label dat u zojuist hebt toegevoegd:

  • Stel de eigenschap Text in op deze formule:
   "Record wijzigen"
  • Stel de eigenschap Fill in op deze formule:
   RGBA(62, 96, 170, 1).
  • Stel de eigenschap Color in op deze formule:
   RGBA(255, 255, 255, 1)
  • Stel de eigenschap Align in op Center.
  • Stel de eigenschap X in op 0.
  • Stel de eigenschap Width in op 640.

  Uw wijzigingen wordt toegepast op het besturingselement Label.

  ChangeScreen met banner

Een formulier toevoegen en configureren

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Tekst en klik of tik vervolgens op Tekstvak.

 2. Verplaats het formulier en wijzig de grootte zodat het vrijwel het gehele scherm vult.

  Een formulier toevoegen

  Het formulier heet standaard Form1, tenzij u al eerder een formulier hebt toegevoegd en weer verwijderd. In dat gevel wijzigt u de naam van het formulier in Form1.

 3. Stel de eigenschap DataSource van Form1 in op Schedule.

 4. Stel de eigenschap Item van Form1 in op deze expressie:
  BrowseGallery1.Selected

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het selectievakje voor elk veld om het weer te geven.

  Velden weergeven in formulier

 6. Klik of tik onder aan het scherm op Een aangepaste kaart toevoegen.

  Een aangepaste kaart toevoegen

 7. Voeg een besturingselement Label toe aan de nieuwe kaart.

 8. Stel de eigenschap AutoHeight van het nieuwe besturingselement in op true en de eigenschap Text op deze formule:
  Form1.Error

  In het label worden eventuele fouten in het formulier weergegeven.

 9. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de bovenste miniatuur om ChangeScreen te selecteren.

 10. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Pictogrammen, klik of tik op de optie om een Pijl-terug toe te voegen en verplaats de pijl naar de linkerbenedenhoek van het scherm.

 11. Stel de eigenschap OnSelect van de pijl in op deze formule:

  ResetForm(Form1);Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None)

  Wanneer de gebruiker op de pijl klikt of tikt, opent de functie Navigate het ViewScreen.

 12. Voeg een besturingselement Button toe onder het formulier en stel de eigenschap Text van de knop in op ”Save”.

  Een knop Save toevoegen

 13. Stel de eigenschap OnSelect van deze knop in op deze formule:

  SubmitForm(Form1); If(Form1.ErrorKind = ErrorKind.None, Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None))

  Wanneer de gebruiker op de knop klikt of tikt, slaat de functie SubmitForm alle wijzigingen in de gegevensbron op en wordt het ViewScreen opnieuw weergegeven.

 14. Voeg onderaan het scherm nog een knop toe, stel de eigenschap Text in op ”Remove” en stel de eigenschap OnSelect in op deze formule:

  Remove(Schedule,BrowseGallery1.Selected);
  If(IsEmpty(Errors(Schedule)),Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None))

  Wanneer de gebruiker op de knop klikt of tikt, verwijdert de functie Remove de record en wordt het ViewScreen opnieuw weergegeven.

 15. Stel de eigenschap Visible van de knop Remove in op deze formule:
  Form1.Mode=FormMode.Edit

  Met deze stap verbergt u de knop Remove wanneer de gebruiker een record maakt.

  Het ChangeScreen komt overeen met dit voorbeeld:

  Definitief ChangeScreen

Navigatie van ViewScreen instellen

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de bovenste miniatuur voor het ViewScreen.

  ViewScreen openen

 2. Klik of tik op Pijl-vooruit voor de eerste record in de galerie.

  Pijl-vooruit

 3. Stel de eigenschap OnSelect van de pijl in op deze formule:

  Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)

 4. Klik of tik op het pluspictogram in de rechterbovenhoek.

  Record toevoegen

 5. Stel de eigenschap OnSelect van het geselecteerde pictogram in op deze formule:

  NewForm(Form1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)`

  Wanneer de gebruiker op dit pictogram klikt of tikt, wordt het ChangeScreen weergegeven met lege velden, zodat de gebruiker eenvoudig een nieuwe record kan maken.

De app uitvoeren

Tijdens het aanpassen van de app kunt u uw wijzigingen testen door de app uit te voeren in de Preview-modus, zoals de stappen in deze sectie laten zien.

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de bovenste miniatuur om het ViewScreen te selecteren.

  ViewScreen selecteren

 2. Open de Preview-modus door op F5 te drukken (of klik of tik op het pictogram Preview rechtsboven).

  Preview-modus openen

 3. Klik of tik op de pijl-vooruit voor een record om de details van de record weer te geven.

 4. Wijzig in het ChangeScreen de informatie in een of meer velden, sla uw wijzigingen op door te klikken of tikken op Opslaan of verwijder de record door te klikken of tikken op Verwijderen.

 5. Sluit de Preview-modus door op Esc te drukken (of klik of tik op het pictogram sluiten onder de titelbalk).

  Preview-modus sluiten

Volgende stappen

 • Druk op Ctrl+S om de app op te slaan in de cloud, zodat u deze op andere apparaten kunt uitvoeren.
 • Deel de app zodat anderen deze kunnen uitvoeren.
 • Meer informatie over galerieën, formulieren en formules.