Wat is een gegevensgroep?

Gegevensgroepen zijn een eenvoudige manier om services te categoriseren binnen een DLP-beleid. DLP staat voor Data Loss Prevention, ofwel preventie van gegevensverlies. Deze twee groepen zijn beschikbaar: Alleen zakelijke gegevens en Geen zakelijke gegevens toegestaan. Organisaties kunnen zelf bepalen welke services ze in een van deze gegevensgroepen willen plaatsen. Een goede manier om services te categoriseren is door ze in groepen te plaatsen op basis van de impact op de organisatie. Standaard worden alle services opgenomen in de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan. U beheert de services in een gegevensgroep wanneer u in het beheercentrum de eigenschappen van een DLP-beleid maakt of wijzigt.

Hoe gegevens worden gedeeld tussen gegevensgroepen

Gegevens kunnen niet worden gedeeld tussen services die zich in verschillende groepen bevinden. Als u bijvoorbeeld SharePoint en Salesforce in de groep Alleen zakelijke gegevens plaatst en Facebook en Twitter in de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan, kunt u niet een PowerApp maken die gegevens verplaatst tussen SharePoint en Facebook. Hoewel gegevens niet kunnen worden gedeeld tussen services in verschillende groepen, kunt u gegevens wel delen tussen de services binnen een specifieke groep. Laten we even teruggaan naar het vorige voorbeeld. Aangezien SharePoint en Salesforce in dezelfde gegevensgroep zijn geplaatst, kunnen PowerApps die uw eindgebruikers maken gegevens uitwisselen tussen SharePoint en Salesforce. Samengevat komt het er dus op neer dat services in een specifieke groep gegevens kunnen delen, terwijl dit niet mogelijk is tussen services in verschillende groepen.

Daarnaast moet één gegevensgroep worden aangemerkt als de standaard groep. In eerste instantie is de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaard groep en bevinden alle services zich in deze gegevensgroep. Een beheerder kan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens instellen als de standaardgegevensgroep. Opmerking Nieuwe services die worden toegevoegd aan PowerApps, worden in de standaard groep geplaatst. Om die reden is het raadzaam om de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaardgroep te laten en services handmatig toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens nadat is geanalyseerd wat de gevolgen zijn voor de organisatie als zakelijke gegevens mogen worden gedeeld met de nieuwe service.

Services toevoegen aan een gegevensgroep

In dit voorbeeld worden SharePoint en Salesforce toegevoegd aan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid.

 1. Selecteer de koppeling + Toevoegen in het groepsvak Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid:
  Afbeelding van koppeling Toevoegen
 2. Selecteer SharePoint en Salesforce en selecteer vervolgens Services toevoegen om beide services toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens:
  Afbeelding van Services toevoegen
 3. Selecteer Beleid opslaan in het menu bovenaan:
  Beleid opslaan
 4. U ziet dat nu zowel SharePoint als Salesforce wordt weergegeven in de groep Alleen zakelijke gegevens:
  Bijgewerkte groep Alleen zakelijke gegevens

In dit voorbeeld hebben we SharePoint en Salesforce toegevoegd aan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid. Als iemand die deel uitmaakt van de omgeving met dit DLP-beleid een app maakt die gegevens deelt tussen SharePoint of Salesforce en een service in de gegevensgroep Geen zakelijke gegevens toegestaan, wordt de app niet uitgevoerd.

Services verwijderen uit een gegevensgroep

Aangezien alle services moeten worden ondergebracht in een van beide gegevensgroepen, kunt u een service alleen verwijderen uit een groep door de service over te brengen naar de andere groep en het beleid opnieuw op te slaan.

De standaardgegevensgroep wijzigen

In dit voorbeeld wijzigen we de standaardgegevensgroep van Geen zakelijke gegevens toegestaan in Alleen zakelijke gegevens.

Belangrijk Nieuwe services die worden toegevoegd aan PowerApps, worden in de standaard groep geplaatst. Om die reden is het raadzaam om de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaardgroep te laten en services handmatig toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens.

 1. Selecteer de drie puntjes ... in de rechterbovenhoek van de gegevensgroep die u wilt instellen als de standaardgegevensgroep:
  Een andere standaardgegevensgroep instellen
 2. Selecteer Instellen als standaardgroep:
  Een andere standaardgegevensgroep instellen
 3. Selecteer Beleid opslaan in het menu bovenaan:
  Een andere standaardgegevensgroep instellen
 4. U ziet dat de gegevensgroep nu is ingesteld als de standaardgegevensgroep:
  een andere standaardgegevensgroep instellen

Volgende stappen