Overzicht

In het beheercentrum kunt u:

  • Gebruikers, machtigingen en rollen in omgevingen beheren. (PowerApps P2-abonnement vereist)
  • Beleid ter preventie van gegevensverlies beheren, waarmee wordt bepaald hoe zakelijke gegevens worden gedeeld met services in PowerApps. (PowerApps P2-abonnement of globale beheerdersmachtigingen voor Office 365 vereist)

Wijzigingen die u in het beheercentrum aanbrengt, zijn onmiddellijk beschikbaar voor gebruikers binnen de organisatie.