Een van de meest voorkomende scenario's waarmee u als ontwikkelaar van mobiele apps te maken hebt, is uw gebruikers productief te laten zijn wanneer er beperkte of helemaal geen connectiviteit is. PowerApps heeft een reeks functies en gedragingen waarmee u apps kunt ontwikkelen die geschikt zijn voor offlinegebruik. U kunt:

 • De mobiele PowerApps-app gebruiken wanneer u offline bent.
 • Apps die u ontwikkelt uitvoeren wanneer u offline bent.
 • Het signaalobject Verbinding gebruiken om te bepalen of een app offline is, online is of gebruikmaakt van een verbinding met een datalimiet.
 • Verzamelingen en functies zoals LoadData en SaveData gebruiken voor basisgegevensopslag wanneer u offline bent.

Apps bouwen die geschikt zijn voor offlinegebruik

Het eerste waaraan u moet denken in offlinescenario's is hoe uw apps met gegevens werken. Apps in PowerApps krijgen voornamelijk toegang tot gegevens via een reeks connectors die het platform biedt, zoals SharePoint, Office 365 en Common Data Service. U kunt ook aangepaste connectors bouwen waarmee apps toegang kunnen krijgen tot elke service die een RESTful-eindpunt biedt. Dit kan een web-API of een service zoals Azure Functions zijn. Al deze connectors gebruiken HTTPS via het internet, wat betekent dat uw gebruikers online moeten zijn om toegang te kunnen krijgen tot gegevens en andere functionaliteiten die een service biedt.

PowerApps-app met connectors

Offlinegegevens verwerken

Een van de meest interessante aspecten van PowerApps is de reeks functionaliteiten en formules waarmee u op een consistente manier gegevens kunt filteren, zoeken, sorteren, samenvoegen en manipuleren, ongeacht de gegevensbron. Bronnen variëren van verzamelingen in het geheugen in de app tot SharePoint-lijsten, SQL-databases en Common Data Service. Dankzij deze consistentie kunt u een app gemakkelijk opnieuw targeten om een andere back-end te gebruiken. Bovenal stelt het u in staat lokale verzamelingen te gebruiken voor gegevensbeheer met vrijwel geen veranderingen in de logica van een app. Lokale verzamelingen zijn zelfs het primaire mechanisme voor het verwerken van offlinegegevens.

Een offline Twitter-app bouwen

Om de focus op de offlineaspecten van app-ontwikkeling te houden, zullen we u een eenvoudig scenario met betrekking tot Twitter laten zien. We zullen een app bouwen waarmee u tweets kunt lezen en indienen terwijl u offline bent. De app post tweets en laadt de lokale gegevens wanneer de app online gaat.

Op een hoog niveau doet de app het volgende:

 1. Bij het starten van de app (gebaseerd op de eigenschap OnVisible op het eerste scherm):

  • Als het apparaat online is, verkrijgen we rechtstreeks toegang tot de Twitter-connector om gegevens op te halen en vullen we een verzameling met die gegevens.
  • Als het apparaat offline is, laden we de gegevens uit een lokaal cachebestand met behulp van LoadData.
  • We stellen de gebruiker in staat tweets in te dienen. Als het apparaat online is, posten we die rechtstreeks op Twitter en vernieuwen we de lokale cache.
 2. Elke 5 minuten (indien online):

  • Posten we tweets die in de lokale cache staan.
  • Vernieuwen we de lokale cache en slaan we deze op met behulp van SaveData.

Stap 1: Een nieuwe telefoon-app maken

 1. Open PowerApps Studio.
 2. Klik of tik op Nieuw > Lege app > Telefoonindeling.

  Lege app, telefoonindeling

Stap 2: Een Twitter-verbinding toevoegen

 1. Klik of tik op Inhoud > Gegevensbronnen en kies vervolgens Gegevensbron toevoegen in het deelvenster Gegevensbronnen.
 2. Klik of tik op Nieuwe verbinding, selecteer Twitter en klik of tik op Maken.
 3. Voer uw referenties in en maak de verbinding.

  Een Twitter-verbinding toevoegen

Stap 3: Tweets laden in een LocalTweets-verzameling bij het starten van de app

Selecteer de eigenschap OnVisible voor Screen1 in de app, en kopieer en plak de volgende formule:

If(Connection.Connected,

  ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100}));

  UpdateContext({statusText: "Online data"})

  ,

  LoadData(LocalTweets, "Tweets", true);

  UpdateContext({statusText: "Local data"})

);

LoadData(LocalTweetsToPost, "LocalTweets", true);

SaveData(LocalTweets, "Tweets")

Formule voor het laden van tweets

Deze formule controleert of het apparaat online is:

 • Als het apparaat online is, laadt het maximaal 100 tweets in een LocalTweets-verzameling met de zoekterm "PowerApps".
 • Als het apparaat offline is, laadt het de lokale cache uit een bestand genaamd "Tweets", indien beschikbaar.

Stap 4: Een galerie toevoegen en met de LocalTweets-verzameling verbinden

 1. Voeg een nieuwe galerie met flexibele hoogte in: Invoegen > Galerie > Lege flexibele hoogte.
 2. Stel de eigenschap Items in op LocalTweets.
 3. Voeg vier besturingselementen van het type Label toe om gegevens uit elke tweet weer te geven en stel de Text-eigenschappen in op:
  • ThisItem.TweetText
  • ThisItem.UserDetails.FullName & " @" & ThisItem.UserDetails.UserName
  • "RT: " & ThisItem.RetweetCount
  • Text(DateTimeValue(ThisItem.CreatedAtIso), DateTimeFormat.ShortDateTime)
 4. Voeg een besturingselement van het type Afbeelding toe en stel de eigenschap Image in op ThisItem.UserDetails.ProfileImageUrl.

Stap 5: Een verbindingsstatuslabel toevoegen

Voeg een nieuw besturingselement van het type Label in en stel de bijbehorende eigenschap Text in op de volgende formule:

If (Connection.Connected, "Connected", "Offline")

Deze formule controleert of het apparaat online is. Zo ja, dan is de tekst van het label "Connected". Zo niet, dan is de tekst "Offline".

Stap 6: Tekstinvoer toevoegen om nieuwe tweets op te stellen

 1. Voeg een nieuw besturingselement van het type Tekstinvoer genaamd "NewTweetTextInput" in.
 2. Stel de eigenschap Reset van de tekstinvoer in op resetNewTweet.

Stap 7: Een knop toevoegen om de tweet te posten

 1. Voeg een besturingselement van het type Knop toe en stel de eigenschap Text in op "Tweet".
 2. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:

  If (Connection.Connected,
  
    Twitter.Tweet("", {tweetText: NewTweetTextInput.Text}),
  
    Collect(LocalTweetsToPost, {tweetText: NewTweetTextInput.Text});
  
    SaveData(LocalTweetsToPost, "LocalTweetsToPost")
  
  );
  
  UpdateContext({resetNewTweet: true});
  
  UpdateContext({resetNewTweet: false})
  

Deze formule controleert of het apparaat online is:

 • Als het apparaat online is, wordt de tekst onmiddellijk getweet.
 • Als het apparaat offline is, wordt de tweet vastgelegd in een LocalTweetsToPost-verzameling en opgeslagen in de app.

Vervolgens stelt de formule de tekst in het tekstvak opnieuw in.

Stap 8: Een timer toevoegen om elke vijf minuten op tweets te controleren

Voeg een nieuw besturingselement van het type Timer toe:

 • Stel de eigenschap Duration in op 300000.
 • Stel de eigenschap AutoStart in op 'true'.
 • Stel de eigenschap OnTimerEnd in op de volgende formule:

  If(Connection.Connected,
  
    ForAll(LocalTweetsToPost, Twitter.Tweet("", {tweetText: tweetText}));
  
    Clear(LocalTweetsToPost);
  
    Collect(LocalTweetsToPost, {tweetText: NewTweetTextInput.Text});
  
    SaveData(LocalTweetsToPost, "LocalTweetsToPost");
  
    UpdateContext({statusText: "Online data"})
  )
  

Deze formule controleert of het apparaat online is. Zo ja, dan tweet de app alle items in de LocalTweetsToPost-verzameling. Vervolgens wist de app de verzameling.

Nu de app klaar is, laten we zien hoe deze eruitziet voordat we deze gaan testen. Links is de app online, en rechts is de app offline en staat er één tweet klaar om te posten zodra de app weer online is.

Voltooide app met online- en offlinemodus

De app testen

Gebruik de volgende stappen om de app te testen:

 1. Voer PowerApps uit op een mobiel apparaat terwijl u online bent.

  U moet de app ten minste eenmaal uitvoeren terwijl u online bent, zodat u de app op het apparaat kunt downloaden.

 2. Start de Twitter-app.

 3. U ziet dat de tweets worden geladen en dat de status Connected is.

 4. Sluit PowerApps volledig.

 5. Zet het apparaat in vliegtuigmodus om te verzekeren dat het offline is.

 6. Voer PowerApps uit.

  U kunt de Twitter-app nu offline uitvoeren, en u hebt toegang tot alle andere apps die u eerder op dit apparaat hebt uitgevoerd terwijl u online was (d.w.z. PowerApps verbergt alle apps die nog niet op uw apparaat zijn gedownload).

 7. Voer de app nogmaals uit.

 8. Merk op hoe de app de verbindingsstatus Offline correct weergeeft.

 9. Stel een nieuwe tweet op. De tweet wordt lokaal opgeslagen in de LocalTweetsToPost-verzameling.

 10. Schakel de vliegtuigmodus uit. Nadat de timer is geactiveerd, post de app de tweet.

We hopen dat dit artikel u een idee geeft van de mogelijkheden die PowerApps biedt voor het bouwen van offline-apps. Zoals altijd kunt u feedback geven in ons forum en uw voorbeelden van offline-apps delen in de PowerApps-communityblog.