Postman is een hulpprogramma om het ontwikkelen van een API sneller een eenvoudiger te maken. In deze zelfstudie wordt getoond hoe u een Postman Collection kunt maken, die u vervolgens kunt gebruiken om eenvoudig aangepaste connectors in PowerApps te maken.

Vereisten

Een Postman Collection maken

We gaan een Postman Collection maken voor de Tekstanalyse-API van Azure Cognitive Services. Met deze API worden de taal, het sentiment en de sleutelzinnen herkend in een tekst die u aanbiedt.

 1. De eerste stap bij het maken van een Postman Collection bestaat uit het maken van een aanvraag. Als u een aanvraag maakt, kunt u het HTTP-woord, de aanvraag-URL, de parameters voor de query of het pad, de koppen en de hoofdtekst instellen. Zie Sending Requests (Aanvragen verzenden) in de documentatie van Postman voor meer informatie. Voor het API-eindpunt Taal detecteren stelt u de waarden als volgt in:

  Postman-aanvraag

  Details van de gebruikte parameters en waarden:

  Parameter Waarde
  Woord POST
  Aanvraag-URL https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.0/languages
  Parameters numberOfLanguagesToDetect
  Autorisatie 'No Auth'
  Koppen Ocp-Apim-Subscription-Key =
  Content-Type = application/json
  Hoofdtekst {
     "documents": [
       {
          "id": "1",
          "text": "Hello World"
       }
    ]
  }
 2. Klik op Verzenden om de aanvraag te maken en een reactie te krijgen.

 3. Klik op Opslaan om de aanvraag op te slaan in een Postman Collection.

  Reactie van Postman

 4. Geef in het dialoogvenster Aanvraag opslaan een Aanvraagnaam en een Aanvraagomschrijving op. U gebruikt deze waarden in de aangepaste connector.

  Opslaan in Postman Collection

  U kunt ook de reactie op de aanvraag opslaan. Aangepaste connectors ondersteunen momenteel slechts één reactie per aanvraag. Als u meerdere reacties per aanvraag opslaat, wordt alleen de eerste gebruikt.

  Reactie opslaan in Postman

 5. Blijf de Postman Collection ontwikkelen door andere reacties en aanvragen te maken en op te slaan.

 6. Als u de ontwikkeling van de Postman Collection voor al uw aanvragen en reacties hebt voltooid, kunt u de Collection exporteren.

  Exporteren in Postman

 7. Kies Collection v1 als exportindeling.

  Exporteren in Postman

U kunt deze Postman Collection nu gebruiken om een aangepaste connector in PowerApps te maken. Zie Aangepaste API’s registreren in PowerApps voor meer informatie.