PowerApps wordt gelicentieerd op gebruikersbasis. Elke gebruiker die toegang heeft tot de service voor het maken en uitvoeren van apps, heeft een licentie nodig. Office 365- en Dynamics 365-klanten kunnen onmiddellijk profiteren van de mogelijkheden van PowerApps en Microsoft Flow die deze aanbiedingen omvatten. Klanten die apps en stromen willen maken die toegang nodig hebben tot gegevensbronnen buiten Office 365 en Dynamics 365, of die aanvullende functionaliteit nodig hebben, kunnen een zelfstandig abonnement voor PowerApps en Flow Microsoft aanschaffen. Er zijn belangrijke verschillen in de functionaliteit tussen deze groepen met licenties.

Prijzen

Raadpleeg de pagina met PowerApps-prijzen voor de meest recente prijsinformatie voor elke PowerApps-licentie. Raadpleeg de pagina met Microsoft Flow-prijzen voor de meest recente prijsinformatie voor elke Microsoft Flow-licentie.

Licenties

PowerApps voor Office 365 en Dynamics 365

Met de PowerApps-mogelijkheden voor Office 365 en Dynamics 365 kunnen gebruikers apps maken en gebruiken binnen de context van deze services. Deze apps kunnen verder worden uitgebreid met de mogelijkheid om gegevens te gebruiken in algemene cloudservices, zoals Box.com, Facebook en nog veel meer. Gebruikers die PowerApps gebruiken via Office 365 en Dynamics 365 kunnen geen apps maken of uitvoeren voor Microsoft Common Data Service-databases. In de volgende lijst met Office 365- en Dynamics 365-abonnementen vindt u de PowerApps-mogelijkheden.

Opgenomen abonnementen
Welke Microsoft Office 365-abonnementen bevatten PowerApps? Deze abonnementen bevatten PowerApps voor Office 365:

Office 365 Business Essentials
Office 365 Business Premium
Office 365 Education
Office 365 Education Plus
Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 bevat dezelfde mogelijkheden als Office 365 Enterprise E1, en Office 365 Enterprise E4 bevat dezelfde mogelijkheden als Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 bevat PowerApps voor Office 365 Enterprise F1.
Welke Microsoft Dynamics 365-apps en ‑abonnementen bevatten PowerApps? Deze apps bevatten PowerApps voor Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition
Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Operations, Enterprise edition
Dynamics 365 for Field Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise edition
Dynamics 365 for Team Members, Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials, Business edition
Dynamics 365 for Team Members, Business edition

Deze abonnementen bevatten PowerApps-abonnement 2:

Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnement 1
Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnement 2

PowerApps voor Dynamics 365 is ook opgenomen in bestaande CRM Online Enterprise-, Professional-, Basic- en Essential-abonnementen.

PowerApps voor Office 365 Enterprise F1

PowerApps is opgenomen in Office 365 Enterprise F1, waarmee gebruikers apps kunnen uitvoeren en werkstromen kunnen automatiseren. Gebruikers kunnen echter geen apps maken met dit abonnement (zoals dat kan met abonnementen zoals Office 365 E1, E3 en E5). Deze tabel bevat specifieke informatie over wat gebruikers kunnen doen met PowerApps voor Office 365 Enterprise F1:

Functionaliteiten PowerApps voor Office 365 Enterprise F1
Apps maken en uitvoeren
Apps uitvoeren Ja
Apps maken Nee
Apps delen Nee
Capaciteit
Stroomuitvoeringen per maand (per gebruiker) 750
Gegevensopslag in Common Data Service (per gebruiker) -
Bestandsopslag in Common Data Service (per gebruiker) -
Connectiviteit
Verbinding maken met Office 365, Dynamics 365 en vergelijkbare gegevensbronnen Ja
Verbinding maken met Azure SQL Server, Dropbox, Twitter en verschillende andere cloudservices Ja
Verbinding maken met Salesforce, DB2 en verschillende andere gegevensbronnen via premium-connectors Nee
Toegang tot on‐premises gegevens via een gateway Nee
Aangepaste connectors maken om gegevens in uw eigen systemen te beheren Nee
Common Data Service
Apps maken en uitvoeren in Common Data Service Nee
Uw gegevens modelleren in Common Data Service Nee
Een database maken in Common Data Service Nee
Beheer
Ondersteunt gegevensbeleid dat door de Office 365-beheerder is bepaald Ja
Collega's als omgevingsmakers en -beheerders toevoegen Nee
Collega's aan de databaserollen toevoegen Nee
Gegevensbeleid voor omgevingen opstellen Nee

Zelfstandig PowerApps Plan 1 en Plan 2

Met een zelfstandig, volledig PowerApps-abonnement kunnen gebruikers ook apps maken en uitvoeren op gegevensbronnen buiten Office 365 en Dynamics 365, zoals Salesforce en on-premises gegevensbronnen, en Common Data Service van Microsoft. Deze abonnementen bevatten ook functies die niet beschikbaar zijn in een Office 365- en Dynamics 365-abonnement.

  • Een abonnement op Microsoft PowerApps Plan 2 is bedoeld voor gebruikers en beheerders die over alle mogelijkheden willen beschikken voor het maken en uitvoeren van apps. Deze gebruikers hebben toegang tot belangrijke beheermogelijkheden, zoals het bekijken van gebruiksgegevens en het instellen van beleidsopties. Gebruikers van PowerApps Plan 2 kunnen gegevens modelleren in de Common Data Service.
  • Een abonnement op Microsoft PowerApps Plan 1 is bedoeld voor gebruikers die voornamelijk apps willen uitvoeren. Deze gebruikers kunnen ook apps en stromen maken, maar ze kunnen geen gegevens modelleren in Common Data Service en geen beheertaken uitvoeren.

Gratis proefversie van PowerApps Plan 2

Er is geen gratis PowerApps-account beschikbaar, maar gebruikers kunnen PowerApps Plan 2 wel 90 dagen gratis uitproberen. Tijdens de evaluatieperiode hebben gebruikers toegang tot alle functies in PowerApps Plan 2. Voor informatie over hoe u zich aanmeldt, raadpleegt u Aanmelding voor PowerApps via selfservice.

Wanneer de evaluatieperiode is verlopen, hebben gebruikers de volgende opties:

  • Gebruikers die PowerApps of Microsoft Flow gebruiken via Office 365 of Dynamics 365, kunnen PowerApps of Microsoft Flow blijven gebruiken. Deze gebruikers hebben echter geen toegang meer tot alle functies die uitsluitend behoren tot Plan 2, zoals is beschreven op de pagina met PowerApps-prijzen.
  • Gebruikers die PowerApps niet gebruiken via Office 365 of Dynamics 365, kunnen een verlenging van de evaluatieperiode aanvragen of ze kunnen een zelfstandig abonnement aanschaffen. Voor meer informatie raadpleegt u PowerApps aanschaffen voor uw organisatie.

OPMERKING Als u PowerApps wilt aanschaffen voor een organisatie, moet u een Office 365 Global-beheerder of factureringsbeheerder van een tenant zijn, of moet u een tenant maken.

PowerApps Community-abonnement

Als u vaardigheden wilt opdoen en meer informatie wilt over PowerApps, Microsoft Flow en Common Data Service, is het PowerApps Community-abonnement het juiste abonnement voor u. Het PowerApps Community-abonnement biedt een gratis ontwikkelingsomgeving voor individueel gebruik om te leren werken met alle functies van Microsoft PowerApps. Kijk hier voor informatie over een PowerApps Community-abonnement.

PowerApps bevat Flow

PowerApps-licenties omvatten altijd Microsoft Flow-mogelijkheden. Behalve dat Microsoft Flow is opgenomen in PowerApps-licenties, is Microsoft Flow ook beschikbaar als een zelfstandige service. Zie de pagina met PowerApps-prijzen voor meer informatie over de specifieke Microsoft Flow-mogelijkheden die elke PowerApps-licentie bevat.

Elke licentie bevat resourcecapaciteit

De bovenstaande gebruikerslicenties worden geleverd inclusief capaciteit voor resources die worden gebruikt wanneer een app of stroom wordt uitgevoerd. Dit zijn resources voor gegevensopslag, bestandsopslag en stroomuitvoeringen. De capaciteiten in de licenties per gebruiker worden gegroepeerd op tenantniveau. Wanneer de capaciteit van de tenant is uitgeput, kunnen klanten extra capaciteit aanschaffen via invoegtoepassingslicenties. De maximale capaciteit voor de Common Data Service is 10 GB per database en 5 TB voor bestandsopslag per omgeving. Als u extra capaciteit koopt en de beschikbare capaciteit (met licenties en invoegtoepassingen) groter is dan de maximale capaciteit, kunt u de totale hoeveelheid in meerdere omgevingen gebruiken. Raadpleeg de pagina met PowerApps-prijzen voor de capaciteitshoeveelheden van elke PowerApps-licentie.

Voorbeelden van PowerApps-licenties

Een voorbeeld. ABC Inc. heeft 1000 werknemers. 700 werknemers hebben een licentie voor Office 365 Enterprise 3. Eerder heeft een hoofdgebruiker een line-of-business-toepassing gemaakt die de manier vereenvoudigt waarop klantorders kunnen worden gevolgd. Later werkt de HR-afdeling samen met IT aan de invoering van een app voor het rapporteren van vrije dagen en afwezigheid, en die app is gebouwd op Common Data Service.

App voor het bijhouden van orders

ABC Inc. begint met het ontwikkelen van apps voor gebruikers met een Office 365-licentie. De app koppelt klant- en productconfiguratiegegevens die zijn opgeslagen in Office 365 SharePoint-lijsten aan klantorderdocumenten, die in Box.com zijn opgeslagen. Omdat deze app alleen gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen in Office 365 en een algemene cloudservice met een standaardconnector, wordt het maken en gebruiken van deze app gedekt door de Office 365-licenties waarover ze al beschikken.

Vereiste licenties: de 700 licenties voor Office 365 Enterprise 3 die ze al hebben, zijn voldoende.

Tijd- en afwezigheids-app

Naar aanleiding van de snelheid en eenvoud waarmee de app voor het volgen van orders werd gelanceerd, roept de HR-afdeling van ABC de hulp in van IT om een app te maken voor de registratie van tijd en afwezigheid, die moet worden ingevoerd in het hele bedrijf. Alle medewerkers moeten deze app gaan gebruiken om hun uren, vakantie en ziektedagen te registreren.

Voor deze app selecteert IT de Common Data Service als het systeem om de tijd- en afwezigheidsgegevens in op te slaan. De Common Data Service biedt de beveiligings- en gegevensbeleidsmogelijkheden die IT voor werknemersgegevens vereist. Ze wijzen twee IT-medewerkers aan het project toe om de database te maken en de gegevens voor de tijd- en afwezigheids-app in de Common Data Service te modelleren. Deze werknemers zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het app-gebruik en het tot stand brengen van het beleid dat op deze gegevens moet worden toegepast.

Benodigde licenties:

  • PowerApps Plan 2 – 10 licenties: de 10 IT-beheerders die de omgevingen voor het bedrijf instellen om de toepassing te testen en te implementeren, de gegevens in de Common Data Service te modelleren en een gegevensbeveiligingsbeleid in te stellen, hebben allemaal PowerApps Plan 2 nodig om deze functies uit te voeren.
  • PowerApps Plan 1 – 990 licenties: de 700 Office 365-gebruikers hebben een licentie nodig voor PowerApps Plan 1, omdat deze app gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen buiten Office 365 (namelijk in de Common Data Service). De andere 290 gebruikers die geen Office 365- of PowerApps Plan 2-licentie hebben, hebben deze licentie nodig om de app te kunnen uitvoeren.