Overzicht

Eigenschappen configureren om alternatieve manieren van communicatie mogelijk maken met besturingselementen zodat gebruikers met een visuele handicap ook aan de slag kunnen.

Eigenschappen

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst. Tekst wordt door Aria-labels gebruikt ter ondersteuning van schermlezers.

TabIndex: past de tabbladvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer.

De waarde is standaard nul, wat betekent dat de tabbladvolgorde standaard is, op basis van de XY-coördinaat van het besturingselement. Als u een waarde groter dan nul instelt, wordt de volgorde van de tabbladen van het besturingselement aangepast. De TabIndex-waarde 2 voor een besturingselement gaat vóór een besturingselement met de TabIndex-waarde 3 of hoger.

Bij containers met de besturingselementen Formulier en Galerie wordt altijd door alle elementen van de container gebladerd voordat wordt doorgegaan met de besturingselementen buiten de container. De tabbladvolgorde van de container komt overeen met die van de laagste TabIndex-waarde van een onderliggend besturingselement.

Als TabIndex op -1 wordt ingesteld, wordt de toegang tot de tab via het besturingselement uitgeschakeld. Afbeeldingen, pictogrammen en vormen zullen ook onzichtbaar zijn voor de schermlezer.