Overzicht

Configureer de stijl van een besturingselement op basis van wat de gebruiker ermee doet.

Normaal

Deze eigenschappen zijn normaal van kracht, wanneer de gebruiker niets met het besturingselement doet.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement met toetsenbordfocus.

Uitgeschakeld

Deze eigenschappen worden van kracht wanneer de besturingselementen zijn uitgeschakeld. Een besturingselement kan worden uitgeschakeld als eigenschap Disabled wordt ingesteld op true.

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Muisaanwijzer ergens op houden

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op een besturingselement houdt.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Geklikt

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer er op een knop of afbeelding wordt geklikt.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Selectie

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer de gebruiker een item in een besturingselement selecteert.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.