Overzicht

Configureer of de gebruiker een besturingselement kan zien er hier invloed op heeft.

Eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd. - Is van toepassing op de besturingselementen Kaart, Selectievakje, Vervolgkeuzelijst, Galerie, Keuzelijst, Keuzerondje, Waardering, Schuifregelaar, Tekstinvoer en Wisselknop.

DelayOutput: ingesteld op true om actie tijdens tekstinvoer te vertragen.

DisplayMode: mogelijke waarden zijn Bewerken, Weergeven of Uitgeschakeld. Configureert of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld). In de modus Weergevenworden alleen de tekstwaarden van invoerbesturingselementen zoals Tekstinvoer, Vervolgkeuzelijst, Datumkiezer weergegeven en worden niet alle interactieve elementen of versieringen weergegeven. Hierdoor zijn ze geschikt om te worden weergegeven in Formulieren of als leesbare uitvoer.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde. Zie ook de functie Opnieuw instellen.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.