Overzicht

Configureer of de gebruiker een besturingselement kan zien er hier invloed op heeft.

Eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd. - Is van toepassing op de besturingselementen Kaart, Selectievakje, Vervolgkeuzelijst, Galerie, Keuzelijst, Keuzerondje, Waardering, Schuifregelaar, Tekstinvoer en Wisselknop.

Disabled: hiermee wordt aangegeven of de gebruiker al dan niet met het besturingselement kan werken.

DelayOutput: ingesteld op true om actie tijdens tekstinvoer te vertragen.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.