Overzicht

Configureer hoe groot een besturingselement (of een element van een besturingselement) is en waar dit zich ten opzichte van het scherm bevindt.

Positie

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere kolommen, bepaalt deze eigenschap de kolom waarin de kaart wordt weergegeven.

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere rijen, bepaalt deze eigenschap de rij waarin de kaart wordt weergegeven.

Grootte

Height: de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

AutoHeight: bepaalt of de hoogte van een label automatisch wordt aangepast als de eigenschap Text meer tekens bevat dan het besturingselement kan weergeven.
- Is van toepassing op het besturingselement Label

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

WidthFit: bepaalt of een besturingselement automatisch horizontaal meeschaalt om lege ruimte te vullen in een containerbesturingselement, zoals een besturingselement Formulier bewerken. Als deze eigenschap voor meerdere kaarten is ingesteld op true, wordt de ruimte over de kaarten verdeeld. Zie De indeling van een gegevensformulieren begrijpen voor meer informatie. - Is van toepassing op Kaart

Opvulling

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

Radius

RadiusBottomLeft: de mate waarin de linkerbenedenhoek van een besturingselement wordt afgerond.

RadiusBottomRight: de mate waarin de rechterbenedenhoek van een besturingselement wordt afgerond.

RadiusTopLeft: de mate waarin de linkerbovenhoek van een besturingselement wordt afgerond.

RadiusTopRight: de mate waarin de rechterbovenhoek van een besturingselement wordt afgerond.