Overzicht

Configureer de tekst die wordt weergegeven op een besturingselement, in de knopinfo of als een hint wanneer de gebruiker gegevens typt, en geef andere tekstgerelateerde kenmerken op.

Tekenopmaak

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Tekstplaatsing

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.