Overzicht

Configureer grafische elementen in uw app, waaronder afbeeldingen, foto's en elementen van een penbesturingselement.

BackgroundImage: de naam van een afbeeldingsbestand dat op de achtergrond van een scherm wordt weergegeven.

  • Is van toepassing op het besturingselement Scherm.

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.