Zie Veelvoorkomende problemen en oplossingen voor meer informatie over bekende beperkingen.

Opmerking: het versienummer van de meest recente versie van PowerApps verschilt per platform. Installeer PowerApps vanuit de Windows Store, App Store of Google Play om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie van PowerApps voor uw platform hebt.

Versie 2.0.690-2.0.691

 1. Voor apps die u maakt, kunt u het gebruik bijhouden in een ingesloten dashboard uit Power BI.
 2. Gebruik een scheidingsteken om een teksttekenreeks op te splitsen met behulp van de functie Split.

Versie 2.0.680-2.0.681

 1. Download een lijst met apps die in uw organisatie worden gebruikt.
 2. Delegeer de functies Sum, Average, Min en Max voor SQL Server.

Versie 2.0.670-2.0.671

 1. Geef een Power BI-tegel weer in een app.
 2. Gebruik de functie Samenvoegen om gemakkelijker een lege waarde te vervangen maar andere waarden ongemoeid te laten.
 3. Gebruik de functie EndsWith om te testen of een tekenreeks eindigt met een andere tekenreeks.
 4. Gebruik de operatoren And, Or of Not in een formule.

Versie 2.0.660-2.0.661

 1. Configureer de eigenschappen van besturingselementen eenvoudiger met behulp van het rechterdeelvenster.
 2. Stel de eigenschap DisplayMode van een invoerbesturingselement in ter ondersteuning van het tonen van gegevens, het bewerken van gegevens, of geen van beide.
 3. Herstel de standaardwaarde van een invoerbesturingselement met behulp van de functie Reset.
 4. Globale variabelen maken met behulp van de functie Set.
 5. Een record weergeven, maken of bewerken in hetzelfde formulier.

Versie 2.0.650-2.0.651

 1. Wijzigingen in een gedeelde app opslaan en deze later publiceren.
 2. Vooraf gevulde galerieën toevoegen met geavanceerde indelingen en automatisch gegevens weergeven uit een aantal van de meestgebruikte standaardentiteiten in de Common Data Service.
 3. De kolommen in een besturingselement Gegevenstabel aanpassen, en dit type besturingselement kopiëren en plakken.
 4. In PowerApps Studio voor internetwijzigingen ongedaan maken/opnieuw toepassen, en stromen maken/bewerken.
 5. De naam van een SharePoint-lijst opgeven als de lijst niet standaard wordt weergegeven.
 6. Een formulierbesturingselement configureren met behulp van een verbeterde gebruikersinterface.
 7. Een formule voor het bepalen van het gedrag uitvoeren op het moment dat een app wordt geopend.

Versie 2.0.640-2.0.641

 1. Besturingselementen gemakkelijker identificeren en selecteren met behulp van een trapsgewijze lijst met schermen.
 2. Eenvoudig formulieren met meerdere kolommen maken via een nieuwe mogelijkheid van de besturingselementen Formulier weergeven en Formulier bewerken.
 3. Verbeteringen van gegevenstabellen, waaronder ondersteuning voor statische gegevensbronnen, standaardvelden en formaataanpassing van kolommen voor app-gebruikers.
 4. Datums eenvoudiger opmaken en converteren tussen lokale tijd en UTC.
 5. Voorkomen van gelijktijdige bewerkingen waardoor apps beschadigd raken.
 6. Ontwerpvaardigheden ontwikkelen in een afzonderlijke omgeving (altijd gratis).

Versie 2.0.630-2.0.632

 1. Eenvoudiger navigeren via de werkbalk en de Help openen vanuit knopinfo.
 2. Apps leren maken met behulp van voorbeeld-apps waarin uw eigen gegevens worden weergegeven en geen nepgegevens.
 3. Voorbeeld-apps openen en bewerken in PowerApps Studio voor internet.
 4. Eenvoudiger een type Galerie-besturingselement selecteren en kiezen uit een bredere verscheidenheid aan indelingen.
 5. Gegevens weergeven in tabelvorm met het besturingselement Gegevenstabel.
 6. Schermsjablonen gebruiken voor veelvoorkomende gegevenspatronen.
 7. Bladeren in omgevingen in een alfabetische lijst met duidelijkere labels.
 8. Beheerders kunnen gebruikerslicenties weergeven voor PowerApps en Microsoft Flow.

Versie 2.0.610-2.0.611

 1. Een app maken op basis van een sjabloon in een browser.

  Zie Een app maken en uitvoeren op basis van een sjabloon voor meer informatie.

 2. Automatisch verbinding maken met Microsoft-services, zoals SharePoint, Office en OneDrive.

 3. Video's afspelen die worden gehost op Azure Media Services.

 4. Hetzelfde besturingselement gebruiken om een afbeelding toe te voegen vanuit een bestand of de camera op uw telefoon.

  Zie Afbeeldingsbesturingselement toevoegen voor meer informatie.

 5. Een app vergroten met behulp van de zoomfunctie van de browser.

Versie 2.0.600-2.0.601

 1. Experimentele functie: dynamische formulieren toevoegen met het besturingselement Entiteitsformulier waarin gebruikers relationele gegevens van de Common Data Service kunnen bekijken, bewerken en erdoorheen kunnen navigeren.

  Zie Use the Entity form control (Het besturingselement Entiteitsformulier gebruiken) voor meer informatie.

 2. Gegevensbronnen gemakkelijker identificeren met een pictogram voor elk verbindingstype.

  Wanneer u een verbinding toevoegt in het gegevensbronpaneel van PowerApps Studio, zijn er verschillende pictogrammen voor verbindingstypen zoals SharePoint, OneDrive en YouTube. Nadat u de verbinding hebt toegevoegd, verschijnt het pictogram naast de verbinding zodat u weet welke gegevensbronnen u hebt toegevoegd. Bij een verbinding met de Common Data Service worden bijvoorbeeld het pictogram en de naam van dat type verbinding weergegeven, evenals de naam van de entiteit.

 3. Lange formules gemakkelijker lezen met behulp van syntaxiselementen met kleurcodes.

  Tijdens het typen van een formule in de formulebalk worden diverse syntaxiselementen in verschillende kleuren weergegeven om ervoor te zorgen dat u lange formules begrijpt en gemakkelijker kunt lezen. Zie Aan de slag met formules voor een tabel met elementen en de bijbehorende kleuren.

 4. Gebruik de PowerApps Notification-verbinding om pushmeldingen vanuit een app of een stroom te verzenden naar andere app.

  Kies de gebruikers die de melding moeten ontvangen en voeg het bericht en de parameters voor de doel-app toe voor een volledig aangepaste melding. Zie Add push notifications to your app (Pushmeldingen toevoegen aan uw app) voor meer informatie.

 5. Verwijder een omgeving uit het beheercentrum of wijzig de naam.

  Zie Environment Administration (Beheer van omgeving) voor meer informatie.

 6. Maak een aangepaste connector door de URL voor een OpenAPI-definitie op te geven.

  Zie Aangepaste connectors registreren en gebruiken voor meer informatie.

Versie 2.0.590-2.0.591

 1. Geef gegevens weer in een galerie waarvan de grootte wordt aangepast aan de verschillende items.

  Voeg een galerie met variabele hoogte toe als u bijvoorbeeld tekst (zoals een productbeschrijving) hebt met grote verschillen in lengte. Op deze manier kunt u volledige beschrijvingen zonder onnodige witruimte weergeven in een verticale galerie.

  Zie Een lijst met items weergeven voor stapsgewijze informatie over het weergeven van gegevens in een galerie. Zie Besturingselement Galerie voor naslaginformatie.

 2. Bepaal of tekenreeksen beginnen met een door u opgegeven serie tekens.

  Gebruik de Begint met-functie zodat gebruikers bijvoorbeeld enkele letters in een zoekvak kunnen typen om een lijst met items op basis van de tekst aan het begin van een veld te filteren.

 3. Bepaal of tekenreeksen overeenkomen met een patroon dat u opgeeft met een reguliere expressie.

  Gebruik de IsMatch-functie om een waarde true/false te retourneren op basis van de vraag of een veld in een record overeenkomt met bijvoorbeeld een naam, e-mailadres, telefoonnummer of burgerservicenummer.

 4. Pas de volgorde aan waarin besturingselementen worden geactiveerd wanneer gebruikers de Tab-toets indrukken.

  Standaard wordt de tabvolgorde van elk besturingselement bepaald door de xy-coördinaten van elk besturingselement. Als u een andere volgorde wilt opgeven, stelt u de eigenschap TabIndex van een of meer besturingselementen in op een geheel getal groter dan nul. Als de waarde van een besturingselement bijvoorbeeld is ingesteld op 1, wordt het eerder geactiveerd dan een besturingselement waarvan de waarde is ingesteld op 2 of hoger. U kunt uw app toegankelijker maken door knopinfo toe te voegen en ervoor te zorgen dat het tabvolgorde van elk scherm optimaal is.

 5. Pas de dikte van een schuifregelaar aan.

  Gebruikers stellen de waarde van een schuifregelaar in door de greep naar rechts of links over het spoor te slepen.

 6. Vernieuw op Android-apparaten de lijst met apps door op een knop te tikken in plaats van omlaag te vegen.

  Zie Use PowerApps on a phone or a tablet (PowerApps gebruiken op een telefoon of tablet) voor meer informatie.

 7. Oplossingen voor problemen en verbeterde prestaties.

Versie 2.0.570-2.0.571

 • Oplossingen voor problemen en verbeterde prestaties en toegankelijkheid.

Versie 2.0.560-2.0.561

 1. Ondersteuning voor universele koppelingen op iOS- en Android-apparaten.

 2. Ondersteuning voor de knop Vorige op Windows Phone-apparaten.

  Wanneer u op de knop Vorige drukt, wordt de app gesloten.

 3. Betere ervaring wanneer u een app verwijdert.

  Wanneer u een app verwijdert van https://web.powerapps.com, wordt de app verwijderd wanneer u PowerApps Mobile of Dynamics 365 opnieuw opent.

 4. Ondersteuning voor contextvariabelen in delegeerbare expressies.

 5. Verbeterd geheugengebruik wanneer u een app uitvoert.

 6. Eigenschap AutoHeight toegevoegd aan het HTML-besturingselement.

 7. Verbeterde prestaties en verschillende fouten opgelost, onder andere met de besturingselementen voor microfoons, ratings, vervolgkeuzelijsten en camera's.

Versie 2.0.542-2.0.545

 1. Windows Phone 10.

  Er is een voorlopige versie van PowerApps Mobile beschikbaar voor Windows Phone 10. Zie Use PowerApps on a phone or a tablet (PowerApps gebruiken op een telefoon of tablet) voor meer informatie.

 2. Oplossingen voor problemen.

Versie 2.0.540

 1. Apps uitvoeren in verschillende talen.

 2. Apps en gegevens in specifieke omgevingen beheren.

  Zie voor meer informatie Overzicht van omgevingen.

 3. Een beschrijving opgeven voor elke app die u maakt.

  Door beschrijvingen toe te voegen, kunnen apps-ontwikkelaars gebruikers helpen de apps te vinden die het beste aan hun behoeften voldoen.

 4. Betere ondersteuning voor de knop Vorige op Android-apparaten.

  U wordt gevraagd te bevestigen dat u de app wilt sluiten.

 5. Oplossingen voor problemen en andere verbeteringen op het gebied van prestaties, diagnostische gegevens, verbindingen in gedeelde apps, en toegankelijkheid.

  Apps worden sneller geopend en zijn gemakkelijker te gebruiken met een schermlezer of alleen een toetsenbord. Het dialoogvenster voor het bevestigen of wijzigen van de verbinding bij het openen van een app die iemand met u heeft gedeeld, is verbeterd. Met de nieuwe optie Sessiedetails kunt u diagnostische informatie weergeven, zoals een sessie-id. De lay-outs van galerieën zijn nu beter toegankelijk en er zijn diverse andere verbeteringen in het product aangebracht.

Versie 2.0.531

 1. Beschikbaar in verschillende talen naast Engels.

 2. Besturingselementen eenvoudiger selecteren en een andere naam geven.

  Wanneer u een besturingselement selecteert, worden de bijbehorende naam en de namen van de bovenliggende besturingselementen weergegeven in een breadcrumb-element in de buurt van de linkerbenedenhoek. U kunt het tekstvak Naam wijzigen openen door te dubbelklikken op de naam van een besturingselement bovenaan in het rechter deelvenster of door te dubbelklikken op de naam van een venster in de linker navigatiebalk.

 3. Gemakkelijker opties op de werkbalk vinden.

 4. De geavanceerde weergave van besturingselementeigenschappen eenvoudiger weergeven.

  Waarden van eigenschappen van het geselecteerde besturingselement bekijken en bijwerken op het tabblad Geavanceerd van het rechter deelvenster.

 5. Gemakkelijker gegevens vernieuwen in gegenereerde apps.

  Wanneer u automatisch een app genereert, bevat het standaardbladerscherm een knop Vernieuwen. Gebruikers kunnen op deze knop klikken of tikken om de meest recente wijzigingen in de gegevens van de bron weer te geven zonder de app te sluiten.

 6. Twee weergavevelden in besturingselementen voor zoeken weergeven.

 7. Meerdere records tegelijk bijwerken met behulp van de Patch-functie.

  U kunt meerdere records tegelijk maken of bijwerken door een tabel met basisrecords en een tabel met wijzigingsrecords op te geven als argumenten voor de Patch-functie.

 8. Berekeningen en acties uitvoeren op een aantal records met behulp van de functie ForAll.

  Met de ForAll-functie wordt een formule voor alle records van een tabel geëvalueerd. Met de formule kunt u een waarde berekenen en/of een of meer acties uitvoeren, zoals het wijzigen van gegevens of het werken met een verbinding.

 9. Exponentiële waarden berekenen met behulp van de functie voor machtsverheffen.

  Met de Power-functie wordt een getal geretourneerd dat tot een macht is verheven. Deze functie is het equivalent van de operator ^.

 10. Sessies en apparaten beter sorteren en filteren.

  Als u de lijst met apps sorteert of filtert op een mobiel apparaat, blijft die instelling behouden, zelfs als u PowerApps sluit. Als u de lijst met apps sorteert op de datum dat u ze voor het laatst hebt geopend, worden de apps in de juiste volgorde weergegeven, ook als u een app op een ander apparaat hebt geopend.

 11. Verbeterd mechanisme voor het geven van feedback.

  In plaats van te klikken of tikken op het glimlach-pictogram in de buurt van de rechterbovenhoek, maakt u een ticket door te klikken of tikken op Contact op onze ondersteuningspagina en vervolgens informatie over uw vraag op te geven.

Versie 2.0.510-2.0.512

Om administratieve redenen hebben verschillende platforms verschillende versienummers, maar 2.0.510, 2.0.511 en 2.0.512 zijn nagenoeg tegelijkertijd uitgebracht.

 1. Apps openen in iOS 10.

 2. Favoriete apps markeren op iOS- en Android-apparaten.

  U kunt een app als favoriet markeren en alleen uw favoriete apps weergeven in de lijst met apps die u kunt uitvoeren.

 3. Omlaag vegen om de lijst met apps op iOS- en Android-apparaten te vernieuwen.

 4. Vertragingseigenschap voor besturingselementen voor tekstinvoer.

  Als u de eigenschap OnChange instelt voor een tekstinvoer-besturingselement voor een actie, vindt die actie standaard elke keer plaats wanneer de gebruiker een teken in het besturingselement typt. Een gebruiker kan bijvoorbeeld zeven letters in een zoekvak typen, waarna de resultaten worden bijgewerkt telkens wanneer de gebruiker een letter toevoegt, waardoor er onnodige netwerkbandbreedte wordt gebruikt bij het doorzoeken van een gegevensbron. Als u de eigenschap DelayOutput voor dat besturingselement instelt op true, wordt de actie pas uitgevoerd als de gebruiker een of meer tekens typt en vervolgens een bepaalde tijd stopt met typen in dat besturingselement.

 5. Wiskundige functies toegevoegd.

  • Berekenen van sinus, cosinus, tangens en andere trigonometrische waarden.
  • Eenvoudig toegang tot de waarde van π.
  • Converteren tussen eenheden van de hoek.
  • Natuurlijke machtsverheffingen en logaritmen berekenen.

  Zie Trigonometrische functies en Numerieke functies voor meer informatie.

Versie 2.0.500

 1. Streepjescodelezer voor UPC, Codabar en andere typen codes.

  Zie Een streepjescode scannen voor stapsgewijze instructies en informatie over aanbevolen procedures en beperkingen.

 2. App-sjablonen die gebruikmaken van het Common Data Model.

  Gebruik een sjabloon om snel een telefoon-app te maken voor het beheren van aanvragen of een tablet-app om contactpersonen in te schrijven voor een wedstrijd. Deze sjablonen zijn gebaseerd op standaardentiteiten in het Common Data Model.

 3. Oplossingen voor problemen en verbeterde prestaties.

Versie 2.0.490

 1. Gebruik de entiteiten in het Microsoft Common Data Model om apps te bouwen.

  Sla gegevens van de organisatie op in standaard- of aangepaste entiteiten, bouw en deel apps op basis van die entiteiten en open de entiteiten in Excel om de gegevens gemakkelijk te kunnen weergeven en bewerken. Zie Wat zijn entiteiten? voor meer informatie.

 2. Verbinding maken met gegevens in een on-premises SharePoint-site.

  Gegevens weergeven en beheren in een on-premises SharePoint-site via een gegevensgateway. Zie Verbinding maken met SharePoint voor meer informatie.

 3. Pushmeldingen ontvangen op uw Android-apparaat wanneer er apps met u worden gedeeld.

 4. Apps uitvoeren met behulp van PowerApps Mobile op Android N.

Versie 2.0.480

 1. Een app maken en aanpassen in een browser.

  U kunt apps maken en wijzigen door PowerApps Studio of een browser zoals Microsoft Edge, Chrome of Internet Explorer 11 te openen. Zie Een app maken in een browser voor meer informatie.

 2. Een app vanuit een moderne lijst in SharePoint maken.

  Zie dit blogbericht voor meer informatie.

 3. Een scherm toevoegen of dupliceren

  In de linker navigatiebalk kunt u op het beletselsteken voor een miniatuur klikken of tikken en vervolgens op New Screen klikken of tikken om een scherm toe te voegen of op Duplicate Screen om het huidige scherm te kopiëren. In beide gevallen wordt het nieuwe scherm onder het huidige scherm weergegeven in plaats van onder de navigatiebalk.

Versie 2.0.471

 1. Datums en tijden wanneer u automatisch een app genereert.

  Als u een app automatisch genereert op basis van een gegevensbron die datuminformatie bevat, geeft de app die informatie standaard weer op EditScreen1 in een DatePicker-besturingselement. Als de bron ook tijdinformatie bevat, wordt deze weergegeven in vervolgkeuzelijst-besturingselementen.

 2. Nieuwe voorbeeld-apps en -sjablonen.

  U kunt een voorbeeld-app openen met een scenario zoals een productpresentatie, een onderzoek naar de betrokkenheid van werknemers, het controleren van bedrijfsmiddelen en informatie voor een werknemer om de juiste ziektekostenverzekering te kiezen.

 3. Parameters doorgeven tijdens het uitvoeren van een app in de browser met behulp van een queryreeks.

 4. Afgeschafte gegevensbronnen van Project Siena.

  Als u een app hebt gemaakt of bijgewerkt in bètaversie 4 van Project Siena om gegevens uit een van deze bronnen op te nemen, worden die gegevens niet meer weergegeven als u de app uitvoert of bewerkt in PowerApps:

  • on-premises SharePoint-sites
  • Azure Mobile Services
  • REST-services die niet zijn gemaakt met behulp van een WADL-bestand
  • RSS

  Als u de app opent om te bewerken, laat een foutpictogram weten welke besturingselementen eigenschappen hebben die verwijzen naar een afgeschafte gegevensbron.

Versie 2.0.460

 1. On-premises gegevens.

  Gegevens weergeven en beheren in een on-premises SQL Server-database met behulp van een on-premises gegevensgateway.

 2. PowerApps in Firefox.

  U kunt apps uitvoeren in de meest recente versie van de Mozilla Firefox-browser.

 3. SharePoint Update-besturingselement.

  Voor dit besturingselement is het besturingselement Edit form in de plaats gekomen. Een app met het SharePoint Update-besturingselement wordt nog steeds geopend, maar het besturingselement zelf wordt niet meer weergegeven.

Versie 2.0.450

 1. Gegevens toevoegen tijdens het aanpassen van een formulier.

  Selecteer een formulier, tik op de gegevensbron voor het formulier (of op Er is geen gegevensbron geselecteerd) in het rechterdeelvenster en tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.

 2. App op basis van gegevens nu volledig gedelegeerd voor SQL Azure- en Salesforce-verbindingen.

  Wanneer u een app maakt op basis van gegevens voor een SQL Azure- of Salesforce-verbinding, delegeert de resulterende app nu alle bewerkingen aan de service. Het is nu met deze gegenereerde apps mogelijk om te werken met grote gegevenssets.

  In plaats van formules te genereren op basis van Filter- en Sort-functies, worden formules nu gegenereerd op basis van Search- en SortByColumns-functies. Deze nieuwe functies zijn gemakkelijker te delegeren aan een service omdat ze niet van een willekeurige formule afhankelijk zijn.

 3. Nieuwe zoekfunctie.

  De Search-functie werkt als een gespecialiseerde Filter-functie en zoekt naar één tekenreeks en een lijst met tekstkolommen om te doorzoeken. Bovendien retourneert deze functie automatisch alle records als er geen zoekterm aanwezig is, wat geschikt is voor direct gebruik met een zoekopdracht via het besturingselement voor tekstinvoer. Zie voor meer informatie de documentatie bij de functie Search of kijk eens naar de formules die worden gegenereerd wanneer u een app op basis van gegevens maakt.

 4. De operator biedt nu ondersteuning voor delegering.

  Gebruik deze operator in Filter-functies om hetzelfde resultaat te bereiken als met de Search-functie.

 5. PDF-bestanden weergeven die met een wachtwoord zijn beveiligd.

  Als u een PDF Viewer-besturingselement configureert om een bestand weer te geven dat een wachtwoord vereist, moet elke gebruiker het wachtwoord opgeven om het bestand weer te geven. Als u de wachtwoordvereiste wilt verwijderen, stelt u de eigenschap Password van dat besturingselement in op het wachtwoord voor het bestand.

 6. Coordinated Universal Time in het besturingselement DatePicker.

  Standaard interpreteert het besturingselement DatePicker alle datumwaarden in de lokale tijdzone. Als uw invoer wordt opgegeven als middernacht in Coordinated Universal Time (UTC), wordt een datum weergegeven die in bepaalde tijdzones één dag afwijkt. Een DatePicker-besturingselement geeft bijvoorbeeld 31 december 2016 weer als u de DefaultDate-eigenschap instelt op '2017-01-01T00:00:00Z' en u zich in de tijdzone voor Pacific Time (UTC-0800) bevindt. Om ervoor te zorgen dat het besturingselement die waarden correct weergeeft, wijzigt u de eigenschap DateTimeZone van Local in UTC.

Versie 2.0.440

 1. Deelvenster Options.

  We hebben de deelvensters Options en Quick Tools samengevoegd, waarbij het deelvenster Options altijd geopend blijft.

 2. Besturingselement Zoekopdracht bewerken.

  Als u een Zoekopdracht bewerken-besturingselement toevoegt en configureert in een Bewerkingsformulier-besturingselement, kunnen gebruikers items toevoegen en bijwerken in een SharePoint-lijst met dit type kolommen:

  • Opzoeken
  • Persoon of groep
  • Beheerde metagegevens

Versie 2.0.430

 1. Update vereist voor PowerApps Studio en PowerApps Mobile.

  Vanwege een interne wijziging moet u deze update installeren om apps in PowerApps Studio te kunnen blijven maken en bewerken, en apps in PowerApps Mobile te kunnen blijven uitvoeren.

  Voor Windows 8 en Windows 8.1:

  1. Open de app voor de Windows Store.
  2. Open de instellingen voor die app.
   Druk bijvoorbeeld tegelijkertijd op de Windows- en 'c'-toets en selecteer Instellingen.
  3. Selecteer App-updates en selecteer vervolgens Controleren op updates.
  4. Selecteer in het scherm Installeren voor PowerApps.
 2. Verbeterde delegering voor grote gegevenssets.

  • SortByColumns biedt nu ondersteuning voor delegering.
  • Sort, SortByColumns en Filter kunnen nu samen worden gebruikt.
  • Meer ondersteuning voor delegering komt eraan.
 3. Eigenschap Updates toegevoegd aan het besturingselement Edit form.

  Het besturingselement Edit form heeft nu een Updates-eigenschap voor toegang tot alle Update-eigenschappen van de kaarten in het formulier.

  U kunt deze eigenschap gebruiken om formuliergegevens door te geven aan een REST-API.

 4. Oplossingen voor problemen met het besturingselement Video.

  Werkt nu met YouTube.

 5. Eenmalige aanmelding voor Microsoft-services.

  Met de functie voor eenmalige aanmelding worden PowerApps-gebruikers automatisch aangemeld bij hun eigen services die gebruikmaken van Azure Active Directory-verificatie, zoals SharePoint, Office 365 en Dynamics CRM.

 6. Zoekopdracht bewerken-kaart toegevoegd.

  Als u deze PowerApps-update installeert, geven de besturingselementen Display form en Edit form opzoekvelden weer naar andere tabellen, maar deze gegevens zijn dan wel alleen-lezen. Als er andere wijzigingen optreden in de SharePoint-connector, kunt u deze velden bijwerken voor gegevens in SharePoint-lijsten. (U hoeft PowerApps niet opnieuw bij te werken om daarvan gebruik te kunnen maken).

 7. Minimum/maximumwaarden voor numerieke kaarten.

  Numerieke kaarten, zoals die voor classificaties en percentages, geven minimum- en maximumwaarden weer die u instelt (of die zijn ingesteld in de metagegevens voor de gegevensbron).

 8. Standaardwaarde voor het besturingselement DatePicker.

  U kunt een DatePicker-besturingselement configureren met een lege waarde als standaardwaarde.

 9. Verbeteringen in besturingselementen Display form en Edit form.

  Formulierbesturingselementen tonen nu zowel een weergavenaam als de naam van het veld als deze afwijken en u kunt de weergavenaam van een besturingselement voor zoeken wijzigen.

 10. Laat op powerapps.com alleen apps zien waarvan u eigenaar bent of die met u zijn gedeeld.

 11. Oplossingen voor problemen en verbeterde prestaties in het hele product.

Versie 2.0.410

PowerApps.com

 1. Gebruik apps rechtstreeks op het web!

  U kunt PowerApps zoeken en gebruiken op elk apparaat met een webbrowser.

 2. Een nieuw startscherm van PowerApps.com.

  Inclusief:

  • Snelle toegang tot uw apps
  • Voorbeeld-apps die u kunt uitproberen om meteen aan de slag te gaan
  • Documentatie voor meer informatie
 3. Een geheel nieuw uiterlijk voor het zoeken en beheren van uw apps, verbindingen en meldingen.

 4. Verbeterde ervaring bij het delen.

  Gebruikers kunnen apps nu opnieuw delen en apps delen met hun organisatie.

PowerApps Mobile

 1. PowerApps is nu ook beschikbaar voor Android!

  Zoek naar PowerApps in de Android-store.

 2. PowerApps heeft een nieuw uiterlijk voor het zoeken en openen van apps op apparaten met iOS.

  Werk uw app bij of installeer deze opnieuw vanuit de Apple-store.

 3. Vereenvoudigd aanmelden en sneller aan de slag.

 4. Verbeteringen in het gebruik.

  We hebben hamburgernavigatie en een app-contextmenu toegevoegd.

PowerApps Studio

 1. Gestroomlijnde pagina om een app te gaan maken.

  • Meer handige opties om snel dat te krijgen wat u nodig hebt.
  • Een verbeterde stroom, met betere breadcrumbs en navigatie, wanneer u een app op basis van gegevens maakt.
  • U kunt nu uw laatst gebruikte SharePoint-sites zien wanneer u een app maakt op basis van SharePoint Online, voor gebruikers die hun SharePoint-URL niet kunnen onthouden.
 2. Nieuwe productrondleiding.

  Een rondleiding langs de belangrijkste onderdelen om apps te maken om nieuwe gebruikers kennis te laten maken met alle mogelijkheden.

 3. Contextgevoelige help-koppelingen.

  We hebben het veel gemakkelijker gemaakt om help-onderdelen in het product te vinden en via onze community verbinding te maken met anderen.

 4. Nieuwe besturingselementen Edit form en Display form. Dit zorgt voor betere apps die worden gegenereerd op basis van gegevens.

  Het maken van apps op basis van gegevens is veel eenvoudiger geworden. Met deze besturingselementen en de bijbehorende kaarten en functies kunt u een basis-app maken om gegevens weer te geven en te bewerken zonder dat Patch, Validate en andere functies op laag niveau handmatig hoeven te worden aangeroepen.

  Deze besturingselementen hebben bovendien een nieuw configuratiedeelvenster waarin u velden kunt in- en uitschakelen en de kaart voor elk veld kunt wijzigen.

  Bekijk Wat zijn gegevensformulieren? voor meer informatie.

 5. Gegevensbrondelegering van Filter en Sort verbetert de prestaties en ondersteunt grote aantallen records.

  Tot nu toe werden alle bewerkingen voor filteren en sorteren verwerkt op het apparaat, wat tijdrovend was en veel bandbreedte kostte bij het ophalen van alle gegevens. Met deze versie kunnen deze bewerkingen in bepaalde situaties worden gedelegeerd naar de gegevensbron, waardoor uw apps beter reageren en een groot aantal records kunnen verwerken. Meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina's Filter en Sort.

  Delegering is beperkt tot bepaalde situaties. Apps die zijn gemaakt op basis van gegevens, komen niet in aanmerking. Zie Veelvoorkomende problemen en oplossingen verderop in dit artikel voor meer informatie. We gaan de scenario's uitbreiden waarin delegering kan worden gebruikt.

  Om van deze nieuwe capaciteit gebruik te kunnen maken, ondersteunt het besturingselement Gallery voortaan wisselbestanden. Als de gebruiker het einde van een lijst met gegevens bereikt, haalt het besturingselement naadloos meer van de gegevensbron op.

 6. Zoeken en schuiven in de PDF-viewer.

  De PDF-viewer biedt nu ondersteuning voor zoeken in de volledige tekst in het document en we hebben vloeiend schuiven tussen pagina's toegevoegd. U hoeft niet langer pagina voor pagina door te bladeren.

 7. Meer connectors.

  We blijven connectors toevoegen. Bekijk de lijst voor de meest recente connectors.

 8. Metagegevens vernieuwen.

  Werk uw metagegevens bij met een enkele klik of tik (in plaats van een verbinding te verwijderen en deze opnieuw toe te voegen).

 9. Een lijst met uw laatst gebruikte SharePoint-sites.

  Bouwt u een aantal apps voor dezelfde SharePoint-site? Ter ondersteuning houden we de SharePoint-sites bij die u recentelijk hebt gebruikt, zodat u ze gemakkelijk opnieuw kunt selecteren.

 10. Verbeterde prestaties en verwerking van gegevens, plus tal van andere verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid en opgeloste fouten.

Verbindingen

Deze versie ondersteunt, naast vele andere, deze verbindingen:

 • SharePoint
 • Office 365
 • Dynamics CRM
 • SQL
 • OneDrive voor Bedrijven
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Slack
 • Twilio
 • Yammer
 • Twitter