Als u een app maakt in PowerApps, kunt u die app in een browser uitvoeren door Dynamics 365 te openen en op de startpagina op de tegel voor de app te tikken of te klikken.

Opmerking: u kunt de algemene informatie over Microsoft Dynamics 365 raadplegen of contact opnemen met ondersteuning als u een vraag hebt over een Dynamics 365-app, zoals Sales.

De volgende browsers en besturingssystemen worden ondersteund:

Browser Besturingssysteem
Google Chrome (meest recente versie) Windows 7 SP1, 8.1 en 10
macOS
iOS 8 of hoger
Android
Microsoft Edge Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (Compatibiliteitsweergave moet uitgeschakeld zijn) Windows 7 SP1, 8.1 en 10
Mozilla Firefox (meest recente versie) Windows 7 SP1, 8.1 en 10
Android
macOS
Apple Safari (meest recente versie) macOS
iOS 8 of hoger

Als uw browser niet alle besturingselementen ondersteunt die in de app worden gebruikt, gebruik de app dan op een mobiel apparaat (zoals een telefoon) door PowerApps Mobile voor iOS, Android of Windows te downloaden.

Een app op de startpagina zoeken

Op de startpagina worden vaak diverse typen zakelijke apps weergegeven, maar u kunt een specifieke app vinden door een gedeelte van de naam in het zoekvak in te voeren. U kunt de lijst ook filteren om alleen die apps weer te geven die in PowerApps zijn gemaakt.

Als u een app onlangs hebt geïnstalleerd, wordt deze mogelijk niet direct in de lijst met apps weergegeven. Klik of tik op Synchroniseren om al uw apps weer te geven, maar dit proces kan wel een minuut duren.

Een app openen vanuit het taakvenster

Wanneer u de app hebt gevonden, kunt u deze vastmaken aan het taakvenster om de toegang te vergemakkelijken. U maakt een app vast door op het beletselteken (...) op de tegel van de app te klikken of te tikken en vervolgens op Deze app vastmaken te klikken of te tikken.

De app wordt vervolgens onder Mijn apps weergegeven in het taakvenster. Dit kunt u openen door in de linkerbovenhoek op Dynamics 365 te klikken of te tikken.

Een app openen vanuit een URL

U kunt de URL van de app ook opslaan als bladwijzer in uw browser of als koppeling verzenden via e-mail. Als iemand anders een app in PowerApps heeft gemaakt en die app met u heeft gedeeld, kunt u deze app uitvoeren door op de koppeling te klikken of te tikken in de e-mail die u ontvangt. In al deze gevallen is het mogelijk dat u zich moet aanmelden met uw Azure Active Directory-referenties.

Verbinding maken met gegevens

Als de app een verbinding met een gegevensbron nodig heeft of toestemming om gebruik te maken van apparaatmogelijkheden, wordt er een bericht weergegeven voordat u de app kunt gebruiken:

Verbinding

Doorgaans wordt die vraag alleen de eerste keer gesteld.

Een app sluiten

Sluit de app, meld u af bij de startpagina van Dynamics 365 of open een andere app.