Wanneer u wijzigingen in een app opslaat, publiceert u deze automatisch alleen voor uzelf en voor anderen die bevoegd zijn om de app te bewerken. Als u klaar bent met het maken van wijzigingen, publiceert u de wijzigingen expliciet om deze beschikbaar te maken voor iedereen met wie de app wordt gedeeld.

Zie Een app delen voor informatie over het delen van een app.

Wijzigingen opslaan in een app

Klik of tik in PowerApps Studio op Opslaan in het menu Bestand (aan de linkerkant) en volg een van deze stappen:

  • Als u de app niet eerder hebt opgeslagen, geeft u een naam op voor de app en klikt of tikt u op Opslaan.

    Nieuwe app opslaan

  • Als de app eerder is opgeslagen, klikt of tikt u op Opslaan.

    Bijgewerkte app opslaan

PowerApps kan de app ook met regelmatige intervallen van 2 minuten opslaan. Als u de app één keer hebt opgeslagen, blijft PowerApps regelmatig een versie van de app opslaan zonder dat u op de knop Opslaan hoeft te klikken of tikken. Auteurs kunnen de instelling Automatisch opslaan in- of uitschakelen in het menu Bestand op het tabblad Account.

Instelling Automatisch opslaan

Een app publiceren

  1. Klik of tik in PowerApps Studio op Opslaan in het menu Bestand (aan de linkerkant) en klik of tik vervolgens op Deze versie publiceren.

    App publiceren

  2. Tik of klik in het dialoogvenster Publiceren op Deze versie gebruiker om de app te publiceren naar alle gebruikers met wie de app wordt gedeeld.

Publicatie controleren

De live-versie identificeren

Klik of tik op powerapps.com op Apps in het menu Bestand (aan de linkerkant), klik of tik op het detailpictogram voor een app en klik of tik vervolgens op het tabblad Versies.

De Live-versie wordt gepubliceerd voor iedereen met wie de app wordt gedeeld. De meest recente versie van een app is alleen beschikbaar voor gebruikers die bevoegd zijn om de app te bewerken.

Publiceren vanuit de portal

Als u de meest recente versie wilt publiceren, klikt of tikt u op Deze versie publiceren en klikt of tikt u vervolgens op Deze versie publiceren in het dialoogvenster Publiceren.

Volgende stappen