U kunt Excel-gegevens delen met uw app-gebruikers via een cloud-account, zoals OneDrive.

U kunt bijvoorbeeld een app maken die de namen en telefoonnummers van de technische ondersteuning van uw bedrijf weergeeft. De informatie wordt opgeslagen in een Excel-werkblad, dat u opslaat in een map op Dropbox. U kunt deze map vervolgens delen met uw app-gebruikers, zodat ze de namen en telefoonnummers kunnen zien.

U moet deze gegevens delen, zodat gebruikers uw app kunnen uitvoeren en zelfs wijzigen. Gebruikers die geen machtigingen voor delen hebben, kunnen de gegevens in het Excel-bestand niet zien.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u gegevens in een Excel-werkblad kunt delen met behulp van Dropbox, OneDrive en Google Drive. Zie voor het maken van een app die gegevens uit een Excel-bestand weergeeft Generate an app from Excel data (Een app maken op basis van Excel-gegevens).

Gegevens delen via Dropbox

 1. Meld u aan bij Dropbox met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar Dropbox.

 2. Selecteer de map waarin het Excel-bestand staat en selecteer vervolgens Delen:

  Opdracht Delen

 3. Voer in het dialoogvenster de e-mailadressen in waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij Dropbox.

  Delen via Dropbox

 4. Als uw app-gebruikers gegevens in uw app mogen toevoegen, wijzigen of verwijderen, selecteert u Can edit. Anders selecteert u Can view.

 5. Selecteer Delen.

Zie voor meer informatie Sharing folders on Dropbox (mappen delen op Dropbox).

Gegevens delen via OneDrive

 1. Meld u aan bij OneDrive met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar OneDrive.

 2. Selecteer de map waarin het bestand staat en selecteer vervolgens Delen:

  Opdracht Delen

  Opmerking: in OneDrive voor Bedrijven deelt u het bestand zelf, niet de map met het bestand.

 3. Selecteer in het dialoogvenster E-mail.

  Delen via e-mail

 4. Geef de e-mailadressen op waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij OneDrive en selecteer vervolgens Delen.

  Een gebruiker opgeven

Zie voor meer informatie Bestanden en mappen in OneDrive delen.

Gegevens delen via Google Drive

 1. Meld u aan bij Google Drive met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar Google Drive.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin het Excel-bestand staat en selecteer vervolgens Delen.

  Opdracht Delen

 3. Voer in het dialoogvenster de e-mailadressen in waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij Google Drive:

  Een gebruiker opgeven

 4. Als uw app-gebruikers gegevens in uw app mogen toevoegen, wijzigen of verwijderen, selecteert u Can edit in de lijst met machtigingen. Anders selecteert u Can view.

 5. Selecteer Gereed.

Zie voor meer informatie Bestanden uit Google Drive delen.

Bekende beperkingen

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.