Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.

In deze laatste taak in dit scenario wordt het Power BI-rapport ingesloten in dezelfde SharePoint Online-site waarin onze twee lijsten worden gehost. Power BI ondersteunt diverse benaderingen tot insluiten en sinds kort is rechtstreekse integratie mogelijk in SharePoint-pagina's voor web- en mobiele weergaven.

Dankzij dit type insluiting sluit Power BI het rapport in als een webonderdeel, biedt het de juiste toegang voor gebruikers en kunt u van het ingesloten rapport naar het rapport op powerbi.com doorklikken. Eerst genereren we een insluitkoppeling in Power BI. Vervolgens gebruiken we die koppeling in een pagina die we maken. Zie Embed with report web part in SharePoint Online (Insluiten met webonderdeel Rapport in SharePoint Online) (met name de sectie Vereisten) voor meer informatie over insluiten.

Stap 1: Een insluitkoppeling genereren

 1. Meld u aan bij Power BI en klik of tik vervolgens in het linker navigatiedeelvenster op de naam van het rapport.

  Naar het rapport navigeren

 2. Klik of tik op Insluiten in SharePoint Online.

  Insluiten in SharePoint Online

 3. Kopieer de ingesloten koppeling vanuit het dialoogvenster naar een bestand en klik op Sluiten. We gebruiken de koppeling nadat we een SharePoint-pagina hebben gemaakt.

  Insluitkoppeling voor SharePoint

Stap 2: Het rapport insluiten

 1. Meld u aan bij SharePoint en klik of tik op Site-inhoud.

  SharePoint-site-inhoud

 2. U kunt gewoon een rapport op de startpagina van het team insluiten, maar we laten u zien hoe u er ook een afzonderlijke pagina voor kunt maken. Klik of tik op Nieuw en vervolgens op Pagina.

  Nieuwe SharePoint-pagina

 3. Voer een naam in voor de pagina, bijvoorbeeld Projectanalyse.

 4. Klik of tik op Pluspictogram en vervolgens op Power BI.

  Pagina-onderdeel Power BI toevoegen

 5. Klik of tik op Rapport toevoegen.

  Rapport toevoegen

 6. Kopieer vanaf het rechterdeelvenster de ingesloten URL in het vak Power BI-rapportkoppeling. Stel zowel Filterdeelvenster tonen als Navigatiemenu weergeven in op Aan.

  Rapportinstellingen

 7. Het rapport is nu ingesloten in de pagina. Klik op Publiceren om de pagina beschikbaar te maken voor iedereen met toegang tot het onderliggende rapport.

  Insluiten rapport voltooid

Stap 3: Toegang verlenen tot het rapport.

Als u, zoals aangeraden, Office 365 Groepen gebruikt, controleert u of gebruikers die toegang nodig hebben, leden zijn van de groepswerkruimte in de Power BI-service. Hiermee garandeert u dat gebruikers de inhoud van die groep kunnen bekijken. Zie Creating groups in Power BI (Groepen maken in Power BI) voor meer informatie.

Hiermee hebben we een samenvatting gegeven van ons werk in Power BI voor dit scenario. U bent begonnen met het ophalen van gegevens uit de SharePoint-lijsten voor Power BI. U bent nu klaar om het Power BI-rapport weer in SharePoint in te sluiten.

Volgende stappen

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het doorlopen van de werkstroom die we van begin tot eind hebben gemaakt.