Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.

De SharePoint-lijsten zijn gereed, dus we kunnen onze eerst app gaan maken en aanpassen. PowerApps is geïntegreerd met SharePoint, dus het is eenvoudig om rechtstreeks vanuit een lijst een eenvoudige app met drie schermen te genereren. Met deze app kunt u zowel overzichten als gedetailleerde informatie voor elk lijstitem bekijken, bestaande lijstitems bijwerken en nieuwe lijstitems maken. Als u een app rechtstreeks vanuit een lijst maakt, wordt de app als een weergave voor die lijst weergegeven. U kunt de app vervolgens in een browser uitvoeren, en tevens op een mobiele telefoon.

Tip: het downloadpakket voor dit scenario omvat een voltooide versie van deze app: project-requests-app.msapp.

Stap 1: Een app genereren op basis van een SharePoint-lijst

 1. Klik of tik in de lijst Projectaanvragen die u hebt gemaakt op PowerApps en vervolgens op App maken.

  Een app maken

 2. Geef de app een naam, bijvoorbeeld Projectaanvraag-app, en klik of tik op Create. Als de app klaar is, wordt deze geopend in PowerApps Studio voor internet.

  Een naam opgeven voor de app

Stap 2: De app in PowerApps Studio controleren

 1. In PowerApps Studio toont het linker navigatiedeelvenster standaard een hiërarchische weergave van de schermen en besturingselementen van de app.

  PowerApps Studio met hiërarchische weergave

 2. Klik of tik op het miniatuurpictogram om weergaven te schakelen.

  Weergaveselectie van PowerApps Studio

 3. Klik of tik op een scherm om het in het middelste deelvenster te bekijken. Er zijn drie schermen:

  1. Het bladerscherm: voor het bladeren in, sorteren en filteren van gegevens die uit de lijst zijn opgehaald.
  2. Het detailscherm: voor het weergeven van meer informatie over een item.
  3. Het scherm voor bewerken/maken: waar u een bestaand item bewerkt of een nieuw item maakt.

  PowerApps Studio met miniatuurweergave

Stap 3: Het bladerscherm van de app aanpassen

 1. Klik of tik op het bladerscherm.

  Het scherm heeft een indeling met een galerie voor het weergeven van lijstitems en andere besturingselementen, zoals een zoekbalk en een sorteerknop.

 2. Selecteer de galerie BrowseGallery1 door op een record te klikken of tikken, behalve de eerste record.

  Bladergalerie

 3. Werk in het rechterdeelvenster de velden bij zodat ze overeenkomen met de volgende lijst:

  • RequestDate
  • Description
  • Title
  • Requestor

  Galerievelden

 4. Selecteer de eigenschap Items, waarbij BrowseGallery1 nog steeds is geselecteerd.

  Eigenschap Items

 5. Wijzig de formule in SortByColumns(Filter('Projectaanvragen', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Formulebalk

  Hiermee kunt u op het veld Title sorteren en zoeken in plaats van op de uitgekozen standaardwaarde. Zie De formule nader bekeken voor meer informatie.

 6. Klik of tik op Bestand en vervolgens op Opslaan. Klik of tik op Pictogram Terug naar app om naar de app terug te gaan.

Stap 4: Het detailscherm en het scherm voor bewerken van de app aanpassen

 1. Klik of tik op het detailscherm.

  Dit scherm heeft een andere indeling. Het bevat een weergaveformulier om de details te tonen van een in de galerie geselecteerd item. Het bevat besturingselementen om items te bewerken en verwijderen en om terug te gaan naar het bladerscherm.

 2. Selecteer het weergaveformulier DetailForm1.

  Weergaveformulier met details

 3. Sleep in het rechterdeelvenster het veld Title naar boven.

  Veld Title

 4. Klik of tik op het scherm voor bewerken.

  Dit scherm bevat een bewerkingsformulier waar u het geselecteerde item kunt bewerken of een nieuw item kunt maken (als u hier rechtstreeks vanuit het bladerscherm terechtkomt). Het bevat besturingselementen om wijzigingen op te slaan of te negeren.

 5. Selecteer het bewerkingsformulier EditForm1.

  Bewerkingsformulier

 6. Sleep het veld Title naar boven, net zoals u dat zo-even hebt gedaan.

  Veld Title

Stap 5: De app vanuit de lijst uitvoeren

 1. Klik of tik in de lijst Projectaanvragen op Alle items en vervolgens op App Projectaanvragen.

  App Projectaanvragen weergeven

 2. Klik op Openen. Hiermee wordt de app in een nieuw browsertabblad geopend.

  App Projectaanvragen openen

 3. Klik of tik in de app op Pictogram Naar details voor het eerste item in de bladergalerie.

  Eerste galerie-item

 4. Klik of tik op Pictogram Pen (bewerken) om het item te bewerken.

 5. Werk het veld Description bij; wijzig het laatste woord ('groep') in 'team' en klik of tik vervolgens op vinkje

  Veld Description bijwerken

 6. Sluit het browsertabblad.

 7. Ga terug naar de lijst Projectaanvragen, klik of tik op App Projectaanvragen en vervolgens op Alle items.

  Alle items bekijken

 8. Controleer de wijziging die u hebt gemaakt vanuit de app.

  De bewerking controleren

Dit is een tamelijk eenvoudige app en we hebben slechts een paar eenvoudige aanpassingen gedaan. U ziet echter dat het mogelijk is snel iets leuks te maken. We gaan door naar de volgende taak, maar bekijk rustig de app nog even om te zien hoe de besturingselementen en de formules samenwerken om de app te laten functioneren.

De formule nader bekeken

Deze sectie is optioneel, maar het biedt meer inzicht in de werking van de formules. In stap 3 van deze taak hebben we de formule gewijzigd voor de eigenschap Items van BrowseGallery1. We hebben met name de sorteer- en zoekfunctie gewijzigd zodat het veld Title kan worden gebruikt in plaats van het door PowerApps gekozen veld. Hier ziet u de gewijzigde formule:

SortByColumns ( Filter ( 'Projectaanvragen', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Wat doet deze formule? De formule stelt de gegevensbron vast die in de galerie wordt weergegeven, filtert de gegevens die zijn gebaseerd op in het zoekvak ingevoerde tekst en sorteert de resultaten op basis van de sorteerknop in de app. De formule maakt voor de uitvoering gebruik van functies. Functies gebruiken parameters (invoer), voeren een bewerking uit (bijvoorbeeld filteren) en geven een waarde als resultaat terug (uitvoer):

 • De functie SortByColumns sorteert een tabel die is gebaseerd op een of meer kolommen.

 • De functie Filter zoekt de records in een tabel die aan een formule voldoen die u hebt opgegeven.

 • De functie StartsWith test of een tekenreeks begint met een andere tekenreeks.

 • De functie If retourneert een waarde als een voorwaarde waar is en retourneert een andere waarde als dezelfde voorwaarde onwaar is.

Als de functies samen in een formule worden gestopt, gebeurt het volgende:

 1. Als u tekst in het zoekvak invoert, vergelijkt de functie StartsWith de tekst met het begin van elke tekenreeks in de kolom Title van de lijst.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Als u bijvoorbeeld 'app' in het zoekvak invoert, ziet u een aantal resultaten, waaronder items die beginnen met 'Apparaat' en 'App'. De items met 'Mobiele apparaten' ziet u niet omdat deze niet beginnen met 'app'.

 2. De functie Filter geeft als resultaat rijen terug uit de tabel Projectaanvragen. Als het zoekvak geen tekst ter vergelijking bevat, geeft Filter alle rijen als resultaat terug.

  Filter ( 'Projectaanvragen', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. De functie If kijkt of de variabele SortDescending1 is ingesteld op waar of onwaar (ingesteld door de sorteerknop in de app). De functie geeft vervolgens de waarde Aflopend of Oplopend als resultaat terug.

  If ( SortDescending1, Aflopend, Oplopend )

 4. De functie SortByColumns kan de galerie nu sorteren. In dit geval wordt er gesorteerd op basis van het veld Title, maar dit kan een ander veld zijn dan het veld waarnaar u zoekt.

Als u dit nog allemaal kunt volgen, dan hebt u waarschijnlijk een beter idee van hoe de formule werkt en hoe u functies en andere elementen kunt combineren om uw apps naar wens te laten functioneren. Zie Formuleverwijzingen voor PowerApps voor meer informatie.

Volgende stappen

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het maken van een stroom voor het beheren van projectgoedkeuringen.