Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.

In deze taak wordt de gegevensset gepubliceerd en aan de Power BI-service gerapporteerd. Vervolgens wordt een dashboard gemaakt op basis van het rapport. In veel gevallen bevat een rapport een groot aantal visualisaties; slechts een subset wordt in een dashboard gebruikt. In dit geval voegen we vier visualisaties aan het dashboard toe.

Stap 1: De gegevensset en het rapport publiceren

 1. Klik of tik in Power BI Desktop, op het tabblad Start, op Publiceren.

  Gegevensset en rapport publiceren

 2. Als u nog niet bent aangemeld bij de Power BI-service, voert u een account in en klikt of tikt u op Aanmelden.

  Aanmelden bij het account

 3. Voer een wachtwoord in en klik of tik op Aanmelden.

  Accountwachtwoord invoeren

 4. Kies een doel voor het rapport en klik of tik op Selecteren. U wordt aangeraden het rapport te publiceren op een groepswerkruimte om de toegang tot het rapport in SharePoint te vereenvoudigen. Hier publiceren we het rapport op de groepswerkruimte Projectbeheer. Zie Creating groups in Power BI (Groepen maken in Power BI) voor meer informatie.

  Doelwerkruimte

 5. Als het rapport is gepubliceerd, klikt of tikt u op Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Publiceren geslaagd

 6. Het rapport wordt in een browser geladen. Klik of tik op het menu linksboven (a) om het linker navigatiedeelvenster te zien.

  Rapporteren in Power BI-service

  U ziet dat er tijdens het publiceren een gegevensset (d) en een rapport (c) zijn geüpload. Dashboards worden in de service gemaakt, niet in Power BI Desktop. Deze werkruimte bevat nog geen dashboards (b). Die gaan we nu maken.

  Opmerking: voor Power BI wordt een nieuw type navigatie uitgebracht die in uw site kan worden ingeschakeld. Zie The new Power BI navigation experience (Het nieuwe navigeren in Power BI) als het linker navigatiedeelvenster er anders uitziet dan in de bovenstaande afbeelding.

Stap 2: Referenties voor vernieuwen configureren

 1. Klik of tik in de service op tandwielpictogram rechtsboven en vervolgens op Instellingen.

 2. Klik of tik op Gegevenssets en vervolgens op project-analysis.

  Gegevensset project-analysis

 3. Vouw Gegevensbronreferenties uit en klik of tik op Referenties bewerken.

  Gegevensbronreferenties bewerken

 4. Selecteer OAuth2 als verificatiemethode en klik of tik op Aanmelden.

  Aanmelden bij SharePoint

 5. Meld u aan bij een account met machtigingen voor de SharePoint-lijsten. U kunt het account ook selecteren.

  Aangemeld bij Office 365

  Als het proces is voltooid, krijgt u het volgende bericht in de service.

  Gegevensbron bijgewerkt

Stap 3: Dashboard maken

 1. Klik of tik in de service op de grafiek linksboven en vervolgens op Speldpictogram .

  Grafiek vastmaken

 2. Voer een naam in voor het dashboard waaraan u wilt vastmaken en klik of tik op Vastmaken.

  Grafiek vastmaken aan dashboard

 3. Klik of tik in de grafiek op de grafiek linksboven en vervolgens op Speldpictogram .

  Grafiek vastmaken

 4. Selecteer het bestaande dashboard en klik of tik op Vastmaken.

  Grafiek vastmaken aan bestaand dashboard

 5. Herhaal deze vastmaakprocedure voor de andere twee visualisaties.

 6. Klik of tik in het linker navigatiedeelvenster op de naam van het dashboard.

  Nieuw dashboard in sitenavigatie

 7. Bekijk het dashboard. Als u op een tegel klikt, gaat u terug naar het rapport.

  Voltooid dashboard

Dit geeft het grootste deel van het werk in Power BI in het kort weer. Gefeliciteerd, als dit uw eerste kennismaking was met het maken van rapporten en dashboards. Als u hier al ervaring mee hebt, hebt u het hopelijk snel kunnen doorlopen. We gaan nu waarschuwingen toevoegen, zodat we zeker weten dat het dashboard onze aandacht krijgt, mocht dat nodig zijn.

Volgende stappen

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het instellen van gegevensmeldingen voor het Power BI-projectrapport.