Voeg datums en tijden toe en pas de notatie aan aan het gewenste detailniveau of uw taalgebied. Bereken de tijd tussen twee datums of geef een bepaalde datum op en bereken wat de datum een bepaalde periode voor of na die datum is. Converteer datums van of naar afzonderlijke waarden voor dagen, maanden en jaren en converteer tijden van of naar afzonderlijke waarden voor uren, minuten en seconden.

Voeg bijvoorbeeld gebruikersgegevens toe over aandelentransacties of cliëntvergaderingen of gegevens uit een andere app die in PowerApps is gemaakt. Als deze gegevens tijden bevatten die tot de milliseconde nauwkeurig zijn, kunt u deze voor het gemak afronden naar de dichtstbijzijnde minuut. Bereken het aantal dagen tot een belangrijke mijlpaal. Als u plannen iedere vijf dagen vergaderingen met klanten wilt inplannen, kunnen deze datums automatisch worden berekend. Als de datum 10 mei 1985 is opgeslagen in afzonderlijke velden voor dag, maand en jaar, kunt u deze samenbrengen tot één waarde. Of, als uw app deze waarden apart beheert, kunt u elke datum ook in aparte waarden opsplitsen.

Vereisten

Tekst in een besturingselement Label weergeven

Geef tekst weer in een besturingselement Label door de waarde van de eigenschap Text van dit besturingselement in te stellen. Stel deze eigenschap in door rechtstreeks in het besturingselement te typen of een expressie in de formulebalk te typen.

 • Als u rechtstreeks in het besturingselement typt, wordt exact weergegeven wat u typt.
 • Als u een expressie in de formulebalk typt, toont het besturingselement het resultaat van de expressie.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

 1. Voeg een besturingselement Label met de naam ShowText toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  Now()

  Als uw computer is ingesteld op de landinstelling "en-us", worden de huidige datum en tijd weergegeven volgens de volgende notatie:
  mm/dd/jjjj uu:mm AM/PM

  Als uw computer is ingesteld op een landinstelling als "fr-fr", worden de huidige datum en tijd weergegeven volgens de volgende notatie:
  dd/mm/jjjj uu:mm AM/PM

 2. Stel de eigenschap Text van ShowText in op deze formule:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Aantal dagen tussen vandaag en 1 jan. 2020

  Het besturingselement toont het aantal dagen tussen vandaag en 1 januari 2020, met behulp van deze functies:

  • DateDiff, welke het aantal dagen, kwartalen of jaren tussen twee datums berekent.
  • Today, welke de huidige dag omzet naar een waarde.
  • DateValue, welke een letterlijke tekenreeks, zoals wordt weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens, converteert naar een waarde waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
 3. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam BirthDate en plaats deze onder ShowText.

 4. Voor BirthDate voert u de maand en dag van uw geboortedatum in (bijvoorbeeld 05/18).

 5. Stel de eigenschap Text van ShowText in op deze formule:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Aantal dagen tussen vandaag en uw verjaardag

  ShowText geeft het aantal dagen weer tussen vandaag en de datum die u invoert als BirthDate. Als uw verjaardag dit jaar al geweest is, toont ShowText een negatieve waarde.

Indeling datums en tijden instellen via DateTimeValue

Converteer datums en tijden van tekenreeksen naar waarden, die u op verschillende manieren kunt indelen en in berekeningen kunt gebruiken. Geef de indeling op met behulp van ingebouwde of aangepaste opties.

Note:

De functies DateTimeValue en DateValue kunnen datums in een van de volgende indelingen converteren naar waarden:
- MM/DD/JJJJ
- DD/MM/JJJJ
- DD mnd JJJJ
- Maand DD, JJJJ

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalDateTime en voer een datum en tijd in volgens de volgende notatie:
  5/10/85 6:15 AM

 2. Voeg een besturingselement Label met de naam ShowDate toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Een datum/tijd converteren van tekst naar een waarde

  ShowDate bevat dezelfde informatie die u hebt getypt, maar de tekst is geconverteerd naar een waarde en de indeling is gewijzigd. Nu wordt het jaartal bijvoorbeeld weergegeven met vier cijfers, in plaats van twee.

 3. Stel de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  Met ShowDate wordt de dag vóór de maand getoond, zoals een Franse gebruiker verwacht.

  Tip:

  Voor een lijst met andere landinstellingen in Intellisense verwijdert u het aanhalingsteken sluiten en de code fr uit de formule, maar laat u het aanhalingsteken openen staan:

  Een lijst met landinstellingen weergeven

 4. Stel de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  ShowDate toont de dag van de week, de datum en de tijd.

  Tip:

  De parameter DateTimeFormat biedt ondersteuning voor diverse ingebouwde notaties. Als u die lijst wilt weergeven, verwijdert u LongDateTime uit de formule.

 5. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  ShowDate toont nu de datum/tijd-waarde in de indeling die u hebt opgegeven, inclusief milliseconden.

  Tip:

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.

Een datum opmaken met behulp van DateValue

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalDate en typ hier een datum in (bijvoorbeeld 5/10/85).

 2. Voeg een besturingselement Label met de naam FormatDate toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate toont de datum die u hebt getypt, alleen wordt het jaartal met vier cijfers weergegeven.

 3. Stel de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  Met FormatDate wordt de dag vóór de maand getoond, zoals een Franse gebruiker verwacht.

 4. Stel de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate toont de dag van de week, de maand, de dag en het jaar.

 5. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate toont de datum volgens de notatie die u hebt opgegeven.

Een tijdsnotatie instellen met DateTimeValue

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalTime en voer daar vervolgens 6:15 AM in.

 2. Voeg een besturingselement Label toe met de naam ShowTime.

 3. Stel de eigenschap Text van ShowTime in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime toont de tijd die u hebt opgegeven, inclusief seconden.

 4. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van ShowTime in op deze formule:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime toont de tijd die u hebt opgegeven, inclusief seconden en milliseconden.

  Tip:

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.

De tijd tussen datums weergeven

 1. Voeg twee besturingselementen voor Tekstinvoer in met de namen Start en End.

 2. Voer 1/4/2015 in bij Start en 1/1/2016 bij End.

 3. Voeg een besturingselement Label met de naam DateDiff toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Vergelijk twee datums

  DateDiff geeft 275 weer, het aantal dagen tussen 1 april 2015 en 1 januari 2016.

 4. Stel de eigenschap Text van DateDiff in op deze formule:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff geeft 9 weer, het aantal maanden tussen 1 april 2015 en 1 januari 2016. Vervang Months door Quarters of Years om de tijd in die eenheden te tonen.

Een datum vóór of na een andere datum bepalen

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam Start en voer daar 5/10/1985 in.

 2. Voeg een besturingselement Label met de naam DateAdd toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Drie dagen toevoegen

  DateAdd geeft 5/13/1985 weer, dat is drie dagen na de datum die is ingevuld voor Start.

 3. Stel de eigenschap Text van DateAdd in op deze formule:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Drie dagen aftrekken

  DateAdd geeft 5/7/1985 weer, dat is drie dagen voor de datum die is ingevuld voor Start.

 4. Stel de eigenschap Text van DateAdd in op deze formule:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Drie maanden toevoegen

  Het label geeft 8/10/1985 weer, dat is drie maanden na de datum die is ingevuld voor Start. Vervang Months door Quarters of Years om een datum te bepalen die het opgegeven aantal kwartalen of jaren vóór of na de datum ligt die is opgegeven voor Start.

Datums berekenen op basis van jaren, maanden en dagen

 1. Voeg driemaal het besturingselement Vervolgkeuzelijst toe, met de namen Jaar, Maand en Dag.

 2. Stel de eigenschap Items van Jaar in op deze formule:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})

 3. Stel de eigenschap Items van Maand in op deze formule:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})

 4. Stel de eigenschap Items van Dag in op deze formule:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})

 5. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Standaard wordt Woensdag 1 januari 2014 weergegeven. Selecteer verschillende waarden in de Vervolgkeuzelijst-besturingselementen om de datum in het besturingselement Label te wijzigen.

U dient wellicht gegevens die u niet verwachtte te converteren. Als u het besturingselement Tekstinvoer gebruikt, in plaats van het besturingselement vervolgkeuzelijst kan een gebruiker een onjuiste datum invoeren, zoals 45 mei. De functie Date verwerkt afwijkende gegevens als volgt:

 • Als de waarde voor een jaar tussen de 0 t/m 1899 ligt, voegt de functie die waarde toe aan 1900 om het jaartal te berekenen.
 • Als de waarde voor een jaar tussen de 1900 t/m 9999 ligt, gebruikt de functie die waarde als het jaartal.
 • Als de waarde voor een jaar kleiner is dan 0 of 10000 of groter is, geeft de functie een foutmelding.
 • Als de waarde voor een maand groter is dan 12, telt de functie dat aantal maanden op bij de eerste maand van het opgegeven jaar.
 • Als de waarde voor maanden kleiner is dan 1, trekt de functie dat aantal maanden plus 1 af van de eerste maand van het opgegeven jaar.
 • Als de waarde voor een dag groter is dan het aantal dagen in de opgegeven maand, voegt de functie de hoeveelheid dagen toe aan de eerste dag van de maand en retourneert deze de overeenkomstige datum van de volgende maand.
 • Als de waarde voor dagen kleiner is dan 1, trekt de functie dat aantal dagen plus 1 af van de eerste dag van de opgegeven maand.

Berekenen op basis van uren, minuten en seconden

 1. Voeg twee Vervolgkeuzelijsten toe met de namen Uur en Minuut.

 2. Stel de eigenschap Items van Uur in op deze formule:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})

 3. Stel de eigenschap Items van Minuut in op deze formule:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})

 4. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)

 5. Selecteer 15 voor Uur en 45 voor Minuut.

  In het besturingselement Label wordt 15:45 uur weergegeven.

  U kunt items toevoegen aan Uur en Minuut, zodat gebruikers uit een groter aantal uren en een nauwkeuriger aantal minuten kunnen kiezen. U kunt ook een derde Vervolgkeuzelijst toevoegen, zodat gebruikers seconden kunnen opgeven. Als u een derde lijst wilt toevoegen, stelt u de eigenschap Text van het besturingselement Label in op de volgende expressie:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)