Vereisten

In deze zelfstudie worden de volgende punten besproken:

 • Een Excel-bestand maken en opmaken als tabel
 • Een verbinding met OneDrive voor Bedrijven maken. Dit is mogelijk met ieder soort cloudopslagaccount. In deze zelfstudie wordt OneDrive voor Bedrijven gebruikt.
 • Een app maken met een besturingselement voor pen-invoer
 • Afbeeldingen gemaakt met behulp van het besturingselement voor pen-invoer opslaan in een Excel-bestand
 • Afbeeldingen uit een Excel-bestand weergeven in uw app

Een Excel-bestand als tabel maken

 1. Geef een kolom in een leeg Excel-bestand de naam Image [image].
 2. Volg de volgende stappen om een tabel te maken:

  1. Selecteer een gegevenselement in een willekeurige rij en kolom. Selecteer bijvoorbeeld Image.
  2. Selecteer Tabel op het lintmenu Invoegen.
  3. Selecteer in het dialoogvenster Mijn tabel bevat veldnamen en selecteer OK.

   Uw Excel-bestand is nu opgemaakt als tabel. De opmaak van een Excel-tabel wijzigen biedt extra informatie over de tabelopmaak in Excel.

  4. Noem de tabel Drawings:

   De naam van de tabel wijzigen naar Drawings

 3. Noem het Excel-bestand SavePen.xlsx en sla het bestand op in uw cloudopslagaccount (OneDrive voor Bedrijven, Dropbox, etc.).

Een app maken met het penbesturingselement

 1. Maak in PowerApps een lege app.
 2. Voeg het cloudopslagaccount in uw app toe als een gegevensbron. Nadat u het account hebt toegevoegd als gegevensbron, voegt u SavePen.xlsx toe als verbinding en selecteert u vervolgens de tabel Drawings:
  Verbinden

  Nu wordt de tabel Drawings vermeld als gegevensbron.

 3. Selecteer Tekst in het menu Invoegen en selecteer vervolgens Peninvoer. Wijzig de naam naar MyPen:

  Naam wijzigen

 4. Voeg een besturingselement van het type Button toe (menu Invoegen) en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 5. Voeg een besturingselement Afbeeldingengalerie toe (menu Invoegen > Galerie) en stel de eigenschap Items in op Drawings. De eigenschap Image van het galeriebesturingselement wordt automatisch ingesteld op ThisItem.Image.

  Uw scherm ziet er nu ongeveer als volgt uit:

  Voorbeeldscherm

 6. Druk op F5 of selecteer Voorbeeld ( ). Teken iets in MyPen en selecteer de knop. In de eerste afbeelding van het galeriebesturingselement wordt weergegeven wat u hebt getekend. Voeg nog iets toe aan uw tekening en selecteer de knop. In de tweede afbeelding van het galeriebesturingselement wordt weergegeven wat u hebt getekend.

  Sluit het voorbeeldvenster.

 7. Ga naar cloudopslagaccount. Er is automatisch een nieuwe map SavePen_images gemaakt. U moet de pagina mogelijk verversen om de nieuwe map te zien. Deze map bevat uw opgeslagen afbeeldingen met id's als bestandsnaam.

  Open SavePen.xlsx. De Image-kolom bevat het pad naar deze nieuwe afbeeldingen.

De afbeelding in een Excel-bestand toevoegen aan uw app

Een ander voorbeeld: u kunt afbeeldingen opslaan in een cloudopslagaccount en vervolgens een Excel-tabel gebruiken om de afbeeldingen in uw app weer te geven.

In dit voorbeeld gebruiken we de map CreateFirstApp.zip, die ook enkele JPEG-bestanden bevat.

OPMERKING: bij het weergeven van afbeeldingen uit een Excel-bestand, moet het pad naar deze afbeeldingen slash-tekens gebruiken. Wanneer PowerApps afbeeldingen opslaat naar een Excel-tabel (zoals in de vorige stap), worden in het pad backslash-tekens gebruikt. U kunt ook de SavePen_images uit het vorige voorbeeld gebruiken. Als u dit doet, dient u dus de slash-tekens in de paden in de Excel-tabel te vervangen door backslash-tekens. Anders worden de afbeeldingen niet weergegeven.

 1. Download eerst CreateFirstApp.zip en pak de map Assets uit naar uw cloudopslagaccount.
 2. Maak in een Excel-werkblad een tabel die er ongeveer zo uitziet:

  Tabel Jackets

 3. Noem de tabel Jackets. Noem het Excel-bestand Assets.xlsx. U kunt ook de naam van de map Assets wijzigen naar Assets_images.

 4. Voeg in uw app de tabel Jackets toe als gegevensbron.

 5. Voeg een besturingselement Alleen afbeeldingen toe (menu Invoegen > Galerie) en stel de eigenschap Items in op Jackets:

  Eigenschap Items

  De galerie wordt automatisch bijgewerkt met de afbeeldingen:

  Afbeeldingen Jacket

Als u de eigenschap Items instelt, wordt de Excel-tabel automatisch bijgewerkt met een nieuwe kolom met de naam PowerAppsId.

Het pad naar een afbeelding kan in de Excel-tabel ook de URL naar een afbeelding zijn. Download het voorbeeldbestand Flooring Estimates naar uw cloudopslagaccount, voeg de tabel FlooringEstimates toe als gegevensbron in uw app en stel vervolgens het galeriebesturingselement in op FlooringEstimates. De galerie wordt automatisch bijgewerkt met de afbeeldingen.

Meer informatie

Een afbeelding, video of geluid toevoegen
Show data in a line, pie, or bar chart in your app (Gegevens in uw app weergeven in een lijn-, cirkel- of staafdiagram)
Understand tables and records in PowerApps (Over tabellen en records in PowerApps)