Gebruik lijn-, cirkel- en staafdiagrammen om uw gegevens weer te geven. Als u werkt met diagrammen, moet u de gegevens die u importeert als volgt indelen:

 • Elke reeks moet zich in de eerste rij bevinden.
 • Labels moeten zich in de meest linkse kolom bevinden.

Uw gegevens zouden er ongeveer als volgt uit moeten zijn:

U kunt dergelijke diagrammen maken en gebruiken in PowerApps. Aan de slag.

Vereisten

De voorbeeldgegevens importeren

In deze stappen worden de voorbeeldgegevens geïmporteerd naar een verzameling met de naam ProductRevenue.

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Importeren:

 2. Stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op de volgende functie:
  Collect(ProductRevenue, Import1.Data)

 3. Druk op F5 om de voorbeeldmodus te openen en selecteer vervolgens de knop Gegevens importeren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand ChartData.zip, selecteer Openen en druk op Esc.

 5. Selecteer Verzamelingen in het menu Bestand.

  De verzameling ProductRevenue wordt getoond met de grafiekgegevens die u hebt geïmporteerd:

  Note:

  Het besturingselement importeren wordt gebruikt om op Excel-achtige wijze gegevens te importeren en de verzameling te maken. Het besturingselement importeren importeert gegevens wanneer u uw app maakt en wanneer u een voorbeeldweergave van uw app genereert. Het besturingselement importeren importeert momenteel geen gegevens wanneer u uw app publiceert.

 6. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

Een cirkeldiagram toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Grafieken en selecteer vervolgens Cirkeldiagram.

 2. Plaats de cirkeldiagram onder de knop Gegevens importeren.

 3. Selecteer in het besturingselement voor cirkeldiagrammen het midden van de cirkeldiagram:

 4. Stel de eigenschap Items van de cirkeldiagram in op deze expressie:
  ProductRevenue.Revenue2014

  De cirkeldiagram bevat de inkomstengegevens voor 2014.

Een staafdiagram toevoegen om uw gegevens weer te geven

Nu gaan we deze verzameling ProductRevenue gebruiken in een staafdiagram:

 1. Voeg op het tabblad Start een scherm toe.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Grafieken en selecteer vervolgens Staafdiagram.

 3. Selecteer het midden van de staafdiagram. Stel de eigenschap Items van de staafdiagram in op ProductRevenue:

  De staafdiagram bevat de inkomstengegevens voor 2012:

 4. Selecteer in de staafdiagram het middelste vak:

 5. Selecteer op het tabblad Grafiek Aantal reeksen en voer vervolgens in de formulebalk 3 in:

  De staafdiagram bevat per product inkomstengegevens voor drie jaar: