U kunt Microsoft Flow gebruiken om logica te maken die een of meer taken uitvoert wanneer er een gebeurtenis optreedt in een app. U kunt bijvoorbeeld een knop zo configureren dat, wanneer een gebruiker deze selecteert, er een item wordt gemaakt in een SharePoint-lijst, een e-mailbericht of vergaderverzoek wordt verzonden, een bestand wordt toegevoegd aan de cloud of zelfs al deze dingen. U kunt elk besturingselement in de app configureren om de stroom te starten, die zelfs blijft lopen als u PowerApps sluit.

Vereisten

 • Meld u aan voor PowerApps en voer een van de volgende stappen uit:

  • Installeer PowerApps Studio voor Windows vanuit de Windows Store, open het programma en meld u aan met de referenties die u ook hebt gebruikt om u te registreren.
  • Open PowerApps Studio voor internet in powerapps.com door in de linkerbenedenhoek te klikken of tikken op Nieuwe app.
 • Lees hoe u een besturingselement kunt configureren.

Een stroom maken

 1. Meld u aan bij powerapps.com en selecteer vervolgens Flows op de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer op de pagina Mijn stromen de optie Leeg item maken.

  Optie om een stroom te maken zonder een sjabloon te gebruiken

  PowerApps wordt toegevoegd als de standaard-trigger.

  PowerApps als de trigger waarmee de stroom wordt gestart

 3. Selecteer Nieuwe stap en selecteer vervolgens Een actie toevoegen.

  Optie voor het toevoegen van een actie

 4. Geef in het vak Alle services en acties doorzoeken een actie op voor uw stroom, zoals voor dit voorbeeld:

  1. typ SharePoint in het vak en selecteer vervolgens SharePoint - Item maken in de lijst onder Acties.

   Optie voor het maken van een SharePoint-item

  2. Voer uw referenties in om verbinding te maken met SharePoint, wanneer hierom wordt gevraagd.

  3. Typ of plak in het vak in het vak Siteadres de URL van een SharePoint Online-site die een lijst bevat.

   Opmerking: geef de URL voor de site zelf op, zonder de lijst.

  4. Selecteer in het vak Lijstnaam de lijst die u wilt gebruiken.

  5. Klik of tik op het vak Titel en selecteer vervolgens Dynamische inhoud toevoegen.

   Voeg aan het titelveld de parameter Vraag in PowerApps toe

  6. Selecteer in de lijst met parameters Vraag in PowerApps.

   Parameter toevoegen

 5. (Optioneel) Geef een of meer extra acties op, zoals het versturen van een e-mail met een verzoek om goedkeuring naar een adres dat u opgeeft of het toevoegen van een verwante vermelding in een andere gegevensbron.

 6. Typ of plak boven aan het scherm een naam voor uw stroom en selecteer vervolgens Stroom maken.

  Geef uw stroom een naam en sla deze op.

Een stroom toevoegen aan een app

 1. Selecteer in PowerApps Nieuw in het menu Bestand.

 2. Selecteer op de tegel Lege app de optie Telefoonindeling.

 3. Voeg een besturingselement Tekstinvoer toe en geef het de naam RecordTitle.

 4. Selecteer het besturingselement Knop en plaats deze onder RecordTitle.

 5. Selecteer het besturingselement Knop en selecteer op het tabblad Actie de optie Stromen.

  De optie stromen op het tabblad actie

 6. Selecteer in het deelvenster de stroom die u in de vorige procedure hebt gemaakt.

  Opmerking: als de stroom die u hebt gemaakt niet beschikbaar is, controleert u of PowerApps is ingesteld op de omgeving waarin u de stroom hebt gemaakt.

  Een stroom toevoegen vanuit het deelvenster Aanpassen

 7. Typ of plak in de formulebalk RecordTitle.Text), aan het einde van de formule die automatisch wordt toegevoegd.

  De eigenschap OnSelect met daarin de stroom

De stroom testen

 1. Open de previewmodus door op F5 te drukken (of door de pijl in de rechterbovenhoek te selecteren).

  De eigenschap OnSelect met daarin de stroom

 2. Typ of plak tekst in RecordTitle en klik of tik vervolgens op het besturingselement Knop.

  Er wordt een SharePoint-item gemaakt in de lijst die u hebt opgegeven, met de tekst die u hebt opgegeven als titel. Als de lijst was geopend op het moment dat de stroom werd uitgevoerd, moet u mogelijk het browservenster vernieuwen om de wijzigingen te zien.