Maak regels om een app automatisch te wijzigen op basis van criteria die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld lijstitems in rood, geel of groen weergeven op basis van hun status, of een goedkeuringsknop alleen weergeven voor bepaalde gebruikers (zoals managers).

U kunt regels toevoegen aan verschillende besturingselementen. In dit onderwerp voegt u een regel toe om de tekstkleur van een Label-besturingselement te wijzigen als de waarde van een Schuifregelaar-besturingselement groter dan 70 is.

Een regel toevoegen

 1. Selecteer een besturingselement (of voeg een besturingselement toe en laat het geselecteerd).

  Voor dit onderwerp voegt u een label en een schuifregelaar toe, stelt u de eigenschap Tekst van het label in op Slider1.Value en selecteert u vervolgens de schuifregelaar.

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Regels en klik of tik vervolgens op Nieuwe regel.

  Nieuwe regel maken

  Als u een besturingselement selecteert waarvoor al één of meer regels zijn gedefinieerd, kunt u deze bewerken door erop te klikken of tikken.

Een voorwaarde toevoegen

Een voorwaarde is een expressie die evalueert als true of false, zoals of een waarde groter dan 70 is. U kunt de expressie schrijven op basis van een sjabloon of van begin af aan, en u kunt de expressie aanpassen op basis van instructies in de UI (Intellisense).

 1. Klik of tik op Een voorwaarde toevoegen en klik vervolgens op een sjabloon of op Aangepaste voorwaarde.

  Voor dit onderwerp klikt of tikt u op Groter dan.

  Voorwaarde toevoegen

 2. Voltooi de expressie om te definiëren wanneer de regel wordt toegepast.

  Voor dit onderwerp gebruikt u deze expressie:
  Waarde(Slider1.Value) > 70

  Opmerking: Op het moment van schrijven moet u de eigenschap opgeven van het besturingselement dat in de vergelijking wordt gebruikt. In toekomstige versies kan PowerApps misschien algemene eigenschappen van het besturingselement afleiden (zoals Tekst of Waarde).

Een actie toevoegen

Acties definiëren wat er gebeurt wanneer de regel wordt toegepast. PowerApps kan acties automatisch maken op basis van wijzigingen die u aanbrengt in besturingselementen.

 1. Klik of tik op Acties definiëren.

  Acties definiëren

 2. Klik of tik in het bevestigingsdialoogvenster op Laten we beginnen, zodat PowerApps uw volgende wijziging of wijzigingen als één of meer acties vastlegt.

 3. Configureer één of meer besturingselementen zodanig dat aan uw verwachtingen wordt voldaan wanneer de voorwaarde true is.

  Voor dit onderwerp wijzigt u de kleur van het label.

  Eigenschappen vastleggen

 4. (Optioneel) Controleer uw wijzigingen door op Acties weergeven te klikken of tikken.

  Acties controleren

 5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van acties, klikt of tikt u op Gereed.

 6. Controleer de voorwaarde en acties voor de regel en klik of tik vervolgens op Gereed om ze op te slaan.

  Regel controleren

De regel testen

 1. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken (of door rechtsboven op de afspeelknop te klikken).

  Voorbeeld openen

 2. Maak de voorwaarde die u hebt opgegeven true en bevestig vervolgens dat de acties op de verwachte manier werken.

  Voor dit onderwerp stelt u de schuifregelaar in op een waarde die groter dan 70 is en bevestigt u dat de labeltekst van kleur verandert.

Alle regels weergeven

Standaard worden op het tabblad Regels alleen de regels weergegeven voor het geselecteerde besturingselement en alle onderliggende besturingselementen die worden gebruikt in een regelactie. Als u alle regels in de app wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Alleen regels voor dit besturingselement weergeven uit.

Filter verwijderen

Bekende beperkingen

Op het moment van schrijven:

 • Kunt u de naam van een regel niet wijzigen.
 • Kunt u de eigenschap ThisItem van een formulier of galerie niet als onderdeel van een voorwaarde opgeven.