Skip to main content

Zaawansowane aplikacje biznesowe

W łatwy sposób twórz niezbędne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj już używane aplikacje.

Wypróbuj za darmo 

Jedna platforma, nieograniczone możliwości

Nadaj usługom Office 365 i Dynamics 365 indywidualny charakter dzięki zaawansowanym aplikacjom, które łączą produktywność i dane biznesowe. Dostosuj usługę SharePoint Online, używaj aplikacji PowerApps z usługą Microsoft Teams i twórz aplikacje w usłudze Dynamics 365.


Firma Forrester wskazuje w raporcie Forrester Wave™ firmę Microsoft jako lidera: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla specjalistów ds. projektowania i tworzenia aplikacji, raport za pierwszy kwartał 2019 r.

Przeczytaj raport 

Raport Forrester Wave™ jest chroniony prawem autorskim firmy Forrester Research, Inc. Forrester i Forrester Wave™ są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Raport Forrester Wave™ stanowi graficzną reprezentację sytuacji na rynku według firmy Forrester oraz obejmuje szczegółowy arkusz kalkulacyjny z wynikami, wagami i komentarzami. Firma Forrester nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi w raporcie Forrester Wave™. Informacje są oparte na najlepszych dostępnych zasobach. Opinie odzwierciedlają ocenę w danym czasie i mogą ulec zmianie.

Szybsze wprowadzanie innowacji

Szybko twórz aplikacje dzięki projektowaniu metodą „wskaż i kliknij”. Wybieraj spośród wielu szablonów lub zacznij od pustej kanwy. W łatwy sposób łącz aplikacje z danymi i dodawaj logikę, używając wyrażeń podobnych do tych z programu Excel. Publikuj aplikacje w Internecie oraz w systemach iOS, Android i Windows 10. To bardzo proste.

Twórz na platformie aplikacji bez ograniczeń

Gdy inne platformy aplikacji nie dają rady, usługa PowerApps wciąż pracuje. Rozszerzalność dla profesjonalnych deweloperów jest natywnie wbudowana w platformę, umożliwiając im płynne rozszerzanie możliwości aplikacji za pomocą usługi Azure Functions oraz nawiązywanie połączenia z niestandardowymi lub starszymi systemami przy użyciu łączników niestandardowych.

Wbudowana zaawansowana usługa danych

Dzięki wbudowanej usłudze Common Data Service for Apps możesz korzystać z wydajnej usługi danych z zaawansowanymi możliwościami dostosowywania, logiki biznesowej i zabezpieczeń. Dane są przechowywane w standardowym formacie przy użyciu usługi Common Data Model, dzięki czemu są łatwo dostępne i gotowe do użycia.

Połącz swoje aplikacje z danymi

Dane to rdzeń każdej aplikacji. Ułatwiamy umieszczanie danych w aplikacji dzięki ponad 200 łącznikom dla wielu popularnych usług w chmurze, a nawet dla danych lokalnych.

Zobacz więcej 

Microsoft Business Applications Summit

10–11 czerwca 2019 r. | Atlanta, Georgia

Dołącz do nas podczas wydarzenia Microsoft Business Application Summit, aby poznać nowości i przyszłe rozwiązania oraz uzyskać informacje bezpośrednio od inżynierów, którzy opracowali usługę PowerApps.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Poznaj platformę Microsoft Power

Przekształć informacje w działanie, łącząc usługi PowerApps, Power BI i Microsoft Flow. Jedna bezproblemowo połączona platforma umożliwiająca wprowadzanie innowacji wszystkim użytkownikom.

Dowiedz się więcej 

PowerApps

W ciągu kilku godzin, a nie miesięcy, twórz aplikacje, które łatwo łączą się z danymi, korzystają z wyrażeń podobnych do formuł programu Excel w celu dodania logiki i działają w Internecie oraz na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Power BI

Ujednolić dane z wielu źródeł, aby utworzyć interaktywne, immersywne pulpity nawigacyjne i raporty, które udostępniają szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz poprawienie wyników biznesowych.

Microsoft Flow

Dołącz zaawansowaną automatyzację przepływów pracy bezpośrednio do swoich aplikacji, korzystając z podejścia bez pisania kodu łączącego setki popularnych aplikacji i usług.

Całkowity wpływ ekonomiczny usług PowerApps i Flow

Przeczytaj to badanie Forrester Total Economic Impact, aby dowiedzieć się, jak firmy redukują koszty opracowywania oraz zwiększają efektywność biznesową i zwrot z inwestycji za pomocą usług PowerApps i Microsoft Flow.
Wyniki opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. Total Economic Impact™ Of PowerApps And Microsoft Flow (Całkowity wpływ ekonomiczny usług PowerApps i Microsoft Flow), zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w czerwcu 2018 r.
PRZECZYTAJ BADANIE 
362%
Zwiększony zwrot z inwestycji

+

70%
Obniżone koszty opracowywania

+

15%
Zwiększona efektywność procesów biznesowych

Wykonaj następne kroki

Rozpocznij tworzenie aplikacji PowerApps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach PowerApps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi PowerApps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi PowerApps.