Skip to main content

Zaawansowane aplikacje biznesowe

W łatwy sposób twórz niezbędne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj już używane aplikacje.

Wypróbuj za darmo

Jedna platforma, nieograniczone możliwości

Nadaj usługom Office 365 i Dynamics 365 indywidualny charakter dzięki zaawansowanym aplikacjom, które łączą produktywność i dane biznesowe. Dostosuj usługę SharePoint Online, używaj aplikacji PowerApps z usługą Microsoft Teams i twórz aplikacje w usłudze Dynamics 365.

Szybsze wprowadzanie innowacji

Szybko twórz aplikacje dzięki projektowaniu metodą „wskaż i kliknij”. Wybieraj spośród wielu szablonów lub zacznij od pustej kanwy. W łatwy sposób łącz aplikacje z danymi i dodawaj logikę, używając wyrażeń podobnych do tych z programu Excel. Publikuj aplikacje w Internecie oraz w systemach iOS, Android i Windows 10. To bardzo proste.

Twórz na platformie aplikacji bez ograniczeń

Gdy inne platformy aplikacji nie dają rady, usługa PowerApps wciąż pracuje. Rozszerzalność dla profesjonalnych deweloperów jest natywnie wbudowana w platformę, co umożliwia płynne rozszerzanie możliwości aplikacji za pomocą usługi Azure Functions lub nawiązywanie połączenia z niestandardowymi lub starszymi systemami przy użyciu łączników niestandardowych.

Zobacz, jak klienci przekształcają swoje firmy przy użyciu aplikacji PowerApps

Usługi profesjonalne


Firma Avanade zwiększa produktywność sprzedawców dzięki aplikacjom PowerApps

„Dzięki aplikacjom PowerApps zyskujemy zdolność szybkiego tworzenia prototypów rozwiązań, ich iteracji oraz publikowania gotowych rozwiązań, które lepiej łączą pracowników”.

Chris Miller, dyrektor ds. innowacji technologicznych

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo


Organizacja dobroczynna tworzy cyfrowe procesy biznesowe

„Szczegółowe dane uzyskiwane dzięki korzystaniu z rozwiązania PowerApps dotyczą kluczowych celów, które chcemy osiągnąć w organizacji National Trust”.

Jon Townsend, dyrektor ds. bezpieczeństwa i technologii

Usługi profesjonalne


Niestandardowe aplikacje ujednolicają i rozszerzają procesy

„Od momentu zaimplementowania rozwiązania PowerApps w firmie IPS nastąpił oczekiwany 15% wzrost produktywności”.

Scott Melzer, wiceprezes ds. IT i zakupów

Wbudowana zaawansowana usługa danych

Dzięki wbudowanej usłudze Common Data Service for Apps możesz korzystać z wydajnej usługi danych z zaawansowanymi możliwościami dostosowywania, logiki biznesowej i zabezpieczeń. Dane są przechowywane w standardowym formacie przy użyciu usługi Common Data Model, dzięki czemu są łatwo dostępne i gotowe do użycia.

Dowiedz się więcej

Połącz swoje aplikacje z danymi

Dane to rdzeń każdej aplikacji. Ułatwiamy umieszczanie danych w aplikacji dzięki ponad 200 łącznikom dla wielu popularnych usług w chmurze, a nawet dla danych lokalnych.

Zobacz więcej

Poznaj platformę aplikacji biznesowych firmy Microsoft

Połącz usługi Power BI i PowerApps, aby przeprowadzać analizę biznesową na wszystkich swoich danych i uzyskiwać szczegółowe informacje umożliwiające szybkie podejmowanie właściwych działań.

Dowiedz się więcej

Automatyzuj zadania za pomocą usługi Microsoft Flow

Korzystając z usługi Microsoft Flow i aplikacji PowerApps, twórz aplikacje łączące produktywność i automatyzację procesów biznesowych. Wysyłaj powiadomienia, otrzymuj alerty i żądaj zatwierdzeń — wszystkie te funkcje są wbudowane w platformę.

Dodaj inteligencję dzięki usłudze Power BI

Umożliw użytkownikom biznesowym uzyskiwanie szczegółowych informacji z aplikacji w celu podejmowania inteligentnych działań niezależnie do tego, czy uzyskują dostęp do aplikacji w usłudze Power BI, czy używają danych w aplikacjach PowerApps.

Take the next steps

Rozpocznij tworzenie aplikacji PowerApps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach PowerApps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi PowerApps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi PowerApps.