Skip to main content

Zaawansowane aplikacje biznesowe

W łatwy sposób twórz niezbędne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj już używane aplikacje.

Wypróbuj za darmo 

Jedna platforma, nieograniczone możliwości

Nadaj usługom Office 365 i Dynamics 365 indywidualny charakter dzięki zaawansowanym aplikacjom, które łączą produktywność i dane biznesowe. Dostosuj usługę SharePoint Online, używaj aplikacji PowerApps z usługą Microsoft Teams i twórz aplikacje w usłudze Dynamics 365.

Szybsze wprowadzanie innowacji

Szybko twórz aplikacje dzięki projektowaniu metodą „wskaż i kliknij”. Wybieraj spośród wielu szablonów lub zacznij od pustej kanwy. W łatwy sposób łącz aplikacje z danymi i dodawaj logikę, używając wyrażeń podobnych do tych z programu Excel. Publikuj aplikacje w Internecie oraz w systemach iOS, Android i Windows 10. To bardzo proste.

Twórz na platformie aplikacji bez ograniczeń

Gdy inne platformy aplikacji nie dają rady, usługa PowerApps wciąż pracuje. Rozszerzalność dla profesjonalnych deweloperów jest natywnie wbudowana w platformę, umożliwiając im płynne rozszerzanie możliwości aplikacji za pomocą usługi Azure Functions oraz nawiązywanie połączenia z niestandardowymi lub starszymi systemami przy użyciu łączników niestandardowych.

Zobacz, jak klienci przekształcają swoje firmy przy użyciu aplikacji PowerApps

Usługi profesjonalne


Firma Avanade zwiększa produktywność sprzedawców dzięki aplikacjom PowerApps

Logo firmy Avanade

"With PowerApps, we gain the ability to rapidly prototype, iterate, and publish solutions that better connect employees."

Chris Miller, Chief Technology Innovation Officer

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo


Organizacja dobroczynna tworzy cyfrowe procesy biznesowe

Logo organizacji National Trust

"The insights gained by using the PowerApps solution goes to the heart of what we’re trying to achieve at National Trust."

Jon Townsend, Technology and Information Security Director

Usługi profesjonalne


Niestandardowe aplikacje ujednolicają i rozszerzają procesy

Logo firmy IPS

"IPS has seen an estimated 15% uptick in productivity since implementing the PowerApps solution."

Scott Melzer, VP of IT and Purchasing

Dowiedz się więcej 

Wbudowana zaawansowana usługa danych

Dzięki wbudowanej usłudze Common Data Service for Apps możesz korzystać z wydajnej usługi danych z zaawansowanymi możliwościami dostosowywania, logiki biznesowej i zabezpieczeń. Dane są przechowywane w standardowym formacie przy użyciu usługi Common Data Model, dzięki czemu są łatwo dostępne i gotowe do użycia.

Połącz swoje aplikacje z danymi

Dane to rdzeń każdej aplikacji. Ułatwiamy umieszczanie danych w aplikacji dzięki ponad 200 łącznikom dla wielu popularnych usług w chmurze, a nawet dla danych lokalnych.

Zobacz więcej 

Firma Forrester wskazuje w raporcie Forrester Wave™ firmę Microsoft jako lidera: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla specjalistów ds. projektowania i tworzenia aplikacji, raport za pierwszy kwartał 2019 r.

Przeczytaj raport 

Raport Forrester Wave™ jest chroniony prawem autorskim firmy Forrester Research, Inc. Forrester i Forrester Wave™ są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Raport Forrester Wave™ stanowi graficzną reprezentację sytuacji na rynku według firmy Forrester oraz obejmuje szczegółowy arkusz kalkulacyjny z wynikami, wagami i komentarzami. Firma Forrester nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi w raporcie Forrester Wave™. Informacje są oparte na najlepszych dostępnych zasobach. Opinie odzwierciedlają ocenę w danym czasie i mogą ulec zmianie.

Poznaj platformę Microsoft Power

Przekształć informacje w działanie, łącząc usługi PowerApps, Power BI i Microsoft Flow. Jedna bezproblemowo połączona platforma umożliwiająca wprowadzanie innowacji wszystkim użytkownikom.

Dowiedz się więcej 

PowerApps

W ciągu kilku godzin, a nie miesięcy, twórz aplikacje, które łatwo łączą się z danymi, korzystają z wyrażeń podobnych do formuł programu Excel w celu dodania logiki i działają w Internecie oraz na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Power BI

Ujednolić dane z wielu źródeł, aby utworzyć interaktywne, immersywne pulpity nawigacyjne i raporty, które udostępniają szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz poprawienie wyników biznesowych.

Microsoft Flow

Dołącz zaawansowaną automatyzację przepływów pracy bezpośrednio do swoich aplikacji, korzystając z podejścia bez pisania kodu łączącego setki popularnych aplikacji i usług.

Całkowity wpływ ekonomiczny usług PowerApps i Flow

Przeczytaj to badanie Forrester Total Economic Impact, aby dowiedzieć się, jak firmy redukują koszty opracowywania oraz zwiększają efektywność biznesową i zwrot z inwestycji za pomocą usług PowerApps i Microsoft Flow.
Wyniki opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. Total Economic Impact™ Of PowerApps And Microsoft Flow (Całkowity wpływ ekonomiczny usług PowerApps i Microsoft Flow), zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w czerwcu 2018 r.
PRZECZYTAJ BADANIE 
362%
Zwiększony zwrot z inwestycji

+

70%
Obniżone koszty opracowywania

+

15%
Zwiększona efektywność procesów biznesowych

Wykonaj następne kroki

Rozpocznij tworzenie aplikacji PowerApps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach PowerApps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi PowerApps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi PowerApps.