Obraz urządzenia typu tablet.

Wdrażaj sztuczną inteligencję w swoich aplikacjach za pomocą funkcji AI Builder

Dodaj analizę do kompilowanych aplikacji — i znajdź szczegółowe informacje — tworząc dostosowane modele AI w usłudze Power Apps.

Dlaczego warto używać narzędzia AI Builder?

Łatwość tworzenia

Umożliwiaj wszystkim użytkownikom tworzenie modeli AI i zarządzanie nimi dzięki szczegółowym wskazówkom oraz uproszczonym funkcjom zarządzania i ładu.

Łatwość nawiązywania połączenia

Skracaj czas developmentu, z łatwością stosując technologię AI do źródeł danych dzięki bibliotece zawierającej ponad 500 konektorów, w tym przeznaczonych dla rozwiązań Microsoft 365 i Dynamics 365.

Łatwość rozbudowywania

Podaruj deweloperom narzędzia, które pozwolą im szybko rozbudowywać aplikacje z małą ilością kodu przy użyciu wbudowanych konektorów z interfejsami API platformy Azure.

Wkład wszystkich osób w pracę ze sztuczną inteligencją

Obraz karty Interpretacja i przetwarzanie tekstu

Korzystaj z modeli AI, aby szybko upraszczać zadania, takich jak przewidywanie, przetwarzanie formularzy, wykrywanie obiektów, klasyfikacja kategorii oraz wyodrębnianie jednostek, przy użyciu prostego, intuicyjnego interfejsu. Zwiększaj produktywność dzięki wstępnie utworzonym scenariuszom AI, takim jak wyodrębnianie kluczowych fraz, wykrywanie języka, analiza opinii, rozpoznawanie tekstu (OCR), czytnik wizytówek, przetwarzanie paragonów (wersja zapoznawcza) i klasyfikacja kategorii (wersja zapoznawcza).

Obraz karty Wykrywanie i rozpoznawanie obiektów na obrazach

Łatwo twórz, trenuj i publikuj modele AI — bez pisania jakiegokolwiek kodu — korzystając z procesu nadzorowanego, szablonów lub opcji szybkiego osadzania wstępnie utworzonych składników bezpośrednio w aplikacjach.

Obraz karty Przewidywanie wyników biznesowych

Szybko wyodrębniaj informacje tekstowe i wizualne przy użyciu aparatu albo z dostępnych obrazów i dokumentów. Skup się na pracy o dużej wartości dzięki automatyzowaniu czasochłonnych procesów ręcznych za pomocą narzędzia AI Builder i przepływów pulpitu — funkcji automatyzacji procesów mechanicznych (RPA) usługi Microsoft Power Automate.

Obraz karty Analizowanie opinii klientów

Ponieważ narzędzie AI Builder zostało stworzone jako element usługi Możliwości platformy Azure AI — i używa Twoich danych w rozwiązaniach Dynamics 365, Microsoft 365 i Microsoft Dataverse — możesz trenować i kompilować modele bez kodu w celu rozszerzenia analiz w aplikacjach biznesowych.

Jak klienci używają usługi AI Builder podczas pracy

hexion
Składniki platformy Microsoft Power Platform i narzędzia AI Builder umożliwiły nam szybkie dostarczenie nowatorskiego i dobrze zintegrowanego rozwiązania w ramach naszej platformy Dynamics 365 dla partnerów biznesowych z dziedziny marketingu i sprzedaży. Platforma zmienia sytuację w nowym świecie wymagającym szybkiego dostarczania aplikacji.

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion