Korzystaj z usługi Power Automate — zaawansowanego, wbudowanego aparatu przepływu pracy

Korzystaj z usługi Power Automate — zaawansowanego, wbudowanego aparatu przepływu pracy

Szybko automatyzuj przepływy pracy, włączaj logikę biznesową w celu uproszczenia tworzenia aplikacji oraz modeluj procesy w połączonych źródłach danych i usługach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Projektowanie logiki dla usługi Power Apps

Projektowanie logiki dla usługi Power Apps

Zaprojektuj logikę dla usługi Power Apps przy użyciu usługi Power Automate. Zamiast pisać kod utwórz logikę biznesową za pomocą projektanta „przeciągnij i upuść”. Łatwo uruchamiaj przepływy w aplikacji za pomocą przycisków, akcji i danych wejściowych. Te przepływy mogą „uruchamiać i zapominać” lub zwracać dane do aplikacji w celu wyświetlenia informacji użytkownikowi.

Przeprowadzanie użytkowników aplikacji przez procesy

Przeprowadzanie użytkowników aplikacji przez procesy

Zadbaj o sprawny przebieg pracy i zapewnij spójność danych niezależnie od miejsca ich wprowadzenia dzięki wieloetapowym przepływom procesów biznesowych. Możesz na przykład utworzyć przepływ, który ujednolici traktowanie żądań obsługi klienta lub będzie wymagał uzyskania zatwierdzenia przed przesłaniem zamówienia.

Wprowadzaj automatyzację, korzystając z ponad 200 połączonych źródeł

Wprowadzaj automatyzację, korzystając z ponad 200 połączonych źródeł

Łącz się ze swoimi danymi niezależnie od ich lokalizacji, aby tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy umożliwiające współpracę i zwiększające produktywność w firmie. Bezproblemowo udostępniaj tę automatyzację zadań członkom zespołu. Ścisła integracja z programem SharePoint oraz usługami OneDrive dla Firm i Dynamics 365 zapewnia automatyzację w kontekście aplikacji, których używasz każdego dnia.

Rozszerzanie procesów biznesowych

Rozszerzanie procesów biznesowych

Twórz bardziej zaawansowane przepływy za pomocą prostego języka wyrażeń podobnego do tego z programu Excel. Nawiązuj połączenia z większą liczbą systemów i korzystaj z dodatkowej kontroli dzięki wbudowanej rozszerzalności dla profesjonalnych deweloperów. Aby uzyskać pełnię zarządzania, utwórz aplikacje logiki platformy Azure na podstawie swoich przepływów pracy automatyzacji i zarządzaj nimi na platformie Azure.