Skip to main content
Utwórz aplikację dopasowaną do zadania

Utwórz aplikację dopasowaną do zadania

Twórz wydajne aplikacje potrzebne w firmie, używając bogatego zestawu narzędzi.

ROZPOCZNIJ PRACĘ 
Zapewnij wszystkim użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji

Zapewnij wszystkim użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji za pomocą usługi PowerApps ułatwia wszystkim użytkownikom bardziej wydajną współpracę — od analityków biznesowych po profesjonalnych deweloperów. Rozwiązuj problemy biznesowe przy użyciu intuicyjnych narzędzi wizualnych, które nie wymagają pisania kodu, pracuj szybciej dzięki platformie zapewniającej integrację i dystrybucję danych oraz rozszerzaj tę platformę przy użyciu bloków konstrukcyjnych dla profesjonalnych deweloperów. Łatwo twórz i udostępniaj aplikacje na dowolnym urządzeniu.

Postaw na innowacyjność w swojej firmie

Usługa PowerApps umozliwia tworzenie wielu scenariuszy aplikacji, które zapewniają cyfrową transformację ręcznych i przestarzałych procesów. Zarówno przy użyciu aplikacji kanwy, jak i aplikacji opartych na modelu, możesz tworzyć aplikacje PowerApps, które rozwiązują problemy biznesowe w scenariuszach specyficznych dla zadania lub roli, takich jak inspekcja, możliwość sprzedaży w terenie, pozyskiwanie potencjalnych klientów czy zintegrowane widoki marketingowe.

Twórz aplikacje o wysokim stopniu dostosowania

Twórz aplikacje o wysokim stopniu dostosowania

Zacznij od zaprojektowania środowiska użytkownika na kanwie usługi PowerApps. Dostosuj każdy szczegół aplikacji, aby zoptymalizować ją pod kątem określonych zadań i ról. Twórz aplikacje na dowolne urządzenie korzystające z wielu różnych kontrolek, w tym aparatu i lokalizacji, lub zacznij od przykładowej aplikacji przedstawiającej typowe scenariusze biznesowe, takie jak raportowanie wydatków czy inspekcje nieruchomości.

Twórz skomplikowane aplikacje na podstawie swoich danych

Twórz skomplikowane aplikacje na podstawie swoich danych

Zacznij od modelu danych i procesów biznesowych, aby automatycznie generować wciągające, szybkie aplikacje, które można uruchamiać na dowolnym urządzeniu. Za pomocą prostego projektanta „przeciągnij i upuść” dostosuj jednostki biznesowe i dopasuj środowisko użytkownika do określonych ról.

Włącz dostęp zewnętrzny za pomocą portali usługi PowerApps

Włącz dostęp zewnętrzny za pomocą portali usługi PowerApps

Twórz doskonałe co do piksela i wymagające niewielkiej ilości kodu witryny internetowe dla swoich użytkowników zewnętrznych. Odblokuj potencjał swoich danych w usłudze Common Data Service, integrując oparte na modelu formularze, widoki i wykresy. Osadź raporty lub pulpity nawigacyjne usługi Power BI, aby włączyć akcje sterowane danymi. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do portali usługi PowerApps za pośrednictwem różnych dostawców, takich jak usługa Azure AD, serwis LinkedIn, konto Microsoft i usługa Okta, lub przeglądać zawartość anonimowo.

Integruj i rozszerzaj swoje aplikacje

Integruj i rozszerzaj swoje aplikacje

Przechowuj procesy danych i modelu oraz logikę biznesową za pomocą wbudowanej usługi Common Data Service. Korzystaj z ponad 200 łączników i zintegruj dane oraz systemy, których już używasz. Jako profesjonalny deweloper rozszerz aplikacje PowerApps jeszcze bardziej przy użyciu łączników niestandardowych i logiki.

Wykonaj następne kroki

Rozpocznij tworzenie aplikacji PowerApps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach PowerApps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi PowerApps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi PowerApps.