Skip to main content

Tworzenie odpowiedniej aplikacji

Twórz wydajne aplikacje potrzebne w firmie, używając bogatego zestawu narzędzi.

ROZPOCZNIJ PRACĘ 

Zapewnij wszystkim użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji za pomocą usługi PowerApps ułatwia wszystkim użytkownikom bardziej wydajną współpracę — od analityków biznesowych po profesjonalnych deweloperów. Rozwiązuj problemy biznesowe przy użyciu intuicyjnych narzędzi wizualnych, które nie wymagają pisania kodu, pracuj szybciej dzięki platformie zapewniającej integrację i dystrybucję danych oraz rozszerzaj tę platformę przy użyciu bloków konstrukcyjnych dla profesjonalnych deweloperów. Łatwo twórz i udostępniaj aplikacje na dowolnym urządzeniu.

Umożliw swojej firmie wprowadzanie innowacji

Usługa PowerApps zapewnia możliwość tworzenia szerokiego wachlarza scenariuszy aplikacji, które cyfrowo przekształcają przestarzałe procesy i procesy ręczne. Przy użyciu zarówno aplikacji kanwy, jak i aplikacji opartych na modelu możesz tworzyć aplikacje PowerApps, które rozwiązują problemy biznesowe w scenariuszach specyficznych dla zadania lub roli, takich jak inspekcje, zwiększenie możliwości handlowców w terenie, prospekt na gotówkę i zintegrowane widoki marketingowe.

Twórz aplikacje o wysokim stopniu dostosowania

Zacznij od zaprojektowania środowiska użytkownika na kanwie usługi PowerApps. Dostosuj każdy szczegół aplikacji, aby zoptymalizować ją pod kątem określonych zadań i ról. Twórz aplikacje na dowolne urządzenie korzystające z wielu różnych kontrolek, w tym aparatu i lokalizacji, lub zacznij od przykładowej aplikacji przedstawiającej typowe scenariusze biznesowe, takie jak raportowanie wydatków czy inspekcje nieruchomości.

Twórz skomplikowane aplikacje na podstawie swoich danych

Zacznij od modelu danych i procesów biznesowych, aby automatycznie generować wciągające, szybkie aplikacje, które można uruchamiać na dowolnym urządzeniu. Za pomocą prostego projektanta „przeciągnij i upuść” dostosuj jednostki biznesowe i dopasuj środowisko użytkownika do określonych ról.

Integruj i rozszerzaj swoje aplikacje

Przechowuj procesy danych i modelu oraz logikę biznesową za pomocą wbudowanej usługi Common Data Service for Apps. Korzystaj z ponad 200 łączników i zintegruj dane oraz systemy, których już używasz. Jako profesjonalny deweloper rozszerz aplikacje PowerApps jeszcze bardziej przy użyciu łączników niestandardowych i logiki.

Wykonaj następne kroki

Rozpocznij tworzenie aplikacji PowerApps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach PowerApps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi PowerApps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi PowerApps.