Utwórz aplikację dopasowaną do zadania

Utwórz aplikację dopasowaną do zadania

Twórz wydajne aplikacje potrzebne w firmie, używając bogatego zestawu narzędzi.

Zapewnij wszystkim użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji

Zapewnij wszystkim użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji za pomocą usługi Power Apps ułatwia wszystkim użytkownikom bardziej wydajną współpracę — od analityków biznesowych po profesjonalnych deweloperów. Rozwiązuj problemy biznesowe przy użyciu intuicyjnych narzędzi wizualnych, które nie wymagają pisania kodu, pracuj szybciej dzięki platformie zapewniającej integrację i dystrybucję danych oraz rozszerzaj tę platformę przy użyciu bloków konstrukcyjnych dla profesjonalnych deweloperów. Łatwo twórz i udostępniaj aplikacje na dowolnym urządzeniu.

Postaw na innowacyjność w swojej firmie

Usługa Power Apps umożliwia tworzenie wielu scenariuszy aplikacji, które zapewniają cyfrową transformację ręcznych i przestarzałych procesów. Zarówno przy użyciu aplikacji kanwy, jak i aplikacji opartych na modelu, możesz tworzyć aplikacje Power Apps, które rozwiązują problemy biznesowe w scenariuszach specyficznych dla zadania lub roli, takich jak inspekcja, możliwość sprzedaży w terenie, pozyskiwanie potencjalnych klientów czy zintegrowane widoki marketingowe.

Twórz aplikacje o wysokim stopniu dostosowania

Twórz aplikacje o wysokim stopniu dostosowania

Zacznij od zaprojektowania środowiska użytkownika na kanwie usługi Power Apps. Dostosuj każdy szczegół aplikacji, aby zoptymalizować ją pod kątem określonych zadań i ról. Twórz aplikacje na dowolne urządzenie korzystające z wielu różnych kontrolek, w tym aparatu i lokalizacji, lub zacznij od przykładowej aplikacji przedstawiającej typowe scenariusze biznesowe, takie jak raportowanie wydatków czy inspekcje nieruchomości.

Twórz skomplikowane aplikacje na podstawie swoich danych

Twórz skomplikowane aplikacje na podstawie swoich danych

Zacznij od modelu danych i procesów biznesowych, aby automatycznie generować wciągające, szybkie aplikacje, które można uruchamiać na dowolnym urządzeniu. Za pomocą prostego projektanta „przeciągnij i upuść” dostosuj jednostki biznesowe i dopasuj środowisko użytkownika do określonych ról.

Projektowanie portali wymagających niewielkiej ilości kodu dla użytkowników zewnętrznych

Projektowanie portali wymagających niewielkiej ilości kodu dla użytkowników zewnętrznych

Odblokuj potencjał danych w usłudze Common Data Service, zintegruj oparte na modelu formularze, widoki i wykresy oraz osadź raporty lub pulpity nawigacyjne usługi Power BI, aby utworzyć doskonałe co do piksela i wymagające niewielkiej ilości kodu witryny internetowe dla użytkowników zewnętrznych. Ci użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do portalu za pośrednictwem różnych standardów, np. Azure AD, LinkedIn, konto Microsoft, Okta.

Integruj i rozszerzaj swoje aplikacje

Integruj i rozszerzaj swoje aplikacje

Wbudowana usługa Microsoft Dataverse pozwala na przechowywanie procesów danych i modelu oraz logiki biznesowej. Ponadto umożliwia ona korzystanie z ponad 200 konektorów pozwalających na integrację danych z aktualnie używanymi platformami. Dalsze rozszerzanie rozwiązania Power Apps pozwala profesjonalnym programistom korzystać z niestandardowych konektorów i logiki.

Wykonaj następne kroki

Rozpocznij tworzenie aplikacji usługi Power Apps

Zarejestruj się teraz, aby tworzyć i udostępniać aplikacje w organizacji.

Otrzymaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować

Szybko rozpocznij pracę dzięki naszym zasobom szkoleniowym.

Eksploruj aplikacje przykładowe

Znajdź pomysły w przykładowych aplikacjach Power Apps i zacznij tworzyć własne.

Dołącz do ciągle rosnącej społeczności usługi Power Apps

Bądź w kontakcie z innymi użytkownikami oraz zespołem usługi Power Apps.