Skip to main content

Zaawansowana, wbudowana platforma danych

Twórz aplikacje klasy korporacyjnej przy użyciu usługi Common Data Service for Apps wbudowanej w usługę PowerApps.

ZACZNIJ JUŻ TERAZ 

Twórz szybciej dzięki usłudze Common Data Service for Apps

Ułatw łączenie danych i szybko twórz zaawansowane aplikacje za pomocą usługi Common Data Service for Apps — zgodnej i skalowalnej usługi danych oraz platformy aplikacji zintegrowanej z usługą PowerApps.

Oparta na fundamencie usługi Common Data Model

Definiując zestaw ponad 200 standardowych jednostek biznesowych, usługa Common Data Model ułatwia tworzenie aplikacji zarówno Tobie, jak i innym firmom. Dostosuj model do swoich potrzeb biznesowych, rozszerzając go za pomocą pól i jednostek niestandardowych.

Zautomatyzuj swoje aplikacje dzięki aparatowi procesów biznesowych

Przeprowadzaj użytkowników przez procesy biznesowe, automatycznie uruchamiaj przepływy pracy i ustalaj reguły weryfikowania danych za pomocą przepływów procesów biznesowych. Zwiększ inteligencję aplikacji dzięki wizualnie zdefiniowanej logice po stronie serwera, która może ustawiać wartości domyślne i udostępniać logikę weryfikacji.

Korzystaj z jednego źródła faktów w swojej organizacji

Ponieważ usługa Common Data Service for Apps ujednolica dane za pomocą usługi Common Data Model, ułatwia to tworzenie i uruchamianie aplikacji używających tych samych danych. Ponieważ aplikacje usługi Dynamics 365 są w nią natywnie wbudowane, możesz także tworzyć aplikacje bez konieczności stosowania dodatkowej integracji danych. Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej i łatwość zarządzania zapewni usługa PowerApps.

Używaj danych od partnerów z branży

Dun & Bradstreet

Zwiększ dokładność danych w aplikacjach

Adobe

Włącz kompleksowe widoki marketingowe

CUNA Mutual Group

Korzystaj z wglądu w dane dzięki rozwiązaniom bankowym firmy AdvantEdge Analytics

Indegene

Sprostaj wyzwaniom opieki zdrowotnej i popraw wyniki biznesowe

Twórz aplikacje bez ograniczeń

Korzystaj z różnorodnych narzędzi programistycznych i narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji, które spełnią Twoje potrzeby niezależnie od ich poziomu złożoności. Dzięki zestawowi SDK usługi Common Data Service for Apps i wtyczkom kodu profesjonalni deweloperzy mogą tworzyć aplikacje oraz dostosowania przy użyciu znanych im narzędzi takich jak program Visual Studio.