Skip to main content
Zaawansowana, wbudowana platforma danych

Zaawansowana, wbudowana platforma danych

Twórz aplikacje klasy korporacyjnej przy użyciu usługi Common Data Service wbudowanej w usługę Power Apps.

ZACZNIJ JUŻ TERAZ 
Twórz szybciej dzięki usłudze Common Data Service for Apps

Twórz szybciej dzięki usłudze Common Data Service

Ułatw łączenie danych i szybko twórz zaawansowane aplikacje za pomocą usługi Common Data Service — zgodnej i skalowalnej usługi danych oraz platformy aplikacji zintegrowanej z usługą Power Apps.

Oparta na usłudze Common Data Model

Oparta na usłudze Common Data Model

Definiując zestaw ponad 200 standardowych jednostek biznesowych, usługa Common Data Model ułatwia tworzenie aplikacji zarówno Tobie, jak i innym firmom. Dostosuj model do swoich potrzeb biznesowych, rozszerzając go za pomocą pól i jednostek niestandardowych.

Zautomatyzuj swoje aplikacje dzięki aparatowi procesów biznesowych

Zautomatyzuj swoje aplikacje dzięki aparatowi procesów biznesowych

Przeprowadzaj użytkowników przez procesy biznesowe, automatycznie uruchamiaj przepływy pracy i ustalaj reguły weryfikowania danych za pomocą przepływów procesów biznesowych. Zwiększ inteligencję aplikacji dzięki wizualnie zdefiniowanej logice po stronie serwera, która może ustawiać wartości domyślne i udostępniać logikę weryfikacji.

Korzystaj z jednego źródła faktów w swojej organizacji

Korzystaj z jednego źródła faktów w swojej organizacji

Ponieważ usługa Common Data Service ujednolica dane za pomocą usługi Common Data Model, ułatwia to tworzenie i uruchamianie aplikacji używających tych samych danych. Ponieważ aplikacje usługi Dynamics 365 są w nią natywnie wbudowane, możesz także tworzyć aplikacje bez konieczności stosowania dodatkowej integracji danych. Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej i łatwość zarządzania zapewni usługa Power Apps.

Używaj danych od partnerów z branży

Logo Dun and Bradstreet

Dun & Bradstreet

Zwiększ dokładność danych w aplikacjach

Adobe — logo

Adobe

Włącz kompleksowe widoki marketingowe

Logo CUNA

CUNA Mutual Group

Korzystaj z wglądu w dane dzięki rozwiązaniom bankowym firmy AdvantEdge Analytics

Logo Indegene

Indegene

Sprostaj wyzwaniom opieki zdrowotnej i popraw wyniki biznesowe

Twórz aplikacje bez ograniczeń

Korzystaj z różnorodnych narzędzi programistycznych i narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji, które spełnią Twoje potrzeby niezależnie od ich poziomu złożoności. Dzięki zestawowi SDK usługi Common Data Service i wtyczkom kodu profesjonalni deweloperzy mogą tworzyć aplikacje oraz dostosowania przy użyciu znanych im narzędzi, takich jak program Visual Studio.

Twórz aplikacje bez ograniczeń