Skip to main content

Plan Community usługi Power Apps

Uzyskaj bezpłatne środowisko do użytku osobistego

Tworzenie biznesowych aplikacji i przepływów

Twórz aplikacje i przepływy bez pisania kodu. Łącz się jednocześnie z wieloma źródłami danych, korzystając z ponad 100 wbudowanych łączników.

Bezpłatne do użytku przez osoby indywidualne

Eksploruj usługi Power Apps, Power Automate i Dataverse i ucz się wszystkiego na ich temat. W tym środowisku obowiązują limity dotyczące użytkowników i magazynu danych.

Tworzenie i dystrybuowanie inteligentniejszych aplikacji

Aplikacje i przepływy tworzone w oparciu o usługę Dataverse mogą używać istniejących danych, w tym danych z usług Dynamics 365, Office 365 i Azure Active Directory. Udostępnij listę swoich rozwiązań w usłudze AppSource, aby stały się one dostępne dla milionów użytkowników.

Co ona zawiera?

Otrzymujesz bezpłatne środowisko do użytku osobistego z funkcjami obejmującymi konektory wysokiej jakości, usługę Dataverse i niestandardowe połączenia. Dzięki niemu zwiększysz swoje umiejętności w zakresie tworzenia biznesowych aplikacji i przepływów pracy.

Środowisko w planie Community usługi Power Apps zostało zaprojektowane do użytku osobistego. Korzystanie z niego jest ograniczone do jednego użytkownika i nie ma w nim możliwości udostępniania aplikacji.

Dla osób indywidualnych

Każda osoba indywidualna może używać planu Community usługi Power Apps w następujących scenariuszach:

Dla organizacji

Każdy w organizacji może używać planu Community usługi Power Apps w następujących scenariuszach:

Inne scenariusze

Plan Community usługi Power Apps nie jest przeznaczony do użytku produkcyjnego. Aby programować aplikacje produkcyjne dla swojej organizacji, wybierz plan ze strony z cennikiem usługi Power Apps.