Skip to main content

Dodawanie źródła danych i przepływu (usługa Common Data Service)

Następny temat

Udostępnianie aplikacji

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Do tej pory w tej sekcji została wygenerowana aplikacja na podstawie jednostki Case z usługi Common Data Service, przedstawione zostały informacje dotyczące sposobu tworzenia aplikacji, a sama aplikacja została dostosowana na kilka sposobów. W ostatnim temacie w tej sekcji użyta zostanie inna standardowa jednostka, a za pomocą usługi Microsoft Flow zostanie wysłana wiadomości e-mail. Aplikacja wyzwoli przepływ, dzięki czemu osoba, która otworzy przypadek, zostanie powiadomiona po jego aktualizacji. W tym temacie wykonywany jest określony scenariusz, ale nabyte dzięki niemu umiejętności będzie można użyć w wielu różnych aplikacjach. Zacznijmy od jednostek.

Przegląd relacji między jednostkami

Wkrótce zostanie dodana jednostka Contact, ale najpierw spójrzmy, jaka jest relacja między jednostkami Case, a Contact. W przypadku jednostki Case jednym z pól jest pole CurrentContact z typem danych Wyszukaj. Oznacza to, że to pole jest używane w relacji z inną tabelą.

Pola jednostki Case

Na karcie Relacje wyświetlana jest informacja, że powiązana jednostka to Contact. Pamiętaj o tym, ponieważ ta relacja będzie używana w dalszej części tego tematu.

Relacje między jednostkami Case

Dodawanie jednostki do aplikacji

Dodawanie źródła danych w usłudze PowerApps jest bardzo proste. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Źródło danych, a następnie pozycję Dodaj źródło danych. Dla tego przypadku wybierz połączenie Common Data Service, a następnie wybierz jednostkę Contact. Po kliknięciu lub naciśnięciu pozycji Połącz jednostka zostanie dodana do aplikacji.

Dodawanie jednostki Contact

Należy pamiętać, że w tym przykładzie dodawane są dane z innej jednostki, ale w aplikacji można połączyć dane z wielu źródeł.

Wyszukiwanie informacji kontaktowych

Teraz, gdy mamy już dostęp do danych jednostki Contact w aplikacji, można jej użyć. Jak opisano we wprowadzeniu, po zaktualizowaniu przypadku ma zostać wysłana wiadomość e-mail. W tym celu użyte zostaną dwie formuły i przepływ. Pierwsza formuła zostanie użyta na potrzeby ekranu edycji, a w szczególności właściwości OnSelect przycisku Zapisz.

Ekran edycji aplikacji

Domyślnie ten przycisk używa formuły SubmitForm(EditForm1) do przesłania aktualizacji, gdy użytkownik dokona edycji danych w formularzu. Konieczne jest dodanie danych do formuły, aby najpierw wyszukane zostały informacje kontaktowe dla osoby, która otworzyła bieżący przypadek, a następnie zostały one zapisane lokalnie w aplikacji:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Jest to nieco złożone, ale James w doskonały sposób szczegółowo wytłumaczył działanie tej formuły — można to zobaczyć w filmie od momentu 2:04.

Wyzwalanie przepływu z poziomu aplikacji

Gdy wiemy, kto jest kontaktem w ramach każdego przypadku, możemy wysyłać tym osobom wiadomość e-mail. Możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji, ale na potrzeby tego przykładu pokażemy sposób wyzwolenia przepływu z poziomu aplikacji. Poniżej przedstawiono przepływ, który jest tak prosty, jak to tylko możliwe: wysyła wiadomość e-mail na podstawie akcji w aplikacji. W tym miejscu nie będą przedstawiane dodatkowe szczegóły dotyczące przepływów, ale istnieje cała seria Nauka krok po kroku dotycząca usługi Microsoft Flow.

Przepływ służący do wysyłania wiadomości e-mail

W aplikacji należy wywołać przepływ na podstawie zdarzenia. W tym celu zostanie użyta właściwość OnSuccess formularza edycji, aby przepływ został wyzwolony po pomyślnym zakończeniu edycji. Kliknij lub naciśnij formularz edycji, a następnie na wstążce kliknij lub naciśnij pozycję Akcja > Przepływy. Wybierz przepływ, którego chcesz użyć.

Przepływ służący do wysyłania wiadomości e-mail

Przepływ jest teraz skojarzony ze zdarzeniem OnSuccess formularza edycji i można odwołać się do kontaktu w celu wysłania wiadomości e-mail. Następująca formuła służy do wywołania przepływu z adresem e-mail osoby, która otworzyła przypadek, a także wierszem tematu i treścią wiadomości e-mail.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

To wszystkie informacje dotyczące dodawania źródła danych do aplikacji i wyzwalania przepływu, który powoduje wysłanie wiadomości e-mail. Zachęcamy do obejrzenia filmów znajdujących się w tej sekcji. Zawierają one wiele szczegółowych informacji dotyczących kwestii poruszanych w tych tematach jedynie w sposób ogólny.

Podsumowanie

W ten sposób dotarliśmy do końca tej sekcji. Mamy nadzieję, że kurs spełnił Twoje oczekiwania i umożliwił zdobycie odpowiedniej wiedzy. Rozpoczęliśmy od generowania podstawowej aplikacji na podstawie jednostki, a następnie zostały przedstawione informacje dotyczące sposobu tworzenia aplikacji. Poświęciliśmy dużo czasu na dostosowanie aplikacji, a następnie dodaliśmy źródło danych i poznaliśmy sposób wyzwalania przepływu. W tej sekcji utworzyliśmy specyficzną aplikację służącą do zarządzania przypadkami, ale nabyte w tym czasie umiejętności będą miały zastosowanie do wielu typów aplikacji. Jak wspomniano na początku tej sekcji — jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące bardziej złożonych aplikacji do zarządzania przypadkami, zapoznaj się z szablonem dostępnym w programie PowerApps Studio dla systemu Windows.

Następnym omawianym zagadnieniem będzie zarządzanie aplikacjami. W sekcji dotyczącej zarządzania znajdują się informacje dotyczące sposobu udostępniania aplikacji i tworzenia ich wersji, a także wprowadzenie do środowisk, czyli kontenerów dla aplikacji, danych i innych zasobów.