Skip to main content

Poznawanie wygenerowanej aplikacji (usługa Common Data Service)

Następny temat

Dostosowywanie aplikacji (usługa Common Data Service)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W tym temacie przyjrzymy się bliżej wygenerowanej aplikacji, omawiając ekrany i kontrolki definiujące działanie aplikacji. Nie zostaną tu omówione wszystkie szczegóły, ale zapoznanie się ze sposobem działania tej aplikacji pomoże Ci w tworzeniu własnych. W jednym z kolejnych tematów omówimy formuły używane wraz z ekranami i kontrolkami.

Uruchamianie aplikacji w trybie podglądu

Kliknij lub naciśnij ikonę Strzałka uruchamiania podglądu aplikacji w prawym górnym rogu, aby uruchomić aplikację. Jeśli przyjrzysz się różnym elementom aplikacji, zobaczysz, że zawiera wszystkie dane z jednostki i zapewnia dobre domyślne środowisko.

Uruchamianie aplikacji w trybie podglądu

Opis kontrolek w usłudze PowerApps

Kontrolka to po prostu element interfejsu użytkownika, do którego są przypisane określone działania. Usługa PowerApps zawiera wiele kontrolek znanych Ci z innych aplikacji, takich jak pola tekstowe, listy rozwijane, elementy nawigacyjne i tak dalej. Ale w usłudze PowerApps są dostępne również bardziej wyspecjalizowane kontrolki, takie jak Galerie (w których wyświetlane są dane podsumowania) oraz Formularze (w których wyświetlane są dane szczegółowe i w których można tworzyć oraz edytować elementy). Dostępne są również inne naprawdę ciekawe kontrolki, takie jak Obraz, Aparat czy Kod kreskowy. Aby poznać dostępne opcje, kliknij lub naciśnij pozycję Wstaw na wstążce, a potem klikaj lub naciskaj poszczególne opcje, od pozycji Tekst do pozycji Ikony.

Karta kontrolek na wstążce w programie PowerApps Studio

Poznawanie ekranu przeglądania

Każdy z trzech ekranów aplikacji zawiera kontrolkę główną oraz kontrolki dodatkowe. Pierwszym ekranem w aplikacji jest ekran przeglądania, domyślnie noszący nazwę BrowseScreen1. Główną kontrolką na tym ekranie jest galeria o nazwie BrowseGallery1. Kontrolka BrowseGallery1 zawiera inne kontrolki, takie jak NextArrow1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje przejście do ekranu szczegółów). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconNewItem1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje utworzenie elementu na ekranie edytowania/tworzenia).

Ekran przeglądania z kontrolkami

W usłudze PowerApps jest dostępnych wiele typów galerii, dzięki czemu możesz użyć tego, który najlepiej spełnia Twoje wymagania związane z układem aplikacji. Później w tej sekcji poznasz więcej sposobów określania układu.

Opcje galerii w usłudze PowerApps

Poznawanie ekranu szczegółów

Następnym ekranem jest ekran szczegółów, domyślnie nazwany DetailScreen1. Główną kontrolką na tym ekranie jest formularz wyświetlania o nazwie DetailForm1. Formularz DetailForm1 zawiera inne kontrolki, takie jak DataCard1 (kontrolka w postaci karty, w tym przypadku wyświetlająca kategorię pytania). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconEdit1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej umożliwia edytowanie bieżącego elementu na ekranie edytowania/tworzenia).

Ekran szczegółów z kontrolkami

Istnieje wiele opcji galerii, ale formularze są prostsze — dostępne typy to formularz edycji i formularz wyświetlania.

Opcje formularzy w usłudze PowerApps

Poznawanie ekranu edytowania/tworzenia

Trzecim ekranem w aplikacji jest ekran edytowania/tworzenia, domyślnie noszący nazwę EditScreen1. Główną kontrolką na tym ekranie jest formularz edycji o nazwie EditForm1. Formularz EditForm1 zawiera inne kontrolki, takie jak DataCard8 (kontrolka w postaci karty, w tym przypadku umożliwiająca edytowanie kategorii pytania). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconAccept1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje zapisanie zmian wprowadzonych na ekranie edytowania/tworzenia).

Ekran edytowania z kontrolkami

Ponieważ znasz już strukturę aplikacji obejmującą ekrany i kontrolki, w następnym temacie omówimy sposoby dostosowywania aplikacji.