Tworzenie jednostek niestandardowych

Następny temat

Zarządzanie danymi jednostki

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Usługa Common Data Service jest zaprojektowana z myślą o wszystkich klientach biznesowych, od najmniejszych sklepów po największe przedsiębiorstwa. Wspólny model danych zawiera zestaw jednostek standardowych obejmujących szereg typowych scenariuszy biznesowych. W poprzednim temacie omówiliśmy możliwość rozszerzania jednostek standardowych wedle potrzeb. Niemniej czasami potrzebujesz czegoś zupełnie innego, żeby rozwiązać problemy specyficzne dla swojej firmy. W takim przypadku potrzebujesz jednostki niestandardowej. W tym temacie dowiesz się, jak utworzyć taką jednostkę.

Istnieją dwa sposoby tworzenia jednostki:

  • Tworzenie jednostki od początku. To właśnie omówimy w tym temacie.
  • Tworzenie jednostki bazującej na innej jednostce przez skopiowanie pól i ustawień tej jednostki, ale nie danych.

Tworzenie jednostki od początku

W tym przykładzie utworzymy od początku jednostkę niestandardową o nazwie Product review. Aby rozpocząć, na karcie Jednostki kliknij opcję Nowa jednostka. Wprowadź Nazwę jednostki (bez spacji i znaków specjalnych), przyjazną Nazwę wyświetlaną i konkretny Opis. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Nowa jednostka

Na następnym ekranie zobaczysz pięć pól domyślnych dla wszystkich jednostek standardowych i niestandardowych. Kliknij przycisk Dodaj pole, aby rozpocząć dodawanie własnych pól.

Domyślne pola jednostki

W tym przykładzie dodamy cztery pola:

  • Data recenzji, wymagane pole daty.
  • Ocena produktu, wymagane pole z liczbą całkowitą. Moglibyśmy użyć w tym miejscu listy wyboru, która umożliwia określenie tylko wybranych wartości (np. 1–5), ale w tym przykładzie wybierzemy prostsze opcje.
  • Nazwa recenzenta, niewymagane pole tekstowe.
  • Komentarz recenzenta, również niewymagane pole tekstowe.

Po zakończeniu tworzenia jednostki kliknij przycisk Utwórz. Jednostka nie zawiera żadnych danych po utworzeniu. W następnym temacie pokażemy, jak zaimportować dane.

Pola jednostki niestandardowej

Tworzenie relacji między dwiema jednostkami

Jako że chcemy skojarzyć każdą recenzję z konkretnym produktem, musimy utworzyć relację między jednostką Product review i jednostką Product. W jednostce Product review na karcie Relacje kliknij opcję Nowa relacja. Następnie wybierz Powiązaną jednostkę i wprowadź Nazwę, Nazwę wyświetlaną oraz Opis. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć relację.

Tworzenie relacji między jednostkami

Nawiązywanie połączenia z jednostką niestandardową w programie PowerApps Studio

Nawiązywanie połączenia z jednostką niestandardową w programie PowerApps Studio jest takim samym procesem jak nawiązywanie połączenia z jednostką standardową. Kliknij przycisk Nowy, a następnie w części Common Data Service kliknij opcję Układ telefonu. Zobaczysz dostępne połączenia danych z lewej strony oraz listę jednostek z prawej strony.

Nawiązywanie połączenia z jednostką w programie PowerApps Studio

W następnym temacie pokażemy, jak zarządzać danymi w usłudze Common Data Service.