Skip to main content

Zarządzanie danymi jednostki

Następny temat

Zabezpieczenia usługi Common Data Service

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W tym temacie omówimy zarządzanie danymi w usłudze Common Data Service. W innych tematach wspomnieliśmy o importowaniu i eksportowaniu danych, ale teraz poświęcimy więcej czasu na pracę z danymi w programie Excel.

Importowanie danych z programu Excel lub pliku CSV

W tym przykładzie zaimportujemy dane z programu Excel do jednostki Product review utworzonej w poprzednim temacie. Możesz też zaimportować dane z plików CSV (jest to typowy format do przenoszenia danych). Oto przypomnienie wyglądu jednostki; w tym temacie skupimy się na wyróżnionym obszarze.

Jednostka Product review

W jednostce kliknij opcję Importuj dane, a następnie przejdź do pliku, z którego chcesz zaimportować dane. Kliknij opcję Pokaż mapowanie i upewnij się, że kolumny w pliku programu Excel są skojarzone z odpowiednimi polami w jednostce. Po zakończeniu weryfikacji mapowań kliknij przycisk Zapisz zmiany. Po powrocie na główny ekran importowania kliknij przycisk Importuj.

Importowanie danych z programu Excel

Eksportowanie danych do programu Excel

Wyeksportuj dane, jeśli potrzebujesz do nich dostępu poza usługą Common Data Service. W jednostce kliknij opcję Eksportuj dane, a następnie poczekaj na wygenerowanie pliku zip. Otwórz plik zip i zobacz wyeksportowane dane. Eksportowanie danych do programu Excel

Eksportowanie szablonu do programu Excel

Poza pobieraniem danych możesz też pobrać szablon. Szablon to plik programu Excel ze strukturą odpowiadającą polom jednostki, ale bez żadnych danych. Po pobraniu szablonu możesz go wypełnić ręcznie lub programowo, a następnie zaimportować z powrotem do usługi. W jednostce kliknij opcję Eksportuj szablon, a następnie określ żądane pola (w tym przypadku wybrano jedno pole). Kliknij opcję Eksportuj do programu Excel, a następnie poczekaj na wygenerowanie pliku programu Excel. Otwórz plik programu Excel i zobacz wyeksportowany szablon z wybranymi polami.

Eksportowanie szablonu do programu Excel

Otwieranie danych i praca z danymi w programie Excel

Ostatnią funkcją, której się przyjrzymy, jest opcja Otwórz w programie Excel. Jeśli masz zainstalowany dodatek usługi PowerApps, możesz użyć tej opcji, aby eksplorować i edytować dane w programie Excel. W jednostce kliknij opcję Otwórz w programie Excel, a następnie otwórz plik. Włącz edytowanie, a następnie dodatek nawiąże połączenie na żywo z jednostką w usłudze i wypełni skoroszyt. Możesz przeprowadzać edycję bezpośrednio w skoroszycie, a także dodawać i usuwać wiersze. Kliknij przycisk Opublikuj, aby zapisać zmiany. Możesz też odświeżyć dane, aby upewnić się, że masz ich aktualną kopię, oraz filtrować dane, co jest szczególnie pomocne w przypadku jednostek z dużą ilością danych.

Otwieranie w programie Excel

W ten sposób doszliśmy do końca tematu związanego z zarządzaniem danymi w usłudze Common Data Service — importowaniem, eksportowaniem i pracą z danymi w programie Excel. W następnym temacie porozmawiamy o zarządzaniu bezpieczeństwem danych.