Skip to main content

Tworzenie pierwszej aplikacji w usłudze PowerApps

Następny temat

Przegląd pierwszej sekcji

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Po zapoznaniu się ze wszystkimi częściami usługi PowerApps i opcjami tworzenia aplikacji nadszedł czas na faktyczne utworzenie aplikacji. W tym temacie wygenerujemy aplikację na telefon na podstawie listy usługi SharePoint Online, ale można też używać danych z wielu innych źródeł, w tym programu Excel, usług w chmurze takich jak SalesForce i źródeł lokalnych, np. programu SQL Server.

Łączenie ze źródłem danych

Pierwszym krokiem podczas generowania aplikacji na podstawie danych jest wybranie usługi PowerApps Studio do użycia, a następnie nawiązanie połączenia ze źródłem danych. W witrynie web.powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Nowa aplikacja, a następnie wybierz, czy użyć usługi PowerApps Studio dla systemu Windows, czy PowerApps Studio dla sieci Web.

Rozpoczynanie w witrynie web.powerapps.com

W usłudze PowerApps Studio możesz rozpocząć pracę od danych, od szablonu lub od podstaw. Tworzymy aplikację na telefon dla listy programu SharePoint, więc w obszarze SharePoint kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu.

Aplikacja na telefon na podstawie listy programu SharePoint

Generowane aplikacje są zawsze oparte na jednej liście lub tabeli (później możesz dodać do aplikacji więcej danych). Następne trzy ekrany przeprowadzą Cię przez proces nawiązywania połączenia z listą Flooring Estimates (Kosztorysy podłóg) w usłudze SharePoint Online.

Łączenie z listą w usłudze SharePoint Online

Po kliknięciu przycisku Połącz w usłudze PowerApps rozpoczyna się generowanie aplikacji. Usługa PowerApps dokładnie analizuje Twoje dane, aby wygenerować przydatną aplikację jako punkt wyjścia.

Eksplorowanie wygenerowanej aplikacji

Sukces! Twoja nowa aplikacja składająca się z trzech ekranów zostanie otwarta w programie PowerApps Studio. Wszystkie aplikacje wygenerowane na podstawie danych mają ten sam zestaw ekranów:

  • Ekran przeglądania, na którym możesz przeglądać, sortować, filtrować i odświeżać dane pobierane z listy, a także dodawać elementy, klikając ikonę (+).
  • Ekran szczegółów, na którym możesz wyświetlać dodatkowe szczegóły wybranego elementu, a także usunąć go lub edytować.
  • Ekran edytowania/tworzenia, który umożliwia edytowanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego.

Klikaj lub naciskaj poszczególne ekrany na lewym pasku nawigacyjnym.

Wygenerowana aplikacja

Kliknij lub naciśnij ikonę Strzałka uruchamiania podglądu aplikacji w prawym górnym rogu, aby uruchomić aplikację. Jeśli rozejrzysz się po aplikacji, zobaczysz, że zawiera wszystkie dane z listy i zapewnia dobre domyślne środowisko.

Nieźle, to było całkiem łatwe! Po zaledwie kilku minutach już wiesz, jak nawiązać połączenie ze źródłem danych i wygenerować aplikację, oraz znasz usługę PowerApps Studio i trzy ekrany aplikacji. W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak dostosować wygenerowane aplikacje. W następnym temacie podsumujemy tę sekcję kursu i przygotujemy Cię do dalszych lekcji.