PowerApps — nauka krok po kroku

Następny temat

Części usługi PowerApps

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Witamy w przewodniku Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps. Ten realizowany samodzielnie kurs online wyjaśnia działanie usługi PowerApps w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu możesz zdobywać wiedzę od podstaw.

Ten kurs Nauka krok po kroku zawiera wiele sekcji, a każda z nich zawiera wiele tematów. Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby przedstawiać informacje w zrozumiałych fragmentach oraz w logicznej kolejności, co pomoże w poznaniu koncepcji, zapoznaniu się ze szczegółami i wykonaniu przykładów. Zawiera on też wiele elementów wizualnych, aby pomóc w nauce.

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem usługi PowerApps, ten kurs pozwoli Ci poznać podstawy, a jeśli znasz usługę PowerApps, ten kurs powiąże ze sobą różne koncepcje i wypełni luki w wiedzy. Mamy nadzieję, że kurs Ci się spodoba i nie możemy się doczekać możliwości dodania dalszej zawartości w przyszłości.

Co to są aplikacje PowerApp?

PowerApps to zbiór usług oprogramowania i aplikacji, które, współpracując ze sobą, gruntownie zmieniają i znacząco przyspieszają tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych i ich udostępnianie.

Animowane wprowadzenie do usługi PowerApps

Usługa PowerApps łączy się z usługami w chmurze i źródłami danych, z których już korzystasz, dzięki czemu możesz szybko tworzyć aplikacje spełniające konkretne potrzeby, korzystając z już posiadanych umiejętności. Aplikacje możesz natychmiast udostępniać współpracownikom w sieci Web, na tabletach i urządzeniach przenośnych. Usługa PowerApps integruje się także z usługą Microsoft Flow, umożliwiając wyzwalanie przepływów pracy z poziomu aplikacji. Usługa PowerApps może być prosta i szybka — w ciągu kilku minut możesz utworzyć aplikację, która pobiera dane z programu Excel lub usługi w chmurze. Jednak usługa PowerApps jest również niezawodna i jest usługą klasy korporacyjnej, która może spełniać złożone wymagania, np. śledzenie zasobów w firmie i łączenie się z systemami zaplecza.

Elementy usługi PowerApps

Usługa PowerApps obejmuje składniki umożliwiające tworzenie i udostępnianie aplikacji oraz administrowanie nimi, a także składniki pozwalające uruchamiać te aplikacje. Aplikacje można tworzyć w usłudze PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows przy użyciu wymaganych przez aplikację połączeń danych. Za pomocą witryny web.powerapps.com można konfigurować połączenia danych i bramy lokalne oraz zarządzać nimi, a także pracować z usługą Common Data Service, co zostanie omówione w późniejszej sekcji. Po utworzeniu aplikacji często jest ona udostępniana w usłudze Microsoft AppSource i administrowana przy użyciu centrum administracyjnego.

Aplikacje można uruchamiać w przeglądarce z poziomu usługi Microsoft Dynamics 365 lub za pomocą aplikacji PowerApps Mobile, która jest dostępna dla urządzeń z systemem Windows, iOS i Android.

W dalszej części kursu Nauka krok po kroku dla usługi PowerApps będziemy działać zgodnie z tym przepływem tworzenia, udostępniania, administrowania i uruchamiania aplikacji.

Jak usługa PowerApps dopasowuje się do Twojej roli

Usługa PowerApps ułatwia analitykom biznesowym i innym ekspertom tworzenie aplikacji przy użyciu już posiadanych umiejętności. Nie jest to jednak jedyny typ użytkownika usługi PowerApps. Niektórzy po prostu uruchamiają aplikacje utworzone przez innych. Inne osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem kodu (profesjonalni deweloperzy), korzystają z usługi PowerApps, aby szybko tworzyć złożone aplikacje.

Sposób używania usługi PowerApps może zależeć od Twojej roli w projekcie lub w zespole, a ta rola może się zmieniać. Na przykład jeden z Twoich współpracowników tworzy aplikację, która jest powiązana z firmowym systemem do zarządzania relacjami z klientami (CRM, customer relationship management), a Ty regularnie używasz tej aplikacji do śledzenia obiecujących potencjalnych klientów. Jednak możesz również samodzielnie pisać aplikacje i udostępniać je w grupie roboczej, ponieważ są one bardzo przydatne dla Twoich współpracowników.

Następne kroki

Po omówieniu kursu, usługi PowerApps i jej głównych elementów w następnym temacie dokładniej przyjrzymy się każdemu składnikowi usługi PowerApps.