Skip to main content

Udostępnianie aplikacji

Następny temat

Kontrola wersji aplikacji

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Dobrze jest tworzyć aplikacje, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe, ale prawdziwa magia usługi PowerApps pochodzi z udostępniania tych aplikacji innym osobom. Teraz, gdy już wiesz, jak utworzyć aplikację, w tym temacie dowiesz się, jak ją udostępnić. Aplikację możesz udostępnić określonym użytkownikom lub grupom albo całej organizacji. Po udostępnieniu aplikacji innej osobie ta osoba może ją uruchomić w usłudze Dynamics 365 w przeglądarce lub w aplikacji PowerApps Mobile dla systemu Windows, iOS lub Android. Jeśli nadasz innej osobie uprawnienia współautora, będzie ona mogła również aktualizować aplikację.

Przygotowanie do udostępnienia aplikacji

Aby móc udostępniać aplikację innym osobom, musisz ją najpierw zapisać w chmurze. Podaj odpowiednią nazwę i opis aplikacji, aby użytkownicy wiedzieli, do czego ona służy, i mogli ją łatwo wybrać z listy. W usłudze PowerApps Studio kliknij lub naciśnij pozycję Plik, a następnie wprowadź opis.

Opis aplikacji

Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzone w udostępnionych aplikacjach zostaną przekazane do osób, którym ją udostępniono, zaraz po ich zapisaniu. Może to być bardzo pożądane, jeśli ulepszysz aplikację, ale może także wpłynąć na innych użytkowników w przypadku usunięcia lub istotnej zmiany funkcji.

Udostępnianie aplikacji

W witrynie web.powerapps.com na kafelku aplikacji kliknij wielokropek (. . .), a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

Udostępnianie aplikacji z witryny web.powerapps.com

W tym miejscu możesz udostępnić aplikację, a także kontrolować przechowywanie wersji aplikacji, które omówiono w kolejnym temacie. Określ użytkowników i grupy, którym aplikacja ma zostać udostępniona, oraz ich rolę — Użytkownik lub Współautor. Kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz.

Wybieranie użytkowników i grup

Jeśli wybierzesz opcję powiadomienia użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail, wszyscy użytkownicy, którym udostępniono aplikację otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do usługi Dynamics 365. Współautorzy aplikacji otrzymają również link do witryny web.powerapps.com. Aby aplikacja była widoczna dla użytkownika w usłudze Dynamics 365, musi on skorzystać z linku do tej usługi. Będzie ona widoczna w usłudze AppSource, ale trzeba ją będzie samodzielnie dodać do usługi Dynamics 365.

Aplikacja w usłudze Dynamics 365

Uprawnienia i licencjonowanie

Nie będziemy szczegółowo omawiać zagadnień związanych z uprawnieniami i licencjonowaniem, ale chcemy przedstawić trochę podstawowych informacji dotyczących udostępniania:

  • Użytkownicy i współautorzy muszą mieć uprawnienia do wszystkich połączeń danych i bram, których używa udostępniona aplikacja. Niektóre uprawnienia są przyznawane niejawnie wraz z aplikacją, ale inne muszą zostać przyznane jawnie.
  • Jeśli aplikacja korzysta z jednostek usługi Common Data Service, użytkownicy i współautorzy muszą mieć dostęp do bazy danych Common Data Service. Współautorzy muszą również mieć licencję „P2” usługi PowerApps, jeśli pracują bezpośrednio z jednostkami.

Udostępnianie aplikacji jest łatwe i jest doskonałym sposobem na podzielenie się przydatną aplikacją z osobami w całej organizacji. W następnym temacie wyjaśnimy, jak określać, która wersja aplikacji jest aktywna podczas jej używania i udostępniania.