Skip to main content

Kontrola wersji aplikacji

Jeśli wystąpi problem lub w aplikacji zostaną zapisane niewłaściwe zmiany, dobrze jest wiedzieć, że usługa PowerApps może Ci pomóc. W przypadku aplikacji zapisanych w chmurze usługa PowerApps przechowuje historię wprowadzonych zmian. Możesz wyświetlić zapisane wersje i w razie potrzeby przywrócić aplikację do wcześniejszej wersji. Należy pamiętać, że jeśli aplikacja została udostępniona, osoby, którym ją udostępniono, również otrzymają przywróconą wersję.

Jak kontrolować wersję aplikacji

W witrynie web.powerapps.com na kafelku aplikacji kliknij wielokropek (. . .), a następnie kliknij pozycję Szczegóły.

Kliknięcie pozycji Szczegóły w celu wyświetlenia wersji aplikacji

W tym miejscu możesz kontrolować wersję aplikacji i udostępnić aplikację, co omówiono w poprzednim temacie. Aby powrócić do poprzedniej wersji aplikacji, kliknij pozycję Przywróć dla odpowiedniej wersji (wersja 3 w przykładzie) i kliknij ponownie pozycję Przywróć, aby potwierdzić. Jak widać w przykładzie, po przywróceniu do wersji 3 usługa PowerApps traktuje ją jako nową wersję (wersja 5 w przykładzie), a nie tylko zastępuje wersję 4.

Przywracanie wcześniejszej wersji aplikacji

Przechowywanie wersji może być bardzo przydatne, jeśli trzeba przywrócić wcześniejszą wersję aplikacji, dlatego warto o tym pamiętać w razie problemów z aplikacjami. Teraz, gdy już wiesz, jak udostępniać aplikacje i przywracać je w razie potrzeby, przejdziemy do ostatniego aspektu zarządzania aplikacjami w tym kursie — zarządzania środowiskami.